• Opas rukiin viljelyyn 

      Arrajoki, Jarkko; Jaakkola, Lasse; Kauppila, Raimo; Lassila, Aulis; Lintukangas, Petri; Markkula, Arto; Mikkola, Hannu; Oravuo, Minna; Peltonen, Sari; Peltonen-Sainio, Pirjo; Rännäli, Minna; Saastamoinen, Marketta; Salo, Yrjö; Salopelto, Juha; Serenius, Marjo; Teperi, Esa; Tähtinen, Päivi; Virolainen, Jukka; Vuorinen, Martti (2010)