Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • The soil quality concept and its importance in the study of Finnish arable soils 

   Palojärvi, Ansa; Nuutinen, Visa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maatalousmaa on toiminnallinen kokonaisuus, ja sen tila on keskeinen sadontuotolle. Maaperän toiminta on merkittävää myös koko ekosysteemille, koska maaperällä on tärkeä rooli globaaleissa ravinnekierroissa ja -virroissa. ...
  • The static welfare effects of the accession to the European Union on the Finnish agricultural markets 

   Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten EU:n yhteisen maatalouspolitiikan soveltaminen Suomessa on vaikuttanut maataloustuotteiden tuottajien ja kuluttajien hyvinvointiin. Tuottajien ja kuluttajien hyvinvointimuutokset ...
  • The success of the diversified farm - resource-based view 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Farms and rural areas have many specific valuable resources that can be used to create non-agricultural products and services. Most of the research regarding on-farm diversification has hitherto concentrated on business ...
  • The total material requirement -concept applied to agriculture: a case study from Finland 

   Risku-Norja, Helmi
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Jatkuva tuotannon ja kulutuksen kasvu perustuvat energiaan ja luonnon raaka-aineisiin. Ihmisen taloudellisesta toiminnasta aiheutuu katkokseton materiaalivirta luonnosta antroposfäärin kautta takaisin luontoon, sillä ...
  • The transfer of 137Cs through the soil-plant-sheep food chain in different pasture ecosystems 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Cesium 137 viipyy kauemmin luonnon kuin maatalouden ravintoketjuissa. Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen havaittiin, että cesiumia kulkeutui Iso-Britannian karuilla nummilla ja Norjan ja Ruotsin tunturiniityillä ...
  • Third sector organizations in rural development: a transaction cost perspective 

   Valentinov, Vladislav
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   In many parts of the world, rural development is supported by third sector organizations, such as nongovernmental organizations, farmer associations, and cooperatives. This essay develops a transaction cost explanation ...
  • Three mechanical weed control techniques in spring cereals 

   Lötjönen, Timo; Mikkola, Hannu Juhani
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Maatalouden tutkimuskeskusAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Luonnonmukaisessa viljan viljelyssä rikkakasvit torjutaan usein rikkakasviäestyksellä. Äestyksen teho on heikko suuriin siemenrikkakasveihin ja kestorikkakasveihin. Siksi tässä tutkimuksessa kehitettiin äestystä järeämpi ...
  • Timing applications of growth regulators to alter spring cereal development at high latitudes 

   Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research Finland, 2002)
   Kasvunsääteitä käytetään perinteisesti viljojen laontorjuntaan. Monet, lähinnä ulkomaiset tutkimustulokset antavat kuitenkin viitteitä, että kasvunsäädekäsittelyllä voidaan vaikuttaa korren pituuskasvun lisäksi myös muihin ...
  • Timing incorporation of different green manure crops to minimize the risk of nitrogen leaching 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kun viherlannoituskasvusto muokataan maahan, voi kasvusto sisältää suuria määriä typpeä. Etenkin palkokasveja sisältävien kasvustojen typpipitoisuus on korkea, jolloin typen vapautuminen on edullisissa olosuhteissa nopeaa. ...
  • Timing of primary growth harvest affects the yield and nutritive value of timothy-red clover mixtures 

   Rinne, Marketta; Nykänen, Arja
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Kasvuajan jakamisen vaikutuksia ensimmäisen ja toisen sadon kesken tutkittiin Juvalla kahtena vuonna luonnonmukaisesti viljeltyyn seosnurmeen, jonka pääkasvilajeja olivat timotei ja puna-apila. Ensimmäinen sato korjattiin ...
  • Training dairy bull calves to stay within light-built electric fences (Research Note) 

   Martiskainen, Paula; Tuomisto, Leena; Huuskonen, Arto; Mononen, Jaakko
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Maitotiloilla laitumien aitaamiseen käytetään yleensä kustannuksiltaan edullisia kevyitä sähköpaimenaitoja, jotka eivät kuitenkaan pysäytä eläimiä, elleivät ne ole oppineet kunnioittamaan aitoja laidunalueen rajoina. ...
  • Undersowing Italian ryegrass diminishes nitrogen leaching from spring barley 

   Lemola, Riitta; Turtola, Eila; Eriksson, Christian
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Savi-, hiesu-, hieta- ja turvelysimetreissä tutkittiin aluskasviksi kylvetyn Italian raiheinän ja muokkausajan vaikutusta typen huuhtoutumiseen ja pääkasvina kasvaneen ohran satoon Jokioisissa vuosina 1993-1996. Kivennäismaille ...
  • Understanding the diversification and specialization of farm businesses 

   Hansson, Helena; Ferguson, Richard; Olofsson, Christer
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   This paper addresses the development of farm businesses in Sweden, 2000 2007, with regard to their specialization in single farm enterprises, diversified agricultural production and diversification with new income-generating ...
  • Universally primed polymerase chain reaction analysis of Fusarium avenaceum isolated from wheat and barley in Finland 

   Yli-Mattila, Tapani; Mironenko, Nina