- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Toimijoiden näkemykset metsähakkeen toimitusketjun laadusta Pohjois-Karjalan alueella 

   Jahkonen, Miina; Ikonen, Tanja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 280 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin metsäenergian toimitusketjuissa toimivien tahojen käsityksiä metsähakkeen laatuun keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja ongelmista sekä käsityksiä laadusta. Tutkimusaineistokäsitti toimitusketjussa ...
  • Tourism monitoring system based on the concept of carrying capacity – the case of the regional natural park Pfyn-Finges (Switzerland) 

   Clivaz, Christophe; Hausser, Yves; Michelet, Jacques
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Towards sustainable and intensive forest management in Northwest Russia 

   Korotkov, Vladimir; Leinonen, Timo; Palenova, Maria; Filipchuk, Andrey; Nesterenko, Yury
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 107 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Northwest Russia is the most important forest industry district producing 34% of the merchantable wood, 32% of the sawn wood, and 64% of the paper in Russia in 2007. The combination of the rich and diverse forest resources, ...
  • Trends affecting tourism in protected areas 

   Eagles, Paul F.J.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Trip motivations among water-based recreationists 

   Thapa, Brijesh; Confer, John J.; Mendelsohn, Jamie
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Tunturimittarituhotutkimus Käsivarren alueella 2004 -2007 

   Kopisto, Liisa; Virtanen, Tarmo; Pekkanen, Katja; Mikkola, Kari; Kauhanen, Heikki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 76 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Viime vuosien tunturimittarituho Käsivarren alueella on ollut laajin Suomessa vuosikausiin. Kesällä 2003 oli nähtävissä ensimmäisiä tuhon merkkejä Suomen puolella. Vuosina 2004 ja 2005 tuhot olivat laajoja, tuhojen laajuutta ...
  • Tuontikoivutukin laatu 

   Arponen, Juha; Heräjärvi, Henrik; Kilpeläinen, Harri; Ylimartimo, Tapio
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 67 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin tyyppileimikoiden avulla Venäjältä Suomeen tuotavan koivutukkiraaka-aineen laatua. Tyyppileimikoita pystymitattiin Karjalan tasavallan ja Leningradin alueilla. Pystymitattujen leimikoiden lisäksi ...
  • Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla 

   Lindeman, Harri; Ala-Ilomäki, Jari; Sirén, Matti; Vastaranta, Mikko; Holopainen, Markus; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 263 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Turvemaiden metsävarat ovat merkittävä puuvaranto Suomen metsätaloudessa. Turvemaiden puunkorjuu on haasteellista pienen kertymän pitkien metsäkuljetusmatkojen ja sulan maan aikaisen heikon kantavuuden johdosta. Turvemaiden ...
  • Turvemaiden puun kasvatus ja korjuu nykytila ja kehittämistarpeet 

   Heikkilä, Jani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 43 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli koostaa yhteen Metsähallituksen ja Tornatorin turvemaiden metsien kasvatuksen ja korjuun toimintamalleja, nykyistä tutkimustietoa valituista teemoista ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. ...
  • Understanding recreation flow to protect wilderness resources at Joshua Tree National Park, California 

   Murdock, Erik
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Uneven entrepreneurial responses to demands for tourism-related services adjacent to three national parks in southern Finland 

   Selby, Ashley; Petäjistö, Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 127 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Three different-aged national parks in southern Finland are employed to examine the relationship between responses of entrepreneurs to tourism-related demands for services. The entrepreneurial response to demand was found ...
  • User attitude towards traffic control in Shiretoko and Daisetsuzan National Parks in Japan 

   Kobayashi, Akihiro
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • User guide for PRELES, a simple model for the assessment of gross primary production and water balance of forests 

   Peltoniemi, Mikko; Kalliokoski, Tuomo; Lindroos, Antti-Jussi; Beuker, Egbert; Mäkelä, Annikki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 247 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Simple models of ecosystem processes are useful tools for various kind of ecosystem impact studies. We built a simple model of ecosystem gross primary production, evapotranspiration and soil water content, which requires ...
  • Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset 

   Heräjärvi, Henrik; Kettunen, Leena; Murtovaara, Irene; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 284 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelma (2009 2013) yhdisti Metsäntutkimuslaitoksessa tehtävää tutkimustoimintaa puunkorjuun, puukaupan, puutieteen sekä puutuote- ja ...
  • Vaihtoehtolaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten 

   Uusivuori, Jussi; Kallio, Maarit; Salminen, Olli; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 75 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tilasi keväällä 2007 Metsäntutkimuslaitokselta (Metla) vaihtoehtolaskelmia taloudellisten ja politiikkaan liittyvien olosuhteiden vaikutuksista metsäalalla. Vaihtoehtolaskelmia käytetään ...
  • Value based decision making process for strategic visitor management in the Natura 2000 area Lech River Valley, Tyrol 

   Pflüger, Yvonne
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta 

   Koskela, Terhi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 216 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSOn 14 toimenpiteestä yksityismetsänomistajia ...
  • Vegetative propagation of conifers for enhancing landscaping and tree breeding. Proceedings of the Nordic meeting held in September 10th-11th 2008 at Punkaharju, Finland. 

   Aronen, Tuija; Nikkanen, Teijo; Tynkkynen, Tiina; Metsäntutkimuslaitos / Punkaharju
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 114 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The Nordic meeting Vegetative propagation of conifers for enhancing landscaping and tree breeding was held at Punkaharju, Finland, in September 10-11th , 2008. The aim of the meeting was to share ideas and experiences ...
  • Venäjän puurakentamisen nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet kirjallisuuskatsaus 

   Marttila, Juhani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 54 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan Venäjän puurakentamisen nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia rakennustilastojen ja normiston pohjalta. Venäjän rakentaminen on vilkastunut 1990-luvun taantuman jälkeen ...
  • Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan 

   Jutila, Lasse; Karvinen, Sari; Leinonen, Timo; Välkky, Elina
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 155 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tässä katsauksessa tarkastellaan Venäjän metsäsektoriin liittyvien tullipoliittisten toimenpiteiden vaikutusta Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan vuosina 2002 2009. Venäjän metsäpolitiikan tavoitteena on ...