"Aaltio, Hannu" - Selaus tekijän mukaan Metlan julkaisusarjat

  • Integroitu aines- ja energiapuun korjuu turvemaalla sulan maan aikana korjuujälki ja ravinnetalous 

   Sirén, Matti; Hytönen, Jyrki; Ala-Ilomäki, Jari; Neuvonen, Tuomo; Takalo, Tero; Salo, Erkki; Aaltio, Hannu; Lehtonen, Mika
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 256 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy (www.fibic.fi) EffFibre-ohjelman WP 2:n Potential and feasibility of intensive wood and biomass production osana Metsähallitus käynnisti 2011 yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa ...
  • Lehtikuusitukkien mittaus. 

   Verkasalo, Erkki; Aaltio, Hannu
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
   Etelä-Suomen järvialueelta kerätystä 1817 lehtikuusitukin aineistosta tutkittiin tukkien latva- ja keskusmuotolukua, kapenemista ja latvakuoren paksuutta ja tehtiin vertailuja vastaavan alueen mänty- ja kuusitukkeihin. ...