- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Forest recreation monitoring - a European perspective 

   Sievänen, Tuija; Arnberger, Arne; Dehez, Jeoffrey; Grant, Neil; Jensen, Frank; Skov-Petersen, Hans; BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences. Institute of Landscape Development, Recreation and Conservation Planning. Vienna, Austria; CEMAGREF, France; Forestry Commission, United Kingdom; University of Copenhagen, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Denmark; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 79 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   COST Action E33 Forest for recreation and nature tourism (FORREC) is a network of researchers and practitioners working in the field from all around Europe. The work was devided into three working groups. The aim of ...
  • Forest resources, production and exports of roundwood and sawnwood from Russia 

   Mutanen, Antti; Viitanen, Jari; Toppinen, Anne; Hänninen, Riitta; Holopainen, Päivi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 9 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   In this study, the recent development and current state of Russian forest sector are reviewed in order to evaluate its significance in a global scale. The main emphasis is on the utilisation and management of Russian forest ...
  • Forests and abundance of water -focus on boreal forests and peatlands. Abstracts and Programme of COST Action FP0601 FORMAN Workshop at the Finnish Environment Institute, Helsinki and Hyytiälä Forestry Field Station, Finland 6.−8.9.2010 

   Finér, Leena; Kortelainen, Pirkko; Lode, Elve; Lier, Markus; Tallinn University, Estonia; Finnish Environment Institute (SYKE); Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 168 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   This paper compiles the programme and abstracts of the international scientific workshop, Forests and abundance of water boreal forests and peatlands, organised in the premises of the Finnish Environment Institute, Helsinki ...
  • Forests and afforestation in a rural development context: a comparative study of three regions in Finland 

   Selby, Ashley; Petäjistö, Leena; Koskela, Terhi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 14 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   The investigation examines how farmers and rural advisors perceive forests, forestry and field afforestation in the context of rural development in three contrasting rural business districts (RBDs) in Finland: Etelä-Pohjanmaa, ...
  • FORVISITS: modelling visitor flows at a regional level 

   De Vries, Sjerp; Jellema, André; Goossen, Martin
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Frost hardiness of mycorrhizal and non-mycorrhizal Scots pine roots 

   Korhonen, Anna; Lehto, Tarja; Repo, Tapani
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 214 (Metsäntutkimuslaitos, 2011)
  • Future of forest energy in Europe in 2030 

   Riala, Maria; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 244 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   The need to increase the use of forest energy is connected to the EU goals for use of renewable energy. If the targets are to be reached, forest energy should play a role. The share of forest energy out of all renewable ...
  • General principles for sustainable nature tourism in protected areas administrated by Metsähallitus, Finland 

   Högmander, Jouko; Leivo, Anneli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Global forest energy resources, certification of supply and markets for energy technology (GLOENER) 

   Karjalainen, Timo; Anttila, Perttu; Asikainen, Antti; Gerasimov, Yuri; Laitila, Juha; Leinonen, Arvo; Alakangas, Eija; Flyktman, Martti; Heiskanen, Veli-Pekka; Raittila, Jyrki; Virkkunen, Matti; Wiik, Camilla; Linnanen, Lassi; Heinimö, Jussi; Helin, Tuoma
   Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 289 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
  • Global potential of modern fuelwood 

   Anttila, Perttu; Karjalainen, Timo; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 118 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The increasing demand for biomass energy also enhances the need for more accurate estimates of the availability of biomass resources. Estimation of the forest energy potential is neither a trivial nor an unambiguous task ...
  • Guidance for tree measurement in tropical forest ecosystems using non-destructive sampling to develop stem biomass and volume models 

   Guendehou, G.H. Sabin; Lehtonen, Aleksi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 287 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   The lack of guidance on tree measurements applying a non-destructive approach in tropical forest ecosystems motivated the drafting of this paper. The paper guides step by step on how to conduct tree measurements to generate ...
  • Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta 

   Silvennoinen, Harri; Karjalainen, Eeva; Tyrväinen, Liisa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 187 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Hakkuukoneen kuljettajien käsityksiä maisemanhoidosta ei ole aiemmin selvitetty Suomessa. Tutkimuksen tavoitteina olivat: 1) kartoittaa hakkuukoneen kuljettajien maisemanhoitoon liittyviä asenteita ja käsityksiä, 2) selvittää ...
  • Havaintoja ja tuloksia kuusen koeviljelysten korovaurioista 

   Napola, Marja-Leena; Napola, Jaakko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 296 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Kuusen koeviljelyksissä havaittiin 2000-luvun alkupuolella puiden rungoilla mustia koroja, mustia läis-kiä sekä pihkavuotoa. Osalla korovaurioituneista puista latvukset olivat kuivaneet ja osa puista oli kuol-lut pystyyn. ...
  • Havupuun tuonti Venäjältä Suomeen ja tuontihavupuun kasvinterveystarkastukset vuosina 2005- 2009 

   Tolonen, Timo; Koponen, Minttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 197 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tässä raportissa tarkastellaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuosina 2005 2009 keräämän aineiston perusteella Venäjälta Suomeen suuntautunutta havupuun tuontia, tuonnissa tapahtuneita muutoksia sekä toteutuneita ...
  • Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjuussa joukkokäsittelymenetelmällä 

   Laitila, Juha; Niemistö, Pentti; Väätäinen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 285 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjuussa joukkokäsittelymenetelmällä. Lisäksi mitattiin avohakkuussa palstalle jäävän hakkuutähteen määrä. ...
  • Hirvikannan nykyisen säätelyjärjestelmän ajanmukaisuus ja toimivuus riistanhoitopiirien hallitusten näkökulmasta 

   Aarnio, Jukka; Härkönen, Sauli; Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 92 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Hirvi on maamme tärkein riistaeläin sekä saalisarvoltaan että vahinkojen aiheuttajana. Nykyinen hirvikannan säätelyjärjestelmä on pääosiltaan riistanhoitopiirien vastuulla, ja sitä on arvosteltu siksi, että se ei enää ...
  • Hofstede’s measure of cultural values in a national forest recreation context 

   Li, Chieh-Lu; Zinn, Harry C.; Chick, Garry E.; Graefe, Alan R.; Absher, James D.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Hollannin malli (transition management) ja sen soveltuvuus metsien käytön politiikkaan 

   Hartikainen, Hanna; Hetemäki, Lauri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 101 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Tämän raportin tarkoituksena on esitellä ja analysoida Hollannissa 2000-luvun vaihteessa kehitettyä ja käyttöön otettua lähestymistapaa politiikan suunnittelulle ja teolle. Lähestymistavan pyrkimys on auttaa hallitsemaan ...
  • How are N and S in deposition, in percolation water and in upper soil layers reflected in the chemical composition of needles in Finland? 

   Päivi, Merilä; Derome, John; Luyssaert, Sebastiaan; Sulkava, Mika; Hollmén, Jaakko; Mustajärvi, Kaisa; Nöjd, Pekka
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 74 (Finnish Forest Research Institute (Metla), 2008)
  • How to estimate fine root production in peat soils? 

   Laiho, Raija; Bhuiyan, Rabbil; Strakova, Petra; Penttilä, Timo
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 316 (The Finnish Forest Research Institute, 2014)