• Finnish embryo transfer breeding program "ASMO": description of the goals and a summary of the results of initial selection 

   Mäntysaari, Esa A.; Thuneberg-Selonen, Terhi; Hyppänen, Kaija; Juga, Jarmo
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuonna 1990 käynnistyneessä ASMO-projektissa (alkionsiirtojalostusohjelma maidon koostumuksen optimoimiseksi) oli tavoitteena tutkia avoimeen ydinkarjaan perustuvan alkionsiirto-ohjelman soveltuvuutta maidon koostumuksen ...
  • Uptake of heavy metals by plants from airborne deposition and polluted soils 

   Yläranta, Toivo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sinkin, kuparin, lyijyn, kadmiumin ja nikkelin kertymistä lehtisalaattiin, vehnän jyviin ja olkiin, timoteihin ja italianraiheinään tutkittiin vuonna 1985, 1986 ja 1988 Harjavallassa ja sen ympäristössä sekä vertailupaikkakunnalla ...
  • The transfer of 137Cs through the soil-plant-sheep food chain in different pasture ecosystems 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Cesium 137 viipyy kauemmin luonnon kuin maatalouden ravintoketjuissa. Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen havaittiin, että cesiumia kulkeutui Iso-Britannian karuilla nummilla ja Norjan ja Ruotsin tunturiniityillä ...
  • Developing scenarios of atmosphere, weather and climate for northern regions 

   Carter, Timothy R.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tulevat ilmakehän koostumusmuutokset ja niitä seuraavat maailmanlaajuiset ja alueelliset ilmastonmuutokset huolestuttavat enenevästi poliittisia päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja yhteiskuntaa. Muutosennusteet ovat ...
  • Production of calves following nonsurgical transfer of fresh and refrigerated bovine demi-embryos 

   Bredbacka, Peter; Jaakma, Ülle; Müürsepp, Ilmar
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Alkionhalkaisun ja -siirron tehokkuutta selvitettiin kahdessa kokeessa siirtämällä halkaistuja alkioita tuoreina tai yön yli säilytyksen (4°C) jälkeen. Alkionhalkaisut suoritettiin yksinkertaisella mikroveitsitekniikalla ...
  • Apparent ileal digestibility of amino acids in wet wheat protein and soya bean meal for growing pigs 

   Mäkinen, Markku; Siljander-Rasi, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Modelling growth and nitrogen balance of barley under ambient and future conditions 

   Kleemola, Jouko; Karvonen, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa analysoitiin ohran kasvua ja typpilannoituksen vaikutusta siihen kokeellisten aineistojen ja matemaattisen mallin avulla. Mallin toimivuutta testattiin nykyisissä oloissa kerätyillä aineistoilla, ja mallia ...
  • The application of agricultural land rating and crop models to CO2 and climate change issues in Northern regions: the Mackenzie Basin case study 

   Brklacich, Michael; Curran, Patrick; Brunt, Douglas
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Mackenzien jokialue sijaitsee Kanadan luoteisosassa ja on laajuudeltaan noin 1,8 miljoonaa km2 . Tällä hetkellä alue on liian viileä ja etäisyydet ovat liian pitkiä, jotta maataloutta kannattaisi harjoittaa merkittävässä ...
  • Occurrence of common scab in potato tubers after foliar treatment with glycinebetaine under glasshouse conditions 

   Tuomola, Elina; Rita, Hannu; Kuisma, Paavo; Somersalo, Susanne; Pehu, Eija; Jokinen, Kari; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Perunaruven torjunta viljelyteknisin menetelmin on ongelmallista. Perunan fysiologiaan vaikuttavien ja ruven syntyä estävien kemiallisten aineiden kehittäminen tehostaisi ruven torjuntaa. Tässä tutkimuksessa perunarupea ...
  • Horticultural economics research needs more resources 

   Laurila, Ilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Relationship of breast fillet deboning time to shear force, pH, cooking loss and color in broilers stunned by high electrical current 

