- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 

   Asikainen, Antti; Ala-Fossi, Antti; Visala, Arto; Pulkkinen, Päivi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 8 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Kun perinteisessä puunjalostuksessa ja -korjuussa työpaikat ovat vähentyneet jatkuvasti, metsäkoneiden valmistuksessa työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Euroopassa ja laajemminkin koko maailmassa on tapahtumassa ...
  • Metsätuhojen esiintyminen 11. VMI:n koeloilla vuonna 2012 

   Nevalainen, Seppo; Korhonen, Kari T.; Ihalainen, Antti
   Metlan työraportteja : 269 (Metsäntutkimuslaitos, 2013)
  • Metsätuhot vuonna 2012 

   Heino, Esa; Pouttu, Antti; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Länsi-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 269 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsätuhot olivat vuonna 2012 kokonaisuutena ottaen Suomessa tavanomaisia. Juurikääpälajien levinneisyyskartoituksissa on havaittu männyntyvitervastautia aiheuttavan männynjuurikäävän olevan lännessä pelättyäkin yleisempi ...
  • Metsätuhot vuonna 2013 

   Heino, Esa; Pouttu, Antti; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Länsi-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 295 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Kartoituksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan kuusenjuurikääpää esiintyy ainakin Oulun korkeudella. Mustakorosta on lukuisia havaintoja Pohjois-Savon ja sitä ympäröivien maakuntien alueelta. Kirjanpainajakannat ...
  • Metsävaratiedon ylläpito metsäsuunnittelua varten 

   Hyvönen, Pekka; Korhonen, Kari T.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 88 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää metsävaratiedon jatkuvan ajantasaistuksen järjestämistä, kustannustehokkuutta ja neuvonnallisia vaikutuksia yksityismetsien metsäsuunnittelua varten. Testialueina oli kaksi ...
  • Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet 

   Markkola, Juha-Matti; Bergroth, Jouni; Jylhä, Paula; Kannisto, Kari; Kämäri, Hannu; Rantala, Juho; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 95 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjyys on varsin uusi asia Suomessa ja siihen liittyvät ilmiöt ja tosiasiat tunnetaan vielä varsin huonosti. Tutkimusraportissa tarkastellaan metsäyrittäjyyden edistämistä ja kehittämismahdollisuuksia, ...
  • MITMIOMBO Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-Arid Miombo Woodlands in Eastern Africa. Proceedings of the First MITMIOMBO Project Workshop held in Morogoro, Tanzania, 6th 12th February 2007 

   Varmola, Martti; Valkonen, Sauli; Tapaninen, Sirkka; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 50 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   MITMIOMBO Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-arid Miombo Woodlands in Eastern Africa is a two-year project partly funded by the European Commission (FP6, INCO/SSA). ...
  • Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti 

   Lindblad, Jari; Antikainen, Jukka; Wall, Tapio
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 303 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Hakkuukonemittauksessa runkojen tyvipölkkyjen tyviosan läpimitat määritetään laskennallisesti puulajikohtaisillatyviprofiilifunktioilla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin pituista rungonosaa rungon kaatosahauksesta lähtien. ...
  • Modeling energy and climate policy in the Finnish forest sector 

   Hetemäki, Lauri; Kangas, Hanna-Liisa; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Uusivuori, Jussi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 146 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The development and structural changes that the forest sector in Finland is going through emphasizes the need to modify the forest policies in Finland. A shift from a focus on timber production and traditional forestry ...
  • Monimuotoisuuden ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla 

   Hamberg, Leena; Löfström, Irja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 113 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Virkistysmetsiin ja retkeilyalueisiin kohdistuu monenlaisia, osin ristiriitaisiakin odotuksia. Niiden toivotaan tarjoavan erilaisia virkistysmahdollisuuksia ulkoilijoille ja metsäeliöstölle sopivia elinympäristöjä. Samalla ...
  • Monimuotoisuuden turvaaminen ja organisaatioiden välinen yhteistyö METSOn verkkokysely metsäkeskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille 

   Kumela, Hanna; Koskela, Terhi; Syrjänen, Kimmo; Horne, Paula
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 58 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Raportissa tarkastellaan metsäkeskusten ja alueellisten ympäristökeskusten sekä metsänhoitoyhdistysten näkemyksiä metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoimasta ja sen kehittämistarpeista sekä yhteistyön kehittämisestä ...
  • Monitoring and management of recreation in protected areas: the contributions and limitations of science 

   Cole, David N.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Monitoring and managing recreational use in backcountry landscapes using computer-based simulation modeling 

   Lawson, Steve; Itami, Robert; Gimblett, Randy; Manning, Robert
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä - koesarjan esittely ja alustavia tuloksia 

   Moilanen, Mikko; Hytönen, Jyrki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 301 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimustieto ojitusaluemetsien ravinnetilan luontaisesta muutoksesta ja ravinnevarojen riittävyydestä pitkällä aikavälillä on vähäinen. Suometsien ravinnetilaa ja kasvukykyä voidaan seurata pitkäaikaisillamaastokokeilla. ...
  • Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa 

   Suihkonen, Lauri; Ahtikoski, Anssi; Hänninen, Riitta; Hynynen, Jari; Loiskekoski, Maarit
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 207 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa päätöksentekijöille uutta tietoa ympäristötuella turvattavien puustoisten METSO-kohteiden korvausperusteiden määrittämisestä. Raportissa tarkasteltiin metsänomistajan laskennallista ...
  • National park designation – visitor flows and tourism impact 

   Fredman, Peter
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Natural drying methods to promote fuel quality enhancement of small energywood stems 

   Röser, Dominik; Erkkilä, Ari; Mola-Yudego, Blas; Sikanen, Lauri; Prinz, Robert; Heikkinen, Antti; Kaipainen, Heikki; Oravainen, Heikki; Hillebrand, Kari; Emer, Beatrice; Väätainen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 186 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Due to fluctuating fossil fuel prices the use of forest biomass for energy is expected to increase considerably in the future. Today, the demand for high quality wood fuel products such as chopped firewood or pellets has ...
  • Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey 

   Grekin, Mika
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 36 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   In this study, Nordic Scots pine wood is benchmarked, based on literature, against selected competing tree species and non-wood substitute materials in selected end-use segments of mechanical wood products. In joinery, ...
  • Northwest Russian Forestry in a Nutshell 

   Karvinen, Sari; Välkky, Elina; Torniainen, Tatu; Gerasimov, Yuri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 30 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   The purpose of the paper is to provide a general view of the current state of the forest sector in Northwest Russia. The paper is a translation of the Finnish guidebook on forestry in Northwest Russia "Luoteis-Venäjän ...
  • Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen 

   Airavaara, Hannu; Ala-Ilomäki, Jari; Högnäs, Tore; Sirén, Matti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 80 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsähallituksen (metsätalous, projekti 63008), Ponsse Oyj:n ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisprojektissa haettiin käytännön ratkaisuja, joiden avulla turvemaiden sulan maan ajan puunkorjuuta voidaan lisätä yleisesti ...