"Äijälä, Olli" - Selaus tekijän mukaan Metsäntutkimuslaitoksen erillisjulkaisut

    • Mätning av energived 

      Lindblad, Jari; Äijälä, Olli; Koistinen, Arto (MetsäntutkimuslaitosMetsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 07.08.2008)
      Den här handboken har gjorts inom ramen för projektet Avtal om mätning av energived. Den beskriver allmänna principer och tillvägagångssätt för mätning av energived samt de mätmetoder som mätningskommittén för energived ...