"Tahvanainen, Timo" - Selaus tekijän mukaan Metlan julkaisusarjat

  • Assessment of energy wood resources in the Leningrad region 

   Gerasimov, Yuri; Goltsev, Vadim; Ilavský, Ján; Tahvanainen, Timo; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 37 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Possibilities for energy wood procurement in the Leningrad region are assessed in this report. As sources for energy production, wood from thinnings, logging residues, non-industrial round wood and residues from sawmilling ...
  • Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region 

   Ilavský, Ján; Goltsev, Vadim; Karjalainen, Timo; Gerasimov, Yuri; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 64 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Possibilities for energy wood procurement and use in the Leningrad region of Northwest Russia as a tool for reducing greenhouse gas emissions have been analysed in this report. Calculations have been made for selected area, ...
  • Factors influencing availability of biomass resources and efficiency of its procurement for energy generation. A regional study for the Banská Bystrica Region, Slovakia 

   Ilavský, Ján; Laitila, Juha; Tahvanainen, Timo; Tućek, Ján; Koreň, Milan; Pápaj, Vladimir; Žiaková, Mária; Bavlšík, Ján; Jankovský, Julius
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 59 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   The paper presents results of the study analysing the whole chain from methodology of overall and available biomass resources calculations in the region, the most efficient technologies and procurement methods, logistics ...
  • Laadunhallinta ja keskeiset laatutekijät metsäenergian toimitusketjuissa 

   Ikonen, Tanja; Jahkonen, Miina; Pasanen, Karri; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 275 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsähakkeen laadun merkitys korostuu hakkeen käyttömäärien kasvun myötä. Uusien biojalosteiden kuten pyrolyysiöljyn valmistaminen asettaa metsähakkeelle uusia, entistä tiukempia laatuvaatimuksia. Kiinteiden biopolttoaineiden ...
  • Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus 

   Asikainen, Antti; Leskinen, Leena A.; Pasanen, Karri; Väätäinen, Kari; Anttila, Perttu; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaMetlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 125 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Vuosituhannen alku oli metsäkonesektorilla voimakkaan kasvun aikaa, joka on näkynyt liiketoiminnan kasvamisena, kannattavuuden paranemisena ja työpaikkojen lisääntymisenä. Maailmantalouden sekä kansainvälisen metsäteollisuuden ...
  • Puunhankinnan tienviitat. Tutkimustarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä. 

   Rummukainen, Arto; Heikkilä, Jan; Sikanen, Lauri; Aarnio, Jukka; Mäkinen, Pekka; Tahvanainen, Timo
   Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja : 896 (Metsäntutkimuslaitos, 2003)