• Characterising strengths, weaknesses, opportunities and threats in producing naked oat as a novel crop for northern growing conditions 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Kirkkari, Anna-Maija; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Paljasjyväistä kauraa viljeltiin Suomessa vain 285 hehtaarilla vuonna 2002, mikä on alle promille kauran viljelyalasta. Pieni viljelyala on seurausta useista epävarmuustekijöistä. Paljasjyväisyyteen kytkeytyy vahvuuksia ...
  • Effects of fertilisation and irrigation practices on yield, maturity and storability of onions 

   Suojala, Terhi; Salo, Tapio; Pessala, Raili
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko määrältään ja varastokestävyydeltään hyvä sipulisato saavuttaa vähällä lannoituksella, kun kasvustoa kastellaan tarvittaessa. Kaksivuotisissa kokeissa tutkittiin kolmen ...
  • Efficacy of fungicide tebuconazole in barley varieties with different resistance level 

   Sooväli, Pille; Koppel, Mati
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Efficacy of the fungicide tebuconazole was tested in 2 treatment regimes in 3 spring barley varieties over three years (2003 2005). The impact of the fungicide on the control of major barley pathogens Pyrenophora teres ...
  • Quality characteristics of edible linseed oil 

   Nykter, Minna; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Gates, Fred; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Suomessa kasvatetusta öljypellavasta valmistetulle öljylle on kysyntää, ja öljypellavan viljelyala voi täten kasvaa. Öljypellavan tuottajat ovat olleet kiinnostuneita öljypellavan laadun hallinnasta, ja yksi kiinnostuksen ...
  • Reduced fertiliser use and changes in cereal grain weight, test weight and protein content in Finland in 1990-2005 

   Salo, Tapio; Eskelinen, Juha; Jauhiainen, Lauri; Kartio, Mirja
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Ympäristötuen ehtojen mukaisen peruslannoituksen ja tarkennetun lannoituksen on pelätty alentavan viljasadon laatua. Tässä tutkimuksessa verrattiin Elintarviketurvallisuusviraston Viljantarkastuksen analysoimien viljanäytteiden ...
  • Relationships between climate and winter cereal grain quality in Finland and their potential for forecasting 

   Hollins, Philip D.; Kettlewell, Peter S.; Peltonen-Sainio, Pirjo; Atkinson, Mark D.
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Useat tutkimukset ovat osoittaneet erilaisten säätekijöiden vaikutuksia viljojen satomääriin, mutta harvemmin laatuominaisuuksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mallintaa syysvehnän ja -rukiin hehtolitran painon ...
  • Response of P, K, Mg and NO 3 -N contents of carrots to irrigation, soil compaction, and nitrogen fertilisation 

   Pietola, Liisa; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tiedetään, että maan tiiviys vaikuttaa herkästi porkkanan ulkoiseen laatuun. Karoteeni- ja sokeripitoisuuksiin maaperätekijät vaikuttavat huomattavasti vähemmän, minkä osoittivat Maatalouden tutkimuskeskuksessa vuosina ...
  • Responses of yield and N use of spring sown crops to N fertilization, with special reference to the use of plant growth regulators 

   Pietola, Liisa; Tanni, Risto; Elonen, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Voidaanko typpilannoituksen hyötyä parantaa kasvunsääteiden avulla vai lisäävätkö kasvunsääteet typen käyttöä tuottamatta lisää satoa? Näitä kysymyksiä sekä typpilannoituksen jälkivaikutuksia tutkittiin edesmenneen ...
  • The effects of a non-woven cover in combination with different soil mulches in strawberry cultivation 

   Aflatuni, Abbas; Kemppainen, Riitta; Heinonen, Alpo; Hakonen, Tiina
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Maanpeite- ja kasvustokatteiden vaikutusta mansikan sadon ajoitukseen, määrään ja laatuun tutkittiin vuosina 1989-93 Pohjois-Suomessa. Harsoa käytettiin kokeessa kahdella tavalla: 1) harso levitettiin kasvuston päälle ...