Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Jaakkola, Jouni"

  • Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa 

   Furman, Eeva; Siivonen, Katriina; Linnanen, Lassi; Halme, Minna; Jaakkola, Jouni; Mönkkönen, Mikko; Saari, Juho; Salonen, Arto O.; Toivonen, Tuuli; Tolvanen, Anne; Soini, Katriina; Lyytimäki, Jari; Schönach, Paula
   Kestävyyspaneelin julkaisuja : 1/2020 (Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, 2020)
   Globaali kestävän kehityksen raportti osoittaa, että etenemme kohti Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteita, mutta aivan liian hitaasti. Eriarvoisuus kasvaa, ilmastonmuutos etenee, biodiversiteettikato ja jätteiden ...
  • Sex vägar till hållbarhet: utgångspunkter för främjande av en systematisk omställning till hållbarhet i Finland 

   Furman, Eeva; Siivonen, Katriina; Linnanen, Lassi; Halme, Minna; Jaakkola, Jouni; Mönkkönen, Mikko; Saari, Juho; Salonen, Arto O.; Toivonen, Tuuli; Tolvanen, Anne; Soini, Katriina; Lyytimäki, Jari; Schönach, Paula
   Expertpanelen för hållbarhet, publikation : 1/2020 (Helsingfors universitet (HELSUS), Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands miljöcentral (SYKE), 2020)
   Den globala rapporten om hållbar utveckling visar att vi gör framsteg i fråga om de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030, men att det går alldeles för långsamt. Ojämlikheten ökar, klimatförändringarna ...
  • Six paths towards sustainability: a toolkit to promote a systemic transformation towards sustainable development in Finland 

   Furman, Eeva; Siivonen, Katriina; Linnanen, Lassi; Halme, Minna; Jaakkola, Jouni; Mönkkönen, Mikko; Saari, Juho; Salonen, Arto O.; Toivonen, Tuuli; Tolvanen, Anne; Soini, Katriina; Lyytimäki, Jari; Schönach, Paula
   Finnish expert panel on sustainable development, publications : 1/2020 (Natural Resources Insitute Finland, Helsinki Institute of Sustainability Science, Finnish Environment Insititute, 2020)
   The Global Sustainable Development Report shows that we are heading towards the sustainable development goals of Agenda 2030, but much too slowly. Inequality is increasing, climate change is advancing, biodiversity is ...