MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Perheviljelmistä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa : familjelantbrukets ekonomiska målsättning i Norden 

   Heikkilä, Anna-Maija; Ryökäs, Mikko; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 97 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1983)
  • Peruselintarvikkeiden hintaerot ja kansainvälinen keskihintavertailu 

   Kupiainen, Terri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 196 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1994)
  • Perustamislupajärjestelmä tuotannon ohjaus- ja rajoituskeinona 

   Kola, Jukka
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 131 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1987)
  • Pienten elintarvikealan yritysten markkinointistrategiat 

   Kupiainen, Terri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 215/1996 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1996)
   The subject of this research report was to discuss how marketing is implemented in small business firms. A great emphasis is laid on the factors that affect the entrepreneurs decision making especially in context of ...
  • Pitkän aikavälin kysyntäfunktiot ja elintarvikkeiden kysynnän ennustaminen niiden perusteella 

   Rouhiainen, Juhani
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 33 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1975)
  • Poikimavälin pituuden taloudelliset vaikutukset 

   Heikkilä, Anna-Maija
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 236/1999 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1999)
   Maidontuotannossa kannattaa pääsääntöisesti pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin poikimaväleihin. Alle vuoden pituiset poikimavälit antavat parhaan vuotuisen maitotuoton lypsykaudesta ja poikimavuodenajasta riippumatta. Erot ...
  • Ravintotaseet 1968-75 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 39 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1976)
  • Ravintotaseet, maatalouden kokonaislaskelmat ja maataloustuotteiden kokonaismarginaalit 1975-1980 

   Haljala, Heikki; Hassinen, Seppo; Heikkilä, Tuomo
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 82 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Rehujen tuonnin korvaaminen kotimaisella tuotannolla : esitutkimus 

   Hassinen, Seppo; Hemilä, Kalevi
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 111 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Salaojituksen kustannukset ja kannattavuus 

   Tolvanen, Maija; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 81 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Sikatalouden tuotantostrategiat 

   Lehtonen, Heikki; Ala-Orvola, Leena; Uusitalo, Pekka
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 246/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   Suomessa sikatilat ovat investoineet merkittävästi suuriin yksiköihin, joissa tuotanto-kustannukset ovat alhaiset. Sikatilojen lukumäärä vähenee nopeasti ja yksikkökoko kasvaa. Tuotannon tehostamisen toivotaan olevan ...
  • Suomalaisen sikatalouden kilpailukyky Euroopassa 

   Niemi, Jyrki; Marttila, Juha
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 177 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1992)
  • Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli: versio1.0 

   Lehtonen, Heikki
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 224/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (MTTL) on kehitetty Suomen maatalouden alueellinen sektorimalli maatalouden politiikka-analyysiä varten. Mallilla voidaan tutkia maatalouspoliittisten toimenpiteiden, kuten ...
  • Suomen maatalous vuonna 1978 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 55 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1979)
  • Suomen maatalous vuonna 1979 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 61 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1980)
  • suomen maatalous vuonna 1980 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 74 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1981)
  • Suomen maatalous vuonna 1981 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 86 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1982)
  • Suomen maatalous vuonna 1982 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 94 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1983)
  • Suomen maatalous vuonna 1983 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 102 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Suomen maatalous vuonna 1984 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 112 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)