   Papinaho, Petri; Fletcher, Daniel; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Koesarjan avulla määritettiin broilerin rintafileen (M. pectoralis) irroitushetken suhdetta lihan laatuun. Laadun mittareina käytettiin leikkausvoimaa (objektiivinen mureusmääritys), pH:ta, tuoreen lihan väriä ja ...
  • Yield reduction caused by a soil-borne disease of naked, dwarf, and conventional oat in Finland 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Valkonen, Jari P.T.; Koponen, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kauran kasvu hidastui ja sadontuottokyky heikkeni tautiepidemian seurauksena Viikin koetilan pelloilla vuosina 1994 ja 1995. Erityisesti kasvuston alalehdissä ilmeni harmaanruskeita laikkuja, ja vuonna 1995 osa kasvustosta ...
  • Effects of expanding on the nutritive value of wheat bran in pig diets 

   Näsi, Matti; Partanen, Kirsi; Laurinen, Pasi
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin ekspanderkäsittelyn vaikutusta lihasioille syötettävän vehnänleseen ravintoaineiden sulavuuteen ja valkuaisen hyväksikäyttöön. Tutkimus tehtiin 2 x 2 faktorikokeena 75-93 kg elo-painoisilla ...
  • The effect of two pesticides (Vitavax-300 and Gaucho) on rhizobia and on the nodulation of four legumes 

   Miettinen, Pasi; Echegoyen, Plutarco
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tuhohyönteiset ja -sienet aiheuttavat vuosittain suuria taloudellisia menetyksiä kasvinviljelylle eri puolilla tropiikkia. Runsaasti ravinteita sisältävät palkokasvien siemenet saattavat tuhoutua kylvön jälkeen nopeasti, ...
  • An overview of how rubisco and carbohydrate metabolism may be regulated at elevated atmospheric [CO2] and temperature 

   Bowes, George; Vu, Joseph C.V.; Hussain, Mian W.; Pennanen, Arja H.; Allen, L. Hartwell, Jr.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Ilmakehän nykyinen CO2-pitoisuus ei kyllästä C3-fotosynteesiä, joten fotosynteesi tehostuu CO2-pitoisuuden kaksinkertaistumisen seurauksena. Tehostuminen ei kuitenkaan ole aina yhtä voimakasta. Kasvin mukautuminen korkeaan ...
  • Sensitivity of temperate grassland species to elevated atmospheric CO2 and the interaction with temperature and water stress 

   Jones, Michael B.; Jongen, Marjan
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Monien lauhkean vyöhykkeen nurmikasvien kasvua rajoittavat talvella ja keväällä kylmyys ja kesällä kuivuus. Ilmaston muutos, jonka aiheuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvu, voi vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ...
  • GIS analysis of change in an agricultural landscape in Central Finland 

   Ruuska, Riitta; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Plant adaptation to temperature and photoperiod 

   Junttila, Olavi
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kasvien kyky kasvaa, lisääntyä ja talvehtia vaihtuvissa ilmastollisissa olosuhteissa riippuu suurelta osalta niiden kyvystä sopeutua ympäristöön geneettisesti (adaptaatio) ja fenotyyppisesti (akklimaatio). Eläimiin ...
  • Monitoring and predicting crop growth and analysing agricultural ecosystems by remote sensing 

   Akiyama, Tsuyoshi; Inoue, Y.; Shibayama, M.; Awaya, Y.; Tanaka, N.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tämän artikkelin alussa arvioidaan muutamia satelliittikaukokartoituksen uusimpia sovelluksia maataloudessa ja lopussa esitellään japanilais-suomalainen yhteistyöhanke Aretie Science Project. LANDSAT/ TM-satelliittikuva-aineistoa ...
  • Potential economic effects of climate change on Finnish agriculture 

   Kettunen, Lauri
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kun arvioidaan ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia Suomen maataloudelle, on otettava huomioon sekä kustannusten että tulojen muutokset. Tuloihin vaikuttavat pääasiassa satotason muutokset, mutta kustannuksiin useat ...