MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Hintastrategiat ja hintakilpailukyky elintarvikealan maaseutuyrityksissä 

   Forsman, Sari
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 221/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   Tuotteiden erilaistaminen on keskeinen toiminnan vahvuustekijä pienimuotoisessa elintarvikejalostuksessa. Tuotteiden hinta-laatusuhdetta pidetäänkin elintarvikealan maaseutuyrityksissä tärkeämpänä kuin kilpailukykyisiä ...
  • Hormonilihariita EU:n ja USA:n välillä - SPS-sopimuksen merkitys vapautuvassa maailmankaupassa 

   Virolainen, Meri
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, tutkimuksia : 233/1999 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1999)
   EU ja USA ajautuivat 1980-luvun alussa eri linjoille hormonien käytöstä naudanlihantuotannossa. Kun EU kielsi hormonilihan tuottamisen ja tuonnin 1980-luvun alussa, Yhdysvallat syytti sitä kansainvälisen kaupan estämisestä. ...
  • Hur prisförändringar gällande produktionsinsatser inverkat på brukningsenhetens ekonomi och produktionskostnader under åren 1973-74 

   Torvela, Matias; Siren, Jouko
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 32a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1975)
  • Julkistalouden vaikutus suhdannevaihteluihin 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 25 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)
  • Karjanlannan käytön kannattavuus 

   Haataja, Kaisu
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 227/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Karjalannan varastointiin, levitysmääriin ja levitysajankohtiin on viime aikoina puututtu mm. maatalouden ympäristötuen ehdoissa ja nitraattidirektiivissä. Kuitenkin maatilan lannankäsittely on voitava järjestää tavalla, ...
  • Katovuoden 1987 tulokset kirjanpitotiloilla 

   Puurunen, Maija; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 146 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1989)
  • Kehittävä projekti 

   Kuorikoski, Riitta; Kupiainen, Terri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 247 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
   Maaseutuyrityksille suunnattujen markkinoinnin koulutus- ja kehittämisprojektien tuloksellisuutta voidaan lisätä projektinohjausta ja kehittämisen malleja kehittämällä. Avainasemassa ovat erityisesti kehittämispalvelujen ...
  • Kirjanpitotiljoen tuloksia tilivuodelta 1968 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 12 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1970)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1962/63 

   Järvelä, Heikki
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 3 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1964)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1963/64 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 4 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1965)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1964/65 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 5 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1966)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1965 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 6 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1967)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1966 


   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 8 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1968)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1967 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 11 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1969)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1969 


   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 13 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1971)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia: tilivuodet 1996 ja 1997 

   Tauriainen, Jukka; Mäkelä, Terhi; Eskola, Katri; Knaapinen, Petri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 240/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   The results of agricultural profitability research in Finland in 1996 and 1997 are presented in this report. The number of farms entering the research was 983 in 1996 and 1082 (including 113 horticulture enter-prises) in ...
  • Kirjanpitotilojen tuloksia: tilivuosi 1995 

   Riepponen Leena; Rantala, Olli
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 220/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   The results of agricultural profitability research in Finland in 1995 are presented in this report. The number of farms entering the research was 1 033, which is about 0,7 % of all farms more than two hectares of arable ...
  • Kotieläinrakennusinvestointien kannattavuus ja maksuvalmius 

   Pietola, Kyösti; Lempiö, Pasi; Heikkilä, Anna-Maija
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, tutkimuksia : 229/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Maatalouden kannattavuusongelmat korostuvat kotieläinrakennusinvestoinneissa. Kolmen ensimmäisen EU-vuoden perusteella arvioituna yhteiskunnan tukemienkin rakennusinvestointien riskit ovat tuottoihin nähden suuret. ...
  • Kotieläintuotannon rehuhyötysuhde ja sen tuleva kehitys 

   Haggrén, Erik
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 49 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1977)
  • Kotoisten karkearehujen kannattavuudesta maamme keskisatotasolla ja intensiteettiä nostamalla 

   Pulli, Seppo
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 1A (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)