- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Puutuoteteollisuuden tulevaisuus ja puurakentamisen mahdollisuudet 

   Hänninen, Riitta; Toppinen, Anne; Verkasalo, Erkki; Ollonqvist, Pekka; Rimmler, Thomas; Enroth, Raija-Riitta; Toivonen, Ritva
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 49 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Suomen puutuoteteollisuuteen vaikuttavat seuraavan kymmenen vuoden aikana monet toimintaympäristön muutokset, jotka tuovat haasteita alan kehittämiselle. Keskeisellä markkina-alueella Länsi-Euroopassa sahatavaran kysynnän ...
  • Puutuotteiden kierrätys Finnish Wood Research Oy:n osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti 

   Pirhonen, Ilkka; Heräjärvi, Henrik; Saukkola, Pekka; Räty, Tarmo; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 191 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tämän esiselvityksen tavoitteena on ollut käytöstä poistetun puun kierrätyksen tämän hetkisen tilan selvittäminen Suomessa ja Euroopassa. Työssä tarkasteltiin myös kierrätyksen yleistymiseen tähtäävän normiohjauksen nykytilaa ...
  • Rannikkoalueen virkistyskäytön kysyntä 

   Neuvonen, Marjo; Sievänen, Tuija; Korhonen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 116 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rannikkoalueille ja saaristoon kohdistuvaa virkistyskäytön määrää ja laatua sekä arvioida virkistyskysynnän kehitystä tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin rannikkoväestön ...
  • Rauduskoivun alkuperien tuotos ja rungon laatu eri osissa Suomea 

   Viherä-Aarnio, Anneli; Kostiainen, Katri; Piispanen, Riikka; Saranpää, Pekka; Vapaavuori, Elina
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 314 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa verrattiin kaupallisen ainespuun koon saavuttaneita pohjoiseurooppalaisia rauduskoivualkuperiä (peräisin leveysasteilta 53˗67°N) sekä selvitettiin etelä-pohjoissuuntaisten siemensiirtojenvaikutusta elävyyteen, ...
  • Recent advances in land owner extension Proceedings of the IUFRO 3.08 Symposium with a special theme of peer-to-peer learning among land owners, 3 5 April 2011, Kuusamo, Finland 

   Karppinen, Heimo; Hujala, Teppo; Virkkula, Outi; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 193 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   The international IUFRO 3.08 (Small-scale Forestry) Symposium, held in Kuusamo, Finland, April 3 5 2011, gathered total of 30 participants from Australia, Canada, Finland, Indonesia, Latvia, Nepal, Norway, Sweden and USA ...
  • Recreation and nature tourism demand, supply and actual usage 

   Sievänen, Tuija; Pouta, Eija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 79 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
  • Recreation experience preferences and activity profiles in a Crown forest landscape in Ontario, Canada 

   Payne, Robert J.; McIntyre, Norman; Yuan, Michael; Moore, Jeffery; Bradford, Lori; Elliott, Steve
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Recreational trail use of residents in Jasper National Park, Canada 

   Haider, Wolfgang; Anderson, Colleen; Beardmore, Ben; Anderson, Don A.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Regeneration of miombo woodlands: Effects of herbivory, management and competition 

   Piiroinen, T.; Roininen, H.; Valkonen, Sauli
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 98 (Metsäntutkimuslaitos, 2008)
  • Regulation of Visitor activities in the DINP 

   Szilágyi, Zsuzsanna
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Relations between IUCN-zoning and tourism in the Hungarian national parks 

   Benkhard, Borbála
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Repoveden kansallispuiston merkitys paikallisväestölle ja vertailu Linnansaaren ja Seitsemisen kansallispuistojen lähialueiden asukastutkimuksiin 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 132 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan Repoveden kansallispuiston lähialueiden asukkaiden näkemyksiä kansallispuistosta. Keväällä 2009 kirjekyselynä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden asenteita kansallispuistoa, ...
  • Research and development for sustainable management of semiarid miombo woodlands in East Africa 

   Varmola, Martti; Valkonen, Sauli; Tapaninen, Sirkka; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 98 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   MITMIOMBO Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-arid Miombo Woodlands in Eastern Africa is a two-year project partly funded by the European Commission (FP6, INCO/SSA). ...
  • Research on ecological and social sustainability of nature tourism in northern Finland 

   Tolvanen, Anne; Rämet, Jussi; Siikamäki, Pirkko; Törn, Anne; Orell, Markku
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Residents adjustments to adjacent national parks: A place-bound structuration perspective 

   Selby, Ashley; Petäjistö, Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 90 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   The paper surveys residents adjustments to their local national parks and explores place-bound structuration theory as a way to explain the results. Such an approach was considered to be necessary because the international ...
  • Review on Russian roundwood imports into Northern Europe 1993- 2008 

   Viitanen, Jari; Karvinen, Sari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 148 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   This study reviews development of the Russian roundwood exports to main importing countries in Northern Europe. In addition to unit prices and traded volumes, this study also shortly describes the significance of imported ...
  • Root hydraulic conductance as an indicator of frost damage in roots of Norway spruce seedlings 

   Repo, Tapani; Leinonen, Lauri; Roitto, Marja; Lehto, Tarja; Calvo-Polanco, Monica; Zwiazek, Janusz J.
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 214 (Metsäntutkimuslaitos, 2011)
  • ROOTS 2011 WORKSHOP, Abstracts, Joensuu, Finland,13- 14 December 2011 

   Roitto, Marja; Lehto, Tarja; Sutinen, Sirkka; Finér, Leena; Repo, Tapani; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 214 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   The ROOTS 2011 workshop will be organized in Joensuu on the 13th -14th December, jointly by Metla, Joensuu Research Unit and the University of Eastern Finland, School of ForestSciences. The workshop aims to provide an ...
  • Roundwood pricing mechanisms and their performance in Scots pine roundwood markets 

   Malinen, Jukka; Berg, Vesa; Kilpeläinen, Harri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 174 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Roundwood is a heterogeneous raw material, which means that different species, qualities and dimensions have different value potential for different end-uses. As a result, the value of bought roundwood raw material is ...
  • Russian-Finnish roundwood trade – some empirical evidence on cultural based differences 

   Vinokurova, Natalia; Ollonqvist, Pekka; Viitanen, Jari; Holopainen, Päivi; Mutanen, Antti; Goltsev, Vadim; Ihalainen, Tanja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 129 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Understanding cultural differences is important and can frequently be decisive for the success in international business operations and gives tools for business planning. The aim of this study was to identify empirically ...