Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Cost-benefit analysis of multifunctional agriculture in Finland 

   Yrjölä, Tapani; Kola, Jukka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tässä tutkimuksessa arvioitiin monivaikutteisen maatalouden yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. Monivaikutteinen maatalous (MoMa) on maatalouden eurooppalaisen mallin tärkeä osa, jonka turvin EU pyrkii perustelemaan ...
  • Crop and soil specific N and P efficiency and productivity in Finland 

   Bäckman, Stefan; Lansink, Alfons Oude
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   This paper estimates a stochastic production frontier based on experimental data of cereals production in Finland over the period 1977-1994. The estimates of the production frontier are used to analyze nitrogen and ...
  • Cropping system impact on soil quality determinants 

   Vestberg, Mauritz; Kukkonen, Sanna; Saari, Kaisa; Uosukainen, Marjatta; Palojärvi, Ansa; Tuovinen, Tuomo; Vepsäläinen, Milja; Niemi, Maarit
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Viljelyjärjestelmän vaikutusta maan kasvukunnon biologisiin ja kemiallisiin tekijöihin tutkittiin MTT:n Laukaan tutkimus-ja valiotaimiaseman pitkä aikaisessa kenttä kokeessa. Tutkimuksessa verrattiin neljän viljelykierron ...
  • Cryopreservation and genetic stability of Dendranthema grandiflora Tzvelev in vitro cultures 

   Martín, Carmen; González-Benito, M. Elena
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Shoots apices of different chrysanthemum species and varieties have been cryopreserved following different procedures, which are reviewed and compared in this paper. The results obtained are not only methoddependant but ...
  • Cryopreservation techniques and their application in vegetatively propagated crop plants in Finland 

   Nukari, Anna; Uosukainen, Marjatta; Rokka, Veli-Matti; Antonius, Kristiina; Wang, Qiaochun; Valkonen, Jari P.T
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Cryopreservation protocols have been introduced as techniques for germplasm preservation of vegetatively propagated horticultural and staple food crops. In Finland, cryopreservation has been studied since 1990 s, beginning ...
  • Cultivar improvement and environmental variability in yield removed nitrogen of spring cereals and rapeseed in northern growing conditions according to a long-term dataset 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Sadon mukana poistuneen typen suhde lannoitteena annettuun typpeen (%) on tärkeä ja helposti määritettävä typen käytön mittari. Arvon ollessa 100 annettu typpilannoitus vastaa puintien mukana pellolta poistuneen typen ...
  • Decision support system for agricultural land use and fertilisation optimisation: a case study on barley production in Estonia 

   Astover, Alar; Roostalu, Hugo; Mõtte, Mati; Tamm, Indrek; Vasiliev, Nikolay; Lemetti, Illar
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   The success of the decision support systems, developed within GIS with application of different models, depends on the quality of initial data and the models themselves as well as on the possibilities of their linking. ...
  • Dehulling capacity and storability of naked oat 

   Kirkkari, Anna-Maija; Peltonen-Sainio, Pirjo; Lehtinen, Pekka
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Paljasjyväisen kauran kuoriutuminen puinnissa ei ole täydellistä, vaan kuorta jää jyviin 1-6 % lajikkeesta ja ympäristöoloista johtuen. Vaikka paljasjyväisen kauran kuoriksi sanotut helpeet ovat paperiset ja hauraat ja ...
  • Description of three new arctic bramble cultivars and proposal for cultivar identification 

   Pirinen, Heli; Dalman, Pirjo; Kärenlampi, Sirpa; Tammisola, Jussi; Kokko, Harri
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Uusia mesimarjalajikkeita (Rubus arcticus L.) tarvitaan lisää, sillä populaatiossa on oltava ainakin kolmea erilaista kantaa hyvän pölytyksen ja satotason saavuttamiseksi. Tässä tutkimuksessa on löydetty kolme uutta ...
  • Detection of bias in animal model pedigree indices of heifers 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ovatko hiehojen odotusarvot (PI) harhaisia ja jos ovat, onko harha eri suuruinen eri hiehoryhmissä. Harhan arvioimiseksi laskettiin kahdet eläinmalliarvostelut kahden eri aineiston ...
  • Detection of bovine foetal DNA from amniotic fluid using the polymerase chain reaction 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sikiövedestä tehtävä diagnostiikka on tullut nopeammaksi ja tehokkaammaksi viime vuosikymmenellä keksityn polymeraasiketjureaktion (PCR) myötä. DNA:n voi nyt analysoida suoraan aspiroidusta sikiövesinäytteestä ilman ...
  • Developing scenarios of atmosphere, weather and climate for northern regions 

