- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Saanan alueen luontotyypit 

   Kauhanen, Heikki; Mattsson, Jorma
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research InstituteMetlan työraportteja : 299 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Saanatunturin ja sen välittömän ympäristön luontokartoitus vääräväri-ilmakuvatulkintana aloitettiin vuosina 2003 ja 2004 Kolarin toimintayksikön koordinoimassa Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa ...
  • Safeguarding forest biodiversity in Finland: Citizens and non-industrial private forest owners views 

   Horne, Paula; Koskela, Terhi; Ovaskainen, Ville; Horne, Taina; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 119 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Safeguarding forest biodiversity has become an important issue internationally as well as in national forest and environmental policies. In Finland, the METSO Forest Biodiversity Programme for Southern Finland was accepted ...
  • Scenario analysis for the biomass supply potential and the future development of Finnish forest resources 

   Hynynen, Jari; Salminen, Hannu; Ahtikoski, Anssi; Huuskonen, Saija; Ojansuu, Risto; Siipilehto, Jouni; Lehtonen, Mika; Rummukainen, Arto; Kojola, Soili; Eerikäinen, Kalle
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 302 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   The potential, cost-efficiency and impacts of intensified management of Finnish forests for next 100 years were assessed using a national-level scenario analysis. This document serves as a technicaldescription of the applied ...
  • Scientific Seminar on Forest Condition Monitoring and Ecosystem Functioning in Northern Europe under the Forest Focus and ICP Forests programmes, Vantaa 27. 28.11.2007, Proceedings 

   Derome, John; Lindroos, Antti-Jussi; Kilponen, Terhi; Metsäntutkimuslaitos / Parkano
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 74 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   The scientific seminar, held during 27. 28.11.2007 in Vantaa, Finland, was attended by 45 researchers from Denmark, Estonia, Finland, Norway, Russia and the UK who are participating in the EU/Forest Focus and UN-ECE/ICP ...
  • Seitsemisen kansallispuisto asukkaiden näkökulmasta: haitta vai hyöty? 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 72 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Raportissa tarkastellaan Seitsemisen kansallispuiston lähialueiden asukkaiden näkemyksiä kansallispuistosta. Kirjekyselynä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kansallispuistosta yleisesti sekä ...
  • Selvitys matkailijoiden suhtautumisesta Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen 

   Tyrväinen, Liisa; Järviluoma, Jari; Nikkola, Kirsi; Silvennoinen, Harri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 237 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tutkimuksessa selvittiin Muonion Mielmukkavaaraan suunnitellun tuulipuiston vaikutusalueella vierailevien ulkomaalaisten ja kotimaisten matkailijoiden asennoitumista tuulipuiston rakentamiseen. Tavoitteena oli hahmottaa ...
  • Simulation modeling of visitor flows: where have we been and where are we going? 

   Van Wagtendonk, Jan W.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Simulation of soil temperature and moisture under different snow and frost conditions with COUP model 

   Guitart Xarpell, Lídia; Koivusalo, Harri; Laurén, Ari; Repo, Tapani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 163 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The aim was to use the COUP model to simulate soil heat and water processes under different snow and soil frost conditions. The calibration data for the study was collected in a snow manipulation study in a 47-year old ...
  • Social carrying capacity of an urban park in Vienna 

   Arnberger, Arne; Haider, Wolfgang; Muhar, Andreas
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Social carrying capacity of canoeists in Austria´s Danube Floodplains National Park 

   Sterl, Petra; Wagner, Simone; Arnberger, Arne
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu - tuloksia soisimmasta Suomesta 

   Tolvanen, Anne; Juutinen, Artti; Metsäntutkimuslaitos / Pohjois-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 258 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Soiden merkitys on perinteisesti nähty luonnonvarojen, kuten puun ja turpeen taloudellisen hyödyntämisen kautta. Tieto soiden talouskäytön haitallisista vaikutuksista luontoon on kuitenkin herättänyt tarpeensovittaa yhteen ...
  • Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten ja kestävyyden arvioiminen metsätaloudessa ja metsien monimuotoisuuden turvaamisessa 

   Leskinen, Leena A.; Laurén, Kirsi; Järvinen, Suvi; Sairinen, Rauno; Leskinen, Pekka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 99 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Katsauksessa käydään läpi yhteiskuntateoreettisista näkökulmista tehtyä metsätalouden ja metsien suojelun sosiokulttuuriseen kestävyyteen liittyvää tutkimusta sekä tuodaan esiin esimerkkejä erilaisista metsiin liittyvistä ...
  • Spatial interactions and forest management: policy issues 

   Perrings, Charles; Touza-Montero, Julia
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä Länsi-Suomen suuraluepilotti Satakunta 

   Ollonqvist, Pekka; Nummelin, Tuomas; Riala, Maria
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 234 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tässä tutkimuksessa analysoitiin pienten ja keskikokoisten (pk) puutuotealan yritysten strategisia ja niiden taustatekijöitä. Haastatteluaineisto kerättiin Satakunnasta kesällä 2011 puolistrukturoidulla haastatteluilla. ...
  • Strong policy throught national consensus: Canda's forestry policy experiment 

   Briner, John D.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Structure and dynamics of miombo woodland stands at Kitulangalo Forest Reserve, Tanzania 

   Mbwambo, L.; Valkonen, Sauli; Kuutti, V.
   Working Papers of the Finnish Forest Research Institute : 98 (Metsäntutkimuslaitos, 2008)
  • Suomalainen metsänomistaja 2010 

   Hänninen, Harri; Karppinen, Heimo; Leppänen, Jussi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 208 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Metsäntutkimuslaitos on tehnyt kyselyihin ja haastatteluihin perustuvia metsänomistajatutkimuksia 1970-luvulta alkaen. Viimeisin seurantatutkimuksen aineistonkeruu tehtiin alkuvuonna 2009. Postikyselyssä selvitettiin sekä ...
  • Suomalainen pajubibliografia Finnish bibliography on willow 

   Heino, Esa; Hytönen, Jyrki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 17 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Metlan Kannuksen tutkimusasemalla koottiin ja julkaistiin suomalainen pajukirjallisuus aivan 1980-luvun lopussa (Heino 1989). Peruskriteerinä bibliografiaa koottaessa on tälläkin kerralla ollut se, että ainakin yhden ...
  • Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä 

   Karvinen, Sari; Nummelin, Tuomas; Jurvanen, Jussi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 315 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Raportissa kuvataan suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskejä Venäjällä toimittaessa. Analyysi perustuu asiantuntijaryhmän arvioihin kuvitteellisen esimerkkiyrityksen tapauksessa. Merkittävimmille riskeille arvioidaan ...
  • Suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon tehokkuus 2000-luvulla 

   Hyytiäinen, Anna; Viitanen, Jari; Mutanen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 167 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten itsenäisten sahojen tuotannon teknistä tehokkuutta stokastisen tuotantorintama-analyysin avulla. Paneeliaineisto, joka kerättiin kyselytutkimuksella, koostuu yhdeksän itsenäisen sahan ...