• Carbon dioxide and energy fluxes over a northern boreal lake 

   Lohila, Annalea; Tuovinen, Juha-Pekka; Hatakka, Juha; Aurela, Mika; Vuorenmaa, Jussi; Haakana, Markus; Laurila, Tuomas
   Boreal Environment Research : 4 (Boreal Environment Research Publishing Board, 2015)
  • Ensiharvennuspuu ja sen käyttömahdollisuudet Pohjois-Suomessa 

   Haakana, Markus (Metsäntutkimuslaitos, 1997)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2015 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Heikkinen, Juha; Joensuu, Katri; Lehtonen, Aleksi; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Regina, Kristiina; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Auvinen, Heidi; Eckhardt, Jenni; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Tirkkonen, Juhani; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2017)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2016 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Hamberg, Leena; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Joensuu, Katri; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2018)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2017 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2019)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2014 : National inventory report under the UNFCCC and the Kyoto protocol 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Heikkinen, Juha; Joensuu, Katri; Lehtonen, Aleksi; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Regina, Kristiina; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Auvinen, Heidi; Eckhardt, Jenni; Mäkelä, Kari; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Makkonen, Jonna; Pakkala, Johanna; Tirkkonen, Juhani; Nummelin, Matti; Pietikäinen, Johanna; Rinkineva, Hanna (Statistics Finland, 2016)
  • How does inter-annual variability of attainable yield affect the magnitude of yield gaps for wheat and maize? An analysis at ten sites 

   Hoffmann, M. P.; Haakana, Markus; Asseng, S.; Höhn, J. G.; Palosuo, Taru; Ruiz-Ramos, M.; Fronzek, S.; Ewert, F.; Gaiser, T.; Kassie, B. T.; Paff, K.; Rezaei, E. E.; Rodriguez, A.; Semenov, M.; Srivastava, A. K.; Stratonovitch, P.; Tao, Fulu; Chen, Y.; Rötter, R. P.
   Agricultural Systems (Elsevier Science, 2018)
  • Land use sector in the EU 2030 climate and energy framework : Impacts of the proposal for a regulation COM(2016) 479 final on Finland 

   Tuomainen, Tarja; Regina, Kristiina; Ollila, Paula; Haakana, Markus; Salminen, Olli
   Natural resources and bioeconomy studies : 56/2017 (Luonnonvarakeskus, 2017)
   On 20 July 2016, the European Commission presented a proposal for a Regulation to integrate the greenhouse gas emissions and removals from land use, land-use change and forestry (hereinafter LULUCF) in the EU 2030 Energy ...
  • Landsat ETM-satelliittikuvat ja korkeailmakuvat metsätunnusten estimoinnissa 

   Tuominen, Sakari; Haakana, Markus
   Metsätieteen aikakauskirja : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2005)
   Seloste artikkelista: Tuominen, S. & Haakana, M. 2005. Landsat TM imagery and high altitude aerial photographs in estimation of forest characteristics. Silva Fennica 39(4): 573–584.
  • Landsat TM imagery and high altitude aerial photographs in estimation of forest characteristics 

   Tuominen, Sakari; Haakana, Markus
   Silva Fennica : 4 (Finnish Society of Forest ScienceFinnish Forest Research Institute, 2005)
  • Maankäyttösektori EU:n ilmastopolitiikassa vuoden 2020 jälkeen : EU:n asetusehdotuksen COM(2016)479 final vaikutukset Suomen kannalta 

   Tuomainen, Tarja; Regina, Kristiina; Ollila, Paula; Haakana, Markus; Salminen, Olli
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 31/2017 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2017)
   EU:n komissio antoi 20.7.2016 asetusehdotuksen maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin (Land Use, Land-Use Change and Forestry, jäljempänä LULUCF) sisällyttämisestä EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin ...
  • Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 

   Kärkkäinen, Leena; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Helin, Janne; Hirvelä, Hannu; Jauhiainen, Lauri; Laturi, Jani; Lehtonen, Heikki; Lintunen, Jussi; Niskanen, Olli; Ollila, Paula; Peltonen-Sainio, Pirjo; Regina, Kristiina; Salminen, Olli; Tuomainen, Tarja; Uusivuori, Jussi; Wall, Antti; Packalen, Tuula
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 67/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 2019)
  • Mapping biomass variables with a multi-source forest inventory technique 

   Tuominen, Sakari; Eerikäinen, Kalle|Schibalski, Anett; Haakana, Markus; Lehtonen, Aleksi
   Silva Fennica : 1 (Finnish Society of Forest ScienceFinnish Forest Research Institute, 2010)
  • Mapping of cultivated organic soils for targeting greenhouse gas mitigation 

   Kekkonen, Hanna; Ojanen, Hannu; Haakana, Markus; Latukka, Arto; Regina, Kristiina
   Carbon Management : 2 (Taylor & Francis, 2019)
  • Menetelmä maankäytön kehityksen ennustamiseen : Pinta-alojen kehitys ja kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2040 

   Haakana, Markus; Ollila, Paula; Regina, Kristiina; Riihimäki, Henri; Tuomainen, Tarja
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 51/2015 (Luonnonvarakeskus (Luke), 2015)
   Suomessa maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (LULUCF) on merkittävä kasvihuonekaasujen nielu. Koko 2000-luvun sektorin nielu on kattanut yli 30 % Suomen kokonaispäästöistä, nielun ollessa suurimmillaan ...
  • Metsäbiomassan kartoittaminen monilähdeinventoinnilla 

   Tuominen, Sakari; Eerikäinen, Kalle; Schibalski, Anett; Haakana, Markus; Lehtonen, Aleksi
   Metsätieteen aikakauskirja : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2010)
   Seloste artikkelista: Tuominen, S., Eerikäinen, K., Schibalski, A., Haakana, M. & Lehtonen, A. 2010. Mapping biomass variables with a multi-source forest inventory technique. Silva Fennica 44(1): 109–119
  • Provision of harmonised land cover / land use information: Methodological Report 

   Harju, Kaisu; Järvenpää, Elise; Teiniranta, Riitta; Kallio, Minna; Hatunen, Suvi; Tuominen, Sakari; Haakana, Markus; Partala, Anneli (Eurostat, 2017)