   Carter, Timothy R.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tulevat ilmakehän koostumusmuutokset ja niitä seuraavat maailmanlaajuiset ja alueelliset ilmastonmuutokset huolestuttavat enenevästi poliittisia päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja yhteiskuntaa. Muutosennusteet ovat ...
  • Development of a breeding objective for Estonian Holstein cattle 

   Pärna, Elli; Kiiman, Heli; Vallas, Mirjam; Viinalass, Haldja; Saveli, Olev; Pärna, Kalev
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Economic weights for milk carrier (water plus lactose), fat and protein yields, calving interval, age at first service, interval between the first service and conception of heifers and length of productive life of Estonian ...
  • Development of yield and nutritive value of timothy in primary growth and regrowth in northern growing conditions 

   Nissinen, Oiva; Kalliainen, Pekka; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Vuosina 1999-2001 MTT:n Kasvintuotannon tutkimuksessa Rovaniemellä seurattiin timotein sadon määrän ja laadun kehitystä sekä kevät- että syyssadossa. Timotein kuiva-ainesadon kasvu oli voimakkainta tähkimisen alkuvaiheessa, ...
  • Dietary preferences of weaned piglets offered diets containing organic acids 

   Partanen, Kirsi; Siljander-Rasi, Hilkka; Suomi, Kaija
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Valinta-ja kasvatuskokeissa selvitettiin porsasrehun maitohappo-, muurahaishappo-, kalsiumformiaatti- ja natriumbentsoaattilisäysten (8 g/kg rehua) vaikutusta vieroitettujen porsaiden rehun sy ö ntiin. Valintakokeessa oli ...
  • Dissolved reactive phosphorus in runoff assessed by soil extraction with an acetate buffer 

   Uusitalo, Risto; Jansson, Håkan
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Neuvonnallisessa maa-analyysissä käytetyt fosforin uutot voidaan jakaa karkeasti niihin, joilla arvioidaan maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta ja niihin, joilla arvioidaan pitkän ajan kuluessa kasvien käyttöön ...
  • DNA fingerprinting demonstrates extremely low levels of genetic variation among blackberry cultivars grown in Finland 

   Antonius, Kristiina; Werlemark, Gun; Nybom, Hilde
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Saatavilla olevien taimien heikko talvenkestävyys ja marjojen myöhäinen kypsyminen vaikeuttavat karhunvatukoiden (Rubus spp.) viljelyä Suomessa. Viksten etsi tutkimuksessaan Suomessa menestyviä karhunvatukoita tiedotusvälineissä ...
  • Does scale matter? Cost-effectiveness of agricultural nutrient abatement when target level varies 

   Iho, Antti
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen on suuria paineita, ja vähennyksiltä edellytetään usein kustannustehokkuutta. Esimerkiksi EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää kustannustehokkuustarkastelua niiltä ylimääräisiltä ...
  • Drought response of modern and old oat lines in greenhouse and long-term field trials 

   Mäkelä, Pirjo; Väärälä, Leena; Rajalahti, Riikka; Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Kasvinjalostus ja tutkimus kaipaavat nopeita ja yksinkertaisia menetelmiä kuivuudensiedon arvioimiseksi. Tutkimuksessa verrattiin vanhojen (laskettu kauppaan ennen vuotta 1970) ja uusien kauralajikkeiden kuivuudenkestävyyttä ...
  • Drying characteristics and kinetics of fluidized bed dried potato 

   Bakal, Sushant B; Gedam, Kishor H; Sharma, Gyanendra Prakash
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   In developed countries, more than 50% potatoes are consumed as processed products. As drying is the vital phenomenon in processing, it is necessary to investigate the drying characteristics and its kinetics. In this ...