MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Salaojituksen kustannukset ja kannattavuus 

   Tolvanen, Maija; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 81 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Sikatalouden tuotantostrategiat 

   Lehtonen, Heikki; Ala-Orvola, Leena; Uusitalo, Pekka
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 246/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   Suomessa sikatilat ovat investoineet merkittävästi suuriin yksiköihin, joissa tuotanto-kustannukset ovat alhaiset. Sikatilojen lukumäärä vähenee nopeasti ja yksikkökoko kasvaa. Tuotannon tehostamisen toivotaan olevan ...
  • Suomalaisen sikatalouden kilpailukyky Euroopassa 

   Niemi, Jyrki; Marttila, Juha
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 177 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1992)
  • Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli: versio1.0 

   Lehtonen, Heikki
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 224/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (MTTL) on kehitetty Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli maatalouden politiikka-analyysiä varten. Mallilla voidaan tutkia maatalouspoliittisten toimenpiteiden, kuten ...
  • Suomen maatalous vuonna 1978 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 55 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1979)
  • Suomen maatalous vuonna 1979 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 61 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1980)
  • suomen maatalous vuonna 1980 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 74 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Suomen maatalous vuonna 1981 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 86 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1982)
  • Suomen maatalous vuonna 1982 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 94 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1983)
  • Suomen maatalous vuonna 1983 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 102 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Suomen maatalous vuonna 1984 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 112 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Suomen maatalouspolitiikka 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 185 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1992)
  • Taloudellinen kehitys ja maataloustutkimus Suomessa 

   Torvela, Matias; Mukula, Jaakko
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 110 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Technological development, production costs and forecasting of agricultural production 

   Kettunen, Lauri; Nevala, Markku; Sirén, Jouko; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 46 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1977)
  • Teknologiavalinnat ja sopimukset Suomen sikatiloilla 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 249 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
   Sikatilojen varsin huomattavien investointien myötä tulisi huomio kiinnittää sijoitetun pääoman tuottoon ja riskien hallintaan. Olemassa olevan kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tuotannon koordinoinnin ...
  • Tilamallien laskeminen kirjanpitotilojen tuloksista Norjassa 

   Ikonen, Juhani
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 83 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Tillämpning av prognosmetoder i lantbruket 

   Kettunen, Lauri; Nevala, Markku; Rouhiainen, Juhani
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 28 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)
  • Tilusrakenteen vaikutus tuotannon järjestämiseen ja kannattavuuteen 

   Myyrä, Sami
   MTT Taloustutkimus. Tutkimuksia : 253/2002 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Suomalaiset tilat kärsivät peltolohkojen pienestä koosta. Kolme neljästä Suomen peltolohkoista on niin pieniä, että niiden koko aiheuttaa viljelyssä merkittävää taloudellista haittaa. Näiden lohkojen osuus Suomen koko ...
  • Torjunta-aineiden käytön vähentämisen arvo?: Contingent valuation -tutkimus kuluttajien maksuhalukkuudesta 

   Siikamäki, Juha
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 217/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   Suomalainen kuluttaja haluaa leipänsä pöytään mahdollisimman vähäisen kemiallisen torjunnan avulla tuotettuna. Tämä käy ilmi Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijan Juha Siikamäen tekemästä tutkimuksesta, ...
  • Trade liberalisation and its impact on farm economy : the Fifth Finnish-Baltic Seminar of Agricultural Economists, Helsinki, Finland, 1995 


   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 203 (Agricultural Economics Research Institute, 1995)