Agricultural and Food Science - Selaus tekijän mukaan "Laine, Antti"

  • Effects of sowing time on pink snow mould, leaf rust and winter damage in winter rye varieties in Finland 

   Serenius, Marjo; Huusela-Veistola, Erja; Avikainen, Hanna; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 4/2005 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Rukiin jalostuksen ja viljelyn tehostaminen pohjoisilla viljelyalueilla -tutkimushankkeen yhdessä osahankkeessa on keskitytty rukiin uusien lajikkeiden viljelytekniikkaan. Monet rukiin kasvinsuojelukäytännöt ja ohjeet ...
  • Residual effect of clover-rich leys on soil nitrogen and successive grain crops 

   Nykänen, Arja; Granstedt, Arthur; Jauhiainen, Lauri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Palkokasveja sisältävien nurmien viljely muodostaa luonnonmukaisen viljelykierron perustan. Palkokasvit sitovat ilmasta typpeä (N) Rhizobium bakteeriensa avulla, ja tämä typpi lannoittaa seuraavia viljelykasveja. Tässä ...
  • Sowing time affects the abundance of pests and weeds in winter rye 

   Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Salonen, Jukka; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Rukiin viljelyala Suomessa on vähentynyt 1950-luvun 122 000 hehtaarista nykyiseen noin 30 700 hehtaariin (v. 2003). Viljelyn vähenemisen syynä on ollut syksyn kylvöolosuhteiden epävakaus ja pitkäkortisten lajikkeiden huono ...