MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Ravintotaseet 1968-75 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 39 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1976)
  • Ravintotaseet, maatalouden kokonaislaskelmat ja maataloustuotteiden kokonaismarginaalit 1975-1980 

   Haljala, Heikki; Hassinen, Seppo; Heikkilä, Tuomo
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 82 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Rehujen tuonnin korvaaminen kotimaisella tuotannolla : esitutkimus 

   Hassinen, Seppo; Hemilä, Kalevi
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 111 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Salaojituksen kustannukset ja kannattavuus 

   Tolvanen, Maija; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 81 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Sikatalouden tuotantostrategiat 

   Lehtonen, Heikki; Ala-Orvola, Leena; Uusitalo, Pekka
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 246/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   Suomessa sikatilat ovat investoineet merkittävästi suuriin yksiköihin, joissa tuotanto-kustannukset ovat alhaiset. Sikatilojen lukumäärä vähenee nopeasti ja yksikkökoko kasvaa. Tuotannon tehostamisen toivotaan olevan ...
  • Suomalaisen sikatalouden kilpailukyky Euroopassa 

   Niemi, Jyrki; Marttila, Juha
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 177 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1992)
  • Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli: versio1.0 

   Lehtonen, Heikki
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 224/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (MTTL) on kehitetty Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli maatalouden politiikka-analyysiä varten. Mallilla voidaan tutkia maatalouspoliittisten toimenpiteiden, kuten ...
  • Suomen maatalous vuonna 1978 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 55 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1979)
  • Suomen maatalous vuonna 1979 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 61 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1980)
  • suomen maatalous vuonna 1980 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 74 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Suomen maatalous vuonna 1981 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 86 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1982)
  • Suomen maatalous vuonna 1982 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 94 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1983)
  • Suomen maatalous vuonna 1983 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 102 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Suomen maatalous vuonna 1984 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 112 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Suomen maatalouspolitiikka 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 185 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1992)
  • Taloudellinen kehitys ja maataloustutkimus Suomessa 

   Torvela, Matias; Mukula, Jaakko
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 110 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Technological development, production costs and forecasting of agricultural production 

   Kettunen, Lauri; Nevala, Markku; Sirén, Jouko; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 46 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1977)
  • Teknologiavalinnat ja sopimukset Suomen sikatiloilla 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 249 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
   Sikatilojen varsin huomattavien investointien myötä tulisi huomio kiinnittää sijoitetun pääoman tuottoon ja riskien hallintaan. Olemassa olevan kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tuotannon koordinoinnin ...
  • Tilamallien laskeminen kirjanpitotilojen tuloksista Norjassa 

   Ikonen, Juhani
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 83 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Tillämpning av prognosmetoder i lantbruket 

   Kettunen, Lauri; Nevala, Markku; Rouhiainen, Juhani
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 28 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)