MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Economics of dairy production and processing 

   Aaltonen, Seppo; Haukka, Jukka; Järvelä, Heikki; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 53 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1978)
  • Eettiset tekijät ja arvostukset tuotantoeläinten kasvatuksessa ja kotieläintuotteiden kysynnässä 

   Vihtonen, Tiina
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 218/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   EU:n yhteismarkkinoilla myös elintarvikkeiden tuotantoketjun on oltava tehokas. Tehokkuuden lisäämisellä pyritään viime kädessä alentamaan kuluttajahintoja. Varsinkin kotieläintuotantoa tehostettaessa joudutaan tekemisiin ...
  • Elintarvikkeiden hintamarginaalit vuosina 1985-1996 

   Laurinen, Heikki
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 214/1996 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1996)
   The study examines the development of marketing margins and consumer prices of foods products in Finland over 1985-1996. The purpose of these calculations is to indicate the distribution of the retail peices of the most ...
  • En modell för simulering av lantbruksföretagets ekonomiska utveckling 

   Karlsson, Leif
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 52 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1978)
  • Ennusteita vuodelle 2000 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 138 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1988)
  • Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitoviljelmien taloudesta vuonna 1968 

   Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 14 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1968)
  • EU:n laajentumisen vaikutukset maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla 

   Peltoniemi, Ari; Teivonen, Minna
   MTT Taloustutkimus (MTTL), Tutkimuksia : 254/2002 (MTT Taloustutkimus (MTTL), 2002)
   Euroopan unionin itälaajentuminen lisää Euroopan Unionin maataloustuotteiden ylijäämiä. Kilpailu sisämarkkinoilla kiristyy, koska kansainväliset kauppasopimukset rajoittavat tuettua vientiä kolmansiin maihin. Tämän ...
  • EU:n maatilatypologia Suomessa 

   Tiainen, Simo; Katajamäki, Esa
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 209/1996 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1996)
   This publication presents a description of the Community typology for agricultural holdings and the way how that is applied in Finland. The objective of the Community typology is to achieve a uniform classification of ...
  • EY:n ja Suomen maatalouden ja maatalouspolitiikan vertailu 

   Kola, Jukka; Marttila, Juha; Niemi, Jyrki
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 174 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1991)
  • Farm investments under uncertainty 

   Lempiö, Pasi
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. TutkimuksiaAgricultural economics research institute, Research reports : 219/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   Maatiloilla pohditaan sopeutumista EU-jäsenyyden luomaan markkinaympäristöön. Tiedetään, että useimpien maataloustuotteiden tuotantokustannukset ovat Suomessa kilpailijamaita korkeammat. Suomen yksi kilpailuhaitta on ...
  • Finnish agriculture in 1981 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 86a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1982)
  • Finnish Agriculture in 1982 

   Kettunen, Lauri
   The Agricultural economics Research Institute, Finland. Research reports : 94a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1983)
  • Finnish Agriculture in 1983 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 102a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1984)
  • Finnish agriculture in 1984 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 112a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1985)
  • Foreign direct investment in the food processing of the Baltic countries 

   Jansik, Csaba
   MTT Taloustutkimus. TutkimuksiaMTT Economic research (MTTL) Research reports : 250 (MTT Taloustutkimus, 2001)
   Ulkomaisen pääoman osuus Baltian maiden elintarviketeollisuudessa kasvoi nopeasti 1990-luvun lopussa. Vuoden 1999 alkuun mennessä ulkomaiset yritykset omistivat 43,8 prosenttia Viron, 28,4 prosenttia Latvian ja 20,1 ...
  • Hintastrategiat ja hintakilpailukyky elintarvikealan maaseutuyrityksissä 

   Forsman, Sari
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 221/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   Tuotteiden erilaistaminen on keskeinen toiminnan vahvuustekijä pienimuotoisessa elintarvikejalostuksessa. Tuotteiden hinta-laatusuhdetta pidetäänkin elintarvikealan maaseutuyrityksissä tärkeämpänä kuin kilpailukykyisiä ...
  • Hormonilihariita EU:n ja USA:n välillä - SPS-sopimuksen merkitys vapautuvassa maailmankaupassa 

   Virolainen, Meri
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, tutkimuksia : 233/1999 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1999)
   EU ja USA ajautuivat 1980-luvun alussa eri linjoille hormonien käytöstä naudanlihantuotannossa. Kun EU kielsi hormonilihan tuottamisen ja tuonnin 1980-luvun alussa, Yhdysvallat syytti sitä kansainvälisen kaupan estämisestä. ...
  • Hur prisförändringar gällande produktionsinsatser inverkat på brukningsenhetens ekonomi och produktionskostnader under åren 1973-74 

   Torvela, Matias; Siren, Jouko
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 32a (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1975)
  • Julkistalouden vaikutus suhdannevaihteluihin 

   Kettunen, Lauri
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 25 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)
  • Karjanlannan käytön kannattavuus 

   Haataja, Kaisu
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 227/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Karjalannan varastointiin, levitysmääriin ja levitysajankohtiin on viime aikoina puututtu mm. maatalouden ympäristötuen ehdoissa ja nitraattidirektiivissä. Kuitenkin maatilan lannankäsittely on voitava järjestää tavalla, ...