Folia Forestalia - Selaus asiasanan mukaan "hieskoivu"

  • Kaksijaksoisen kuusi-koivu-sekametsikön kasvu. 

   Mielikäinen, Kari; Valkonen, Sauli
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin nuoren kuusikon kasvattamista koivuylispuuston alla. Tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka paljon tiheydeltään ja kooltaan vaihteleva koivuylispuusto tuottaa puuta ja kuinka paljon se hidastaa ...
  • Kuusen- ja koivuntaimien alkukehitys korven uudistamisaloilla. 

   Moilanen, Mikko; Ferm, Ari; Issakainen, Jorma
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Taimien alkukehitystä tutkittiin 1980-luvulla viidellä korpisuon uudistusalalla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. Avohakkuun seurauksena tutkimuskohteille vakiintui runsaasti hieskoivua ja vaihtelevasti kuusialikasvosta ...
  • Vanhojen pellonmetsitysten tila Länsi-Suomessa. 

   Kinnunen, Kaarlo; Aro, Lasse
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Länsi-Suomessa 1970-luvun vaihteessa tehdyistä pellonmetsityksistä valittiin satunnaisesti 13 mänty-, 10 kuusi- ja 17 rauduskoivualaa. Metsitykset inventoitiin 23 kasvukautta istutuksen jälkeen. Mänty oli vallitsevana enää ...