Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Maanavilja, Liisa"

  • 4.5. Maatalouden kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöt 

   Regina, Kristiina; Maanavilja, Liisa
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 63/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
  • 5.2.1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

   Regina, Kristiina; Maanavilja, Liisa; Niskanen, Olli
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 63/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2017 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2019)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2018 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Munther, Joonas; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Uitto, Paula; Paloneva, Mikko; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2020)
  • Hiilineutraali Suomi 2035 - Skenaariot ja vaikutusarviot 

   Koljonen, Tiina; Aakkula, Jyrki; Honkatukia, Juha; Soimakallio, Sampo; Haakana, Markus; Hirvelä, Hannu; Kilpeläinen, Harri; Kärkkäinen, Leena; Laitila, Juha; Lehtilä, Antti; Lehtonen, Heikki; Maanavilja, Liisa; Ollila, Paula; Siikavirta, Hanne; Tuomainen, Tarja
   VTT Technology : 366 (VTT Technical Research Centre of Finland, 2020)
  • Maatalouden ilmastotiekartta – Tiekartta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Suomen maataloudessa 

   Lehtonen, Heikki; Saarnio, Sanna; Rantala, Jukka; Luostarinen, Sari; Maanavilja, Liisa; Heikkinen, Jaakko; Soini, Katriina; Aakkula, Jyrki; Jallinoja, Marja; Rasi, Saija; Niemi, Jyrki (MTK ry., 2020)
   Suomen maatalous tuotti kaikkiaan noin 16 Mt CO2 ekv. kasvihuonekaasupäästöjä (khk-päästöjä) vuonna 2018. Maatalouden tie tuntuviin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edellyttää laajamittaisia toimia turvemaiden ...
  • Maatalouden päästöt vähenevät muuttamalla toimintatapoja ja maankäyttöä 

   Maanavilja, Liisa; Regina, Kristiina
   CANEMURE Best Practices : 16.03.2020 (Suomen ympäristökeskus, 2020)
  • Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

   Auvinen, Karoliina; Maanavilja, Liisa; Seppälä, Jyri; Sankelo, Paula; Mäkinen, Johanna; Sarkkola, Sakari; Helonheimo, Teemu; Saikku, Laura; Lounasheimo, Johannes; Riekkinen, Venla
   CANEMURE Best Practices : 15.5.2020 (Suomen ympäristökeskus, 2020)
  • Turvepelloissa mahdollisuus merkittäviin päästövähennyksiin 

   Maanavilja, Liisa
   Käytännön Maamies : 10/2020 (Terramedia, 2020)
   Turvemaapellon maaperän päästö pinta-alaa kohti on huomattavan suuri, Suomen maankäyttömuodoista suurin. Siksi turvemaapelloissa on myös mahdollisuus suuriin päästövähennyksiin. Päästövähennykset tarvitaan, jotta Suomi ...