Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Haakana, Markus"

  • Carbon dioxide and energy fluxes over a northern boreal lake 

   Lohila, Annalea; Tuovinen, Juha-Pekka; Hatakka, Juha; Aurela, Mika; Vuorenmaa, Jussi; Haakana, Markus; Laurila, Tuomas
   Boreal Environment Research : 4 (Boreal Environment Research Publishing Board, 2015)
  • Ensiharvennuspuu ja sen käyttömahdollisuudet Pohjois-Suomessa 

   Haakana, Markus (Metsäntutkimuslaitos, 1997)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2015 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Heikkinen, Juha; Joensuu, Katri; Lehtonen, Aleksi; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Regina, Kristiina; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Auvinen, Heidi; Eckhardt, Jenni; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Tirkkonen, Juhani; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2017)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2016 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Hamberg, Leena; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Joensuu, Katri; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2018)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2017 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2019)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2018 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Munther, Joonas; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Uitto, Paula; Paloneva, Mikko; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2020)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2014 : National inventory report under the UNFCCC and the Kyoto protocol 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Heikkinen, Juha; Joensuu, Katri; Lehtonen, Aleksi; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Regina, Kristiina; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Auvinen, Heidi; Eckhardt, Jenni; Mäkelä, Kari; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Makkonen, Jonna; Pakkala, Johanna; Tirkkonen, Juhani; Nummelin, Matti; Pietikäinen, Johanna; Rinkineva, Hanna (Statistics Finland, 2016)
  • Hiilineutraali Suomi 2035 - Skenaariot ja vaikutusarviot 

   Koljonen, Tiina; Aakkula, Jyrki; Honkatukia, Juha; Soimakallio, Sampo; Haakana, Markus; Hirvelä, Hannu; Kilpeläinen, Harri; Kärkkäinen, Leena; Laitila, Juha; Lehtilä, Antti; Lehtonen, Heikki; Maanavilja, Liisa; Ollila, Paula; Siikavirta, Hanne; Tuomainen, Tarja
   VTT Technology : 366 (VTT Technical Research Centre of Finland, 2020)
  • How does inter-annual variability of attainable yield affect the magnitude of yield gaps for wheat and maize? An analysis at ten sites 

   Hoffmann, M. P.; Haakana, Markus; Asseng, S.; Höhn, J. G.; Palosuo, Taru; Ruiz-Ramos, M.; Fronzek, S.; Ewert, F.; Gaiser, T.; Kassie, B. T.; Paff, K.; Rezaei, E. E.; Rodriguez, A.; Semenov, M.; Srivastava, A. K.; Stratonovitch, P.; Tao, Fulu; Chen, Y.; Rötter, R. P.
   Agricultural Systems (Elsevier Science, 2018)
  • Land use sector in the EU 2030 climate and energy framework : Impacts of the proposal for a regulation COM(2016) 479 final on Finland 

   Tuomainen, Tarja; Regina, Kristiina; Ollila, Paula; Haakana, Markus; Salminen, Olli
   Natural resources and bioeconomy studies : 56/2017 (Luonnonvarakeskus, 2017)
   On 20 July 2016, the European Commission presented a proposal for a Regulation to integrate the greenhouse gas emissions and removals from land use, land-use change and forestry (hereinafter LULUCF) in the EU 2030 Energy ...
  • Landsat ETM-satelliittikuvat ja korkeailmakuvat metsätunnusten estimoinnissa 

   Tuominen, Sakari; Haakana, Markus
   Metsätieteen aikakauskirja : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2005)
   Seloste artikkelista: Tuominen, S. & Haakana, M. 2005. Landsat TM imagery and high altitude aerial photographs in estimation of forest characteristics. Silva Fennica 39(4): 573–584.
  • Landsat TM imagery and high altitude aerial photographs in estimation of forest characteristics 

   Tuominen, Sakari; Haakana, Markus
   Silva Fennica : 4 (Finnish Society of Forest ScienceFinnish Forest Research Institute, 2005)
  • Maa- ja metsätalouden sekä koko maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteillä on suuret päästövähennysmahdollisuudet 

   Lehtonen, Aleksi; Aro, Lasse; Haakana, Markus; Haikarainen, Soili; Heikkinen, Jaakko; Huuskonen, Saija; Härkönen, Kari; Hökkä, Hannu; Kekkonen, Hanna; Koskela, Terhi; Lehtonen, Heikki; Luoranen, Jaana; Mutanen, Antti; Nieminen, Mika; Ollila, Paula; Palosuo, Taru; Pohjanmies, Tähti; Repo, Anna; Rikkonen, Pasi; Räty, Minna; Saarnio, Sanna; Smolander, Aino; Soinne, Helena; Tolvanen, Anne; Tuomainen, Tarja; Uotila, Karri; Viitala, Esa-Jussi; Virkajärvi, Perttu; Wall, Antti; Mäkipää, Raisa
   Luke Policy Brief : 2/2021 (Luonnonvarakeskus, 2021)
   Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitetta ei voi saavuttaa ilman maankäyttösektorin hiilinieluja. Suomen kokonaispäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 53,1 Mt CO2 ekv. ja maankäyttösektorin nettonielut ...
  • Maankäyttösektori EU:n ilmastopolitiikassa vuoden 2020 jälkeen : EU:n asetusehdotuksen COM(2016)479 final vaikutukset Suomen kannalta 

   Tuomainen, Tarja; Regina, Kristiina; Ollila, Paula; Haakana, Markus; Salminen, Olli
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 31/2017 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2017)
   EU:n komissio antoi 20.7.2016 asetusehdotuksen maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin (Land Use, Land-Use Change and Forestry, jäljempänä LULUCF) sisällyttämisestä EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin ...
  • Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista 

   Lehtonen, Aleksi; Aro, Lasse; Haakana, Markus; Haikarainen, Soili; Heikkinen, Jaakko; Huuskonen, Saija; Härkönen, Kari; Hökkä, Hannu; Kekkonen, Hanna; Koskela, Terhi; Lehtonen, Heikki; Luoranen, Jaana; Mutanen, Antti; Nieminen, Mika; Ollila, Paula; Palosuo, Taru; Pohjanmies, Tähti; Repo, Anna; Rikkonen, Pasi; Räty, Minna; Saarnio, Sanna; Smolander, Aino; Soinne, Helena; Tolvanen, Anne; Tuomainen, Tarja; Uotila, Karri; Viitala, Esa-Jussi; Virkajärvi, Perttu; Wall, Antti; Mäkipää, Raisa
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 7/2021 (Luonnonvarakeskus, 2021)
   Maankäyttösektorin ilmastotoimet – arvio päästövähennysmahdollisuuksista Hallitusohjelman (2019) mukaisia maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä valmistellaan sisällytettäväksi vuonna 2021 laadittavaan maankäyttösektorin ...
  • Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 

   Kärkkäinen, Leena; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Helin, Janne; Hirvelä, Hannu; Jauhiainen, Lauri; Laturi, Jani; Lehtonen, Heikki; Lintunen, Jussi; Niskanen, Olli; Ollila, Paula; Peltonen-Sainio, Pirjo; Regina, Kristiina; Salminen, Olli; Tuomainen, Tarja; Uusivuori, Jussi; Wall, Antti; Packalen, Tuula
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 67/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 2019)
  • Mapping biomass variables with a multi-source forest inventory technique 

   Tuominen, Sakari; Eerikäinen, Kalle|Schibalski, Anett; Haakana, Markus; Lehtonen, Aleksi
   Silva Fennica : 1 (Finnish Society of Forest ScienceFinnish Forest Research Institute, 2010)
  • Mapping of cultivated organic soils for targeting greenhouse gas mitigation 

   Kekkonen, Hanna; Ojanen, Hannu; Haakana, Markus; Latukka, Arto; Regina, Kristiina
   Carbon Management : 2 (Taylor & Francis, 2019)
  • Menetelmä maankäytön kehityksen ennustamiseen : Pinta-alojen kehitys ja kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2040 

   Haakana, Markus; Ollila, Paula; Regina, Kristiina; Riihimäki, Henri; Tuomainen, Tarja
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 51/2015 (Luonnonvarakeskus (Luke), 2015)
   Suomessa maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (LULUCF) on merkittävä kasvihuonekaasujen nielu. Koko 2000-luvun sektorin nielu on kattanut yli 30 % Suomen kokonaispäästöistä, nielun ollessa suurimmillaan ...
  • Metsäbiomassan kartoittaminen monilähdeinventoinnilla 

   Tuominen, Sakari; Eerikäinen, Kalle; Schibalski, Anett; Haakana, Markus; Lehtonen, Aleksi
   Metsätieteen aikakauskirja : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2010)
   Seloste artikkelista: Tuominen, S., Eerikäinen, K., Schibalski, A., Haakana, M. & Lehtonen, A. 2010. Mapping biomass variables with a multi-source forest inventory technique. Silva Fennica 44(1): 109–119