- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Economic and social implications of incentive based policy mechanisms in biodiversity conservation 

   Horne, Paula; Ovaskainen, Ville; Koskela, Terhi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Effects of soil frost on root growth and longevity 

   Repo, Tapani; Heinonen, Jaakko; Lavigné, Aurore; Roitto, Marja; Koljonen, Eija; Sutinen, Sirkka; Finér, Leena
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (Metsäntutkimuslaitos, 2011)
  • Effects of waterlogging in winter on the physiology and growth of Scots pine and Norway spruce seedlings 

   Wang, Ai-fang; Roitto, Marja; Lehto, Tarja; Repo, Tapani
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 214 (Metsäntutkimuslaitos, 2011)
  • Efficiency of forest chip transportation from Russian Karelia to Finland 

   Goltsev, Vadim; Trishkin, Maxim; Tolonen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 189 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Nowadays the development of bioenergy in Russian Karelia is hindered by various factors. However, the development of modern cut-to-length harvesting techniques, available wood resources and Russian customs policy have ...
  • Efterfrågan på rekreation i kustområdet 

   Neuvonen, Marjo; Sievänen, Tuija; Korhonen, Katri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 182 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Syftet med undersökningen var att utreda både mängden och kvaliteten av den rekreation som riktar sig till kustområdena och skärgården samt att uppskatta hur efterfrågan på rekreation utvecklas i framtiden. I undersökningen ...
  • Ekosysteemilähestymistapa metsien hoidossa ja käytössä - kirjallisuusselvitys 

   Hytönen, Marjatta
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 139 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Ekosysteemilähestymistapa on vuonna 1992 hyväksytyn biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen seurauksena luotu strategia, jonka päätavoitteena on ekosysteemien rakenteen ja toiminnan suojelu, jotta ...
  • Electrical impedance of tree roots 

   Silvennoinen, Raimo; Laukkanen, Miikka; Cao, Yang; Korhonen, Anna; Lehto, Tarja; Repo, Tapani
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 214 (Metsäntutkimuslaitos, 2011)
  • Elpymiskokemuksia metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely 

   Vattulainen, Kirsi; Sarjala, Tytti; Savonen, Eira-Maija; Korpela, Kalevi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 204 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Suomeen avattiin keväällä 2010 ensimmäinen luonnon elvyttävää vaikutusta hyödyntävä teemaympäristö, Voimametsä. Kyseessä on Ikaalisten kylpylän tuntumassa sijaitseva ulkoilureitti, jonka varrelle on sijoitettu metsän ja ...
  • Elävä matkailumaisema Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys 

   Uusitalo, Marja; Sarala, Pertti; Tuulentie, Seija; Geologian tutkimuskeskus (GTK), Rovaniemi; Geologian tutkimuskeskus (GTK); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Kasvinviljely (KAR); Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Elävä matkailumaisema -maisemaselvityksessä on tarkasteltu Suomen Lapissa sijaitsevaa Ounasselän tunturiseudun matkailumaisemaa, sen muutosta ja tulevia kehityssuuntia monen eri tieteenalan geologian, biologian, ...
  • Energiapuuharvennusten kannattavuus Lapissa 

   Repola, Jaakko; Ahtikoski, Anssi; Laitila, Juha; Honkanen, Sampo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 305 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Lapissa metsähakkeen asema on vahvistunut viime vuosina, ja tavoitteena on moninkertaistaa metsähaketuotanto (1 1,5 milj. m3) nykykäyttöön verrattuna (0,3 milj. m3) vuoteen 2030 mennessä.Metsähaketuotanto Lapissa perustuu ...
  • Energiapuumarkkinat käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet 

   Kurki, Piia; Mutanen, Antti; Anttila, Perttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 228 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Energiapuun kauppamäärät ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti metsähakkeen käytön lisäyksen myötä. Tilastotietoa energiapuukaupoista on kuitenkin niukasti tarjolla. Toimitusketjun lopusta, laitospäästä, on jo saatavilla ...
  • Energiapuun kosteuden ennustaminen 

   Jahkonen, Miina; Lindblad, Jari; Sirkiä, Seija; Laurén, Ari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 241 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Kosteus on merkittävä energiapuun laatutekijä. Kosteus vaikuttaa energiapuun teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta energiapuuerästä saatavaan energiasisältöön. Kosteuden suhteen oikea-aikaisella energiapuuerien toimittamisella ...
  • Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi 

   Lindblad, Jari; Jahkonen, Miina; Laitila, Juha; Kilpeläinen, Harri; Sirkiä, Seija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 259 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsäenergiaa kannattavasti METKA -hankkeessa kehitettiin soveltavasta näkökulmasta uutta tietoa tuottamalla ja olemassa olevaa tietoa käyttämällä energiapuun määrän ja laatutekijöiden arviointia. Hankkeen erilliset tehtävät ...
  • Energy sector in Belarus: Focus on wood and peat fuels 

   Gerasimov, Yuri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 171 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The energy sector in Belarus makes up approximately 30% of the industrial structure of the country. The role of the sector is large both in exports (36% of the total export value) and imports (39% of the total import value). ...
  • Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region 

   Ilavský, Ján; Goltsev, Vadim; Karjalainen, Timo; Gerasimov, Yuri; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 64 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Possibilities for energy wood procurement and use in the Leningrad region of Northwest Russia as a tool for reducing greenhouse gas emissions have been analysed in this report. Calculations have been made for selected area, ...
  • Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin 

   Rantala, Outi; Tuulentie, Seija; Metsäntutkimuslaitos / Pohjois-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 175 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin -tutkimuksen tavoitteena on avata loma-asumista ilmiönä Enontekiöllä ja tuoda esille uusia, alueella toimivien ja asuvien henkilöiden elämismaailmasta kumpuavia ...
  • Entrepreneurial activity adjacent to small national parks in Southern Finland: Are business opportunities being realised? 

   Selby, Ashley; Petäjistö, Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 96 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   The study examines the responses of entrepreneurs to the business opportunities created in their locality by national parks by examining the entrepreneurial attitudes of owners of small enterprises, their perceived obstacles ...
  • Environmental GIS in the management of visitor flows 

   Kopperoinen, Leena; Shemeikka, Petri J.; Lindblom, Visa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Environmental Services provided by the Nordic-Baltic Forests. Extended abstracts of the CAR-ES network meeting in Finland 20. -22.10.2014 

   Finér, Leena; Karvinen, Leena; Stupak, Inge; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 316 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   CAR-ES (Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems, 2011 2015) is an open network that brings together Nordic and Baltic forest researchers. The CAR-ES network aims at providing ...
  • Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa 

   Lähde, Erkki; Laiho, Olavi; Pukkala, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 176 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Kuusikymmentä vuotta sitten julkaistun Harsintajulkilausuman seurauksena Suomessa lopetettiin metsien perinteinen erirakenteisena kasvatus. Samalla estettiin vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien tutkiminen ja kehittäminen. ...