- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa 

   Suihkonen, Lauri; Ahtikoski, Anssi; Hänninen, Riitta; Hynynen, Jari; Loiskekoski, Maarit
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 207 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa päätöksentekijöille uutta tietoa ympäristötuella turvattavien puustoisten METSO-kohteiden korvausperusteiden määrittämisestä. Raportissa tarkasteltiin metsänomistajan laskennallista ...
  • National park designation – visitor flows and tourism impact 

   Fredman, Peter
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Natural drying methods to promote fuel quality enhancement of small energywood stems 

   Röser, Dominik; Erkkilä, Ari; Mola-Yudego, Blas; Sikanen, Lauri; Prinz, Robert; Heikkinen, Antti; Kaipainen, Heikki; Oravainen, Heikki; Hillebrand, Kari; Emer, Beatrice; Väätainen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 186 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Due to fluctuating fossil fuel prices the use of forest biomass for energy is expected to increase considerably in the future. Today, the demand for high quality wood fuel products such as chopped firewood or pellets has ...
  • Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey 

   Grekin, Mika
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 36 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   In this study, Nordic Scots pine wood is benchmarked, based on literature, against selected competing tree species and non-wood substitute materials in selected end-use segments of mechanical wood products. In joinery, ...
  • Northwest Russian Forestry in a Nutshell 

   Karvinen, Sari; Välkky, Elina; Torniainen, Tatu; Gerasimov, Yuri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 30 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   The purpose of the paper is to provide a general view of the current state of the forest sector in Northwest Russia. The paper is a translation of the Finnish guidebook on forestry in Northwest Russia "Luoteis-Venäjän ...
  • Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen 

   Airavaara, Hannu; Ala-Ilomäki, Jari; Högnäs, Tore; Sirén, Matti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 80 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsähallituksen (metsätalous, projekti 63008), Ponsse Oyj:n ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisprojektissa haettiin käytännön ratkaisuja, joiden avulla turvemaiden sulan maan ajan puunkorjuuta voidaan lisätä yleisesti ...
  • Onko hirvenpyyntilupien nykyinen anomis- ja myöntämisprosessi selkeä ja tarkoituksenmukainen riistanhoitoyhdistysten hallitusten näkökulmasta? 

   Petäjistö, Leena; Aarnio, Jukka; Selby, Ashley; Härkönen, Sauli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 112 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Metsästyslain perusteella hirvenpyynti on asetettu pyyntiluvanvaraiseksi toiminnaksi. Hirvikannan säätelyjärjestelmän kannalta riistanhoitopiirit ovat pyyntilupien myöntäjinä keskeisessä asemassa, mutta oma tärkeä roolinsa ...
  • Opas metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan 

   Kukkonen, Minna
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 245 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Metsätalouden kuormituksen seurannan oppaassa kootaan yhteen ohjeita metsätalouden vesistökuorman seurannan järjestämisestä ja ylläpidosta. Oppaan toivotaan edistävän yhtenäisiä käytäntöjä sekä parantavan tulosten laatua ...
  • Opening address 

   Raitio, Hannu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Oppiminen ja osaamisen kehitys metsien ja soiden ennallistamisessa kokemukset investoinneista Metsähallituksen suojelualueilla 

   Ollonqvist, Pekka; Heikkinen, Annamari; Laukkanen, Arja; Aarnio, Jukka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 51 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien ja soiden ennallistamisohjelma perustuu asiantuntijaselvitykseen ennallistamistarpeista ja sovellettavista menetelmistä suojelualueilla. Ennallistamisen ...
  • Optimal choice between even- and uneven-aged forest management systems 

   Tahvonen, Olli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 60 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Existing optimal rotation models include even-aged management exogenously into the model structure. As an economic model, this Faustmann framework is restrictive and a more general model should not include any preconditions ...
  • Optimal ownership of a public project, an application to conservation concessions 

   Grosjean, Pauline
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Ounasselän tunturiseudun ilmasto 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Ounasselän tunturiseudun kasvillisuus ja maisematyypit 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Ounasselän tunturiseudun maankäyttö ja matkailu 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Ounasselän tunturiseudun maisemat matkailijoiden mielikuvissa ja kokemuksissa 

   Rantala, Outi; Uusitalo, Marja
   Metlan työraportteja : 52 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
  • Ounasselän tunturiseudun rajaus ja suurmaisema 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Outdoor recreation activities in nature protection areas – situation in Germany 

   Türk, Stefan; Jakob, Edwin; Krämer, Alexander; Roth, Ralf
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Outdoor recreation in forest policy documents and legislation 

   Gentin, Sandra; Jensen, Frank S.; Bernasconi, Andreas; Granet, Anne-Marie; van Kerckhove, Geert; Kokouris, Erodotus; Mann, Carsten; Pouta, Eija; Schroff, Urs
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 79 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
  • Outlook on mechanical wood processing in Estonia 

   Vabamäe, Toomas
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research InstituteMetlan työraportteja : 312 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   This report aims to describe the current situation of Estonian mechanical wood processing, giving separate production overviews of sawn wood, planed wood, plywood, veneer, fiberboard, particle board, wooden carpentry, ...