- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Global forest energy resources, certification of supply and markets for energy technology (GLOENER) 

   Karjalainen, Timo; Anttila, Perttu; Asikainen, Antti; Gerasimov, Yuri; Laitila, Juha; Leinonen, Arvo; Alakangas, Eija; Flyktman, Martti; Heiskanen, Veli-Pekka; Raittila, Jyrki; Virkkunen, Matti; Wiik, Camilla; Linnanen, Lassi; Heinimö, Jussi; Helin, Tuoma
   Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 289 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
  • Global potential of modern fuelwood 

   Anttila, Perttu; Karjalainen, Timo; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 118 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The increasing demand for biomass energy also enhances the need for more accurate estimates of the availability of biomass resources. Estimation of the forest energy potential is neither a trivial nor an unambiguous task ...
  • Guidance for tree measurement in tropical forest ecosystems using non-destructive sampling to develop stem biomass and volume models 

   Guendehou, G.H. Sabin; Lehtonen, Aleksi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 287 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   The lack of guidance on tree measurements applying a non-destructive approach in tropical forest ecosystems motivated the drafting of this paper. The paper guides step by step on how to conduct tree measurements to generate ...
  • Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta 

   Silvennoinen, Harri; Karjalainen, Eeva; Tyrväinen, Liisa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 187 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Hakkuukoneen kuljettajien käsityksiä maisemanhoidosta ei ole aiemmin selvitetty Suomessa. Tutkimuksen tavoitteina olivat: 1) kartoittaa hakkuukoneen kuljettajien maisemanhoitoon liittyviä asenteita ja käsityksiä, 2) selvittää ...
  • Havaintoja ja tuloksia kuusen koeviljelysten korovaurioista 

   Napola, Marja-Leena; Napola, Jaakko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 296 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Kuusen koeviljelyksissä havaittiin 2000-luvun alkupuolella puiden rungoilla mustia koroja, mustia läis-kiä sekä pihkavuotoa. Osalla korovaurioituneista puista latvukset olivat kuivaneet ja osa puista oli kuol-lut pystyyn. ...
  • Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005- 2009 

   Tolonen, Timo; Koponen, Minttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 197 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tässä raportissa tarkastellaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuosina 2005 2009 keräämän aineiston perusteella Venäjälta Suomeen suuntautunutta havupuun tuontia, tuonnissa tapahtuneita muutoksia sekä toteutuneita ...
  • Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjuussa joukkokäsittelymenetelmällä 

   Laitila, Juha; Niemistö, Pentti; Väätäinen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 285 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjuussa joukkokäsittelymenetelmällä. Lisäksi mitattiin avohakkuussa palstalle jäävän hakkuutähteen määrä. ...
  • Hirvikannan nykyisen säätelyjärjestelmän ajanmukaisuus ja toimivuus riistanhoitopiirien hallitusten näkökulmasta 

   Aarnio, Jukka; Härkönen, Sauli; Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 92 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Hirvi on maamme tärkein riistaeläin sekä saalisarvoltaan että vahinkojen aiheuttajana. Nykyinen hirvikannan säätelyjärjestelmä on pääosiltaan riistanhoitopiirien vastuulla, ja sitä on arvosteltu siksi, että se ei enää ...
  • Hofstede’s measure of cultural values in a national forest recreation context 

   Li, Chieh-Lu; Zinn, Harry C.; Chick, Garry E.; Graefe, Alan R.; Absher, James D.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Hollannin malli (transition management) ja sen soveltuvuus metsien käytön politiikkaan 

   Hartikainen, Hanna; Hetemäki, Lauri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 101 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Tämän raportin tarkoituksena on esitellä ja analysoida Hollannissa 2000-luvun vaihteessa kehitettyä ja käyttöön otettua lähestymistapaa politiikan suunnittelulle ja teolle. Lähestymistavan pyrkimys on auttaa hallitsemaan ...
  • How are N and S in deposition, in percolation water and in upper soil layers reflected in the chemical composition of needles in Finland? 

   Päivi, Merilä; Derome, John; Luyssaert, Sebastiaan; Sulkava, Mika; Hollmén, Jaakko; Mustajärvi, Kaisa; Nöjd, Pekka
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 74 (Finnish Forest Research Institute (Metla), 2008)
  • How to estimate fine root production in peat soils? 

   Laiho, Raija; Bhuiyan, Rabbil; Strakova, Petra; Penttilä, Timo
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 316 (The Finnish Forest Research Institute, 2014)
  • II Talvitutkimuspäivät Kolilla 26-27.11.2009: Ohjelma ja esitelmien ja postereiden tiivistelmät 

   Repo, Tapani; Lehto, Tarja; Roitto, Marja; Rasmus, Sirpa; Kettunen, Leena; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 138 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Talvi on vuodenajoistamme kaikkein pisin. Suomen luonto on sopeutunut talveen kuten myös me suomalaiset. Talvi vaikuttaa terveyteen, kauneuskäsityksiin ja tapoihimme toimia. Metsäiselle maalle talven rooli on ollut ...
  • Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? 

   Nikula, Ari; Varmola, Martti; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 25 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Rovaniemen ja Kolarin toimintayksiköiden tutkimuspäivän aiheena oli ilmastonmuutos Lapissa ja sen vaikutukset metsäluontoon. Tuomenvirta ja Drebs tarkastelevat Lapin ilmastoa Sodankylässä vuodesta 1908 lähtien tehtyjen ...
  • Image as an important factor of destination management 

   Ryglova, Katerina; Turcinkova, Jana
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Impacts of Changes in Forest and Economic Policy and Business Preconditions in Russia and Finland 

   Välkky, Elina; Viitanen, Jari; Ollonqvist, Pekka; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 218 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   This report investigates what have been the changes in Russian forest and economic policy as well as in business preconditions during past years, how these changes have effected the Russian forest sectorand what kinds of ...
  • Improving the environmental conditions in intensively used rural areas 

   Magro, Teresa Cristina; Kataoka, Silvia Yochie; Van Bentveld, Cora-Thea Gytha
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Income and employment effects of change of roundwood use in Eastern Finland and the Republic of Karelia 

   Pirhonen, Ilkka; Ollonqvist, Pekka; Viitanen, Jari; Toropainen, Mikko; Bungov, Vladimir
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 70 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Using input-output method, this study evaluates direct and indirect income and employment effects of reducing roundwood imports from Russia on both the wood working and the pulp and paper industry in Eastern Finland. Four ...
  • Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa 

   Seppänen, Anne; Harstela, Pertti; Rantala, Juho
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 82 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) käyttö niin metsäalalla kuin muillakin aloilla on kasvanut voimakkaasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Metsänhoitotöiden ohjauksessa tietotekniikan hyödyntäminen on ...
  • Integroitu aines- ja energiapuun korjuu turvemaalla sulan maan aikana korjuujälki ja ravinnetalous 

   Sirén, Matti; Hytönen, Jyrki; Ala-Ilomäki, Jari; Neuvonen, Tuomo; Takalo, Tero; Salo, Erkki; Aaltio, Hannu; Lehtonen, Mika
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 256 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy (www.fibic.fi) EffFibre-ohjelman WP 2:n Potential and feasibility of intensive wood and biomass production osana Metsähallitus käynnisti 2011 yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa ...