- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi 

   Lindblad, Jari; Jahkonen, Miina; Laitila, Juha; Kilpeläinen, Harri; Sirkiä, Seija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 259 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsäenergiaa kannattavasti METKA -hankkeessa kehitettiin soveltavasta näkökulmasta uutta tietoa tuottamalla ja olemassa olevaa tietoa käyttämällä energiapuun määrän ja laatutekijöiden arviointia. Hankkeen erilliset tehtävät ...
  • Energy sector in Belarus: Focus on wood and peat fuels 

   Gerasimov, Yuri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 171 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The energy sector in Belarus makes up approximately 30% of the industrial structure of the country. The role of the sector is large both in exports (36% of the total export value) and imports (39% of the total import value). ...
  • Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region 

   Ilavský, Ján; Goltsev, Vadim; Karjalainen, Timo; Gerasimov, Yuri; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 64 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Possibilities for energy wood procurement and use in the Leningrad region of Northwest Russia as a tool for reducing greenhouse gas emissions have been analysed in this report. Calculations have been made for selected area, ...
  • Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin 

   Rantala, Outi; Tuulentie, Seija; Metsäntutkimuslaitos / Pohjois-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 175 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin -tutkimuksen tavoitteena on avata loma-asumista ilmiönä Enontekiöllä ja tuoda esille uusia, alueella toimivien ja asuvien henkilöiden elämismaailmasta kumpuavia ...
  • Entrepreneurial activity adjacent to small national parks in Southern Finland: Are business opportunities being realised? 

   Selby, Ashley; Petäjistö, Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 96 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   The study examines the responses of entrepreneurs to the business opportunities created in their locality by national parks by examining the entrepreneurial attitudes of owners of small enterprises, their perceived obstacles ...
  • Environmental GIS in the management of visitor flows 

   Kopperoinen, Leena; Shemeikka, Petri J.; Lindblom, Visa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Environmental Services provided by the Nordic-Baltic Forests. Extended abstracts of the CAR-ES network meeting in Finland 20. -22.10.2014 

   Finér, Leena; Karvinen, Leena; Stupak, Inge; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 316 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   CAR-ES (Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems, 2011 2015) is an open network that brings together Nordic and Baltic forest researchers. The CAR-ES network aims at providing ...
  • Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa 

   Lähde, Erkki; Laiho, Olavi; Pukkala, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 176 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Kuusikymmentä vuotta sitten julkaistun Harsintajulkilausuman seurauksena Suomessa lopetettiin metsien perinteinen erirakenteisena kasvatus. Samalla estettiin vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien tutkiminen ja kehittäminen. ...
  • Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä 

   Finér, Leena; Mattsson, Tuija; Tattari, Sirkka; Joensuu, Samuli; Penttinen, Jouni
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 226 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tämä esitys on valmisteltu osana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys -hanketta (720/322/2011).Työssä esitetään, että Suomessa metsätalouden ...
  • Estimation of energy wood potential in Europe 

   Karjalainen, Timo; Asikainen, Antti; Ilavský, Ján; Zamboni, Raffaella; Hotari, Kaiksa-Elina; Röser, Dominik
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 6 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2004)
   Aim of this study was to estimate energy wood potential in Europe, in particular in 25 European countries that are members of the European Union from the beginning of May 2004. Estimation of the energy wood potential has ...
  • Estimation of supply and delivery cost of energy wood from Northwest Russia 

   Gerasimov, Yuri; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 123 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Possibilities for energy-wood supply and delivery costs for the eight regions in Northwest Russia have been assessed. By-products from harvesting and mechanical wood processing were considered as sources for energy production ...
  • Etelä-Suomen metsien kehitys vuosille 2001-2005 tehtyjen alueellisten metsäohjelmien vaikutusanalyysi 

   Nuutinen, Tuula; Hirvelä, Hannu; Salminen, Olli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 12 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää Etelä-Suomen metsien kehitys seuraavan 50 vuoden aikana, jos metsiä hakataan metsäkeskuksittain vuosille 2001-2005 laadittujen metsätalouden alueellisten tavoiteohjelmien (alueellisten ...
  • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 -2020 METSOn tilannekatsaus 2012 

   Syrjänen, Kimmo; Rantala, Mirja; Sirkiä, Saija; Anttila, Susanna; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 264 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) etenee pääosin suunnitellusti. Raportti esittelee METSO-ohjelman 14 toimenpiteen etenemisen vuonna 2012.Vuonna 2012 METSO-ohjelmassa perustettiin 7 504 hehtaaria ...
  • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 METSOn tilannekatsaus 2013 

   Rantala, Mirja; Kuusela, Saija; Syrjänen, Kimmo; Anttila, Suvi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 293 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tilannekatsaus esittelee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) etenemistä. Vuonna 2013 METSO-ohjelmassa perustettiin 7 611 hehtaaria uusia suojelualueita.Vuosina 2008 2013 on ELY-keskuksissa ...
  • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen - Metlan METSO-tutkimuksen 2009 -2012 loppuraportti 

   Koskela, Terhi; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 262 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metlassa 2009 2012 toimineiden Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008 2016) ohjauskeinoja ja vaikutusten seurantaa tukevien tutkimushankkeiden (MET) tavoitteena oli tuottaa METSOn seurannassa, ...
  • Evaluation of the success of visitor flow management projects in the Southern Black Forest Nature Park 

   Krämer, Alexander; Roth, Ralf; Schmidt, Achim; Türk, Stefan
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Evolution of biodiversity policies on the territory of the Cevennes National Park (France): some contractual approach issues 

   Chassany, Jean-Paul; Rulleau, Bénédicte; Salles, Jean-Michel
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Factors affecting investments in Northwest Russian forest sector and industry 

   Holopainen, Päivi; Ollonqvist, Pekka; Viitanen, Jari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 32 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   While most of the equipments, machinery and capacity investments in Russian forest sector dates back to 1970 s, they are mostly out-of-date, wastefully, environmentally damaging and the productivity of them is weak. Domestic ...
  • Factors influencing availability of biomass resources and efficiency of its procurement for energy generation. A regional study for the Banská Bystrica Region, Slovakia 

   Ilavský, Ján; Laitila, Juha; Tahvanainen, Timo; Tućek, Ján; Koreň, Milan; Pápaj, Vladimir; Žiaková, Mária; Bavlšík, Ján; Jankovský, Julius
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 59 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   The paper presents results of the study analysing the whole chain from methodology of overall and available biomass resources calculations in the region, the most efficient technologies and procurement methods, logistics ...
  • Facts and figures of the Barents forest sector 

   Välkky, Elina; Nousiainen, Heidi; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 78 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Aim of this paper is to present the key facts and figures of the forest sector of the northernmost parts of Norway, Sweden, Finland and Russia i.e. so called Barents Region. The paper provides an overview on the forestry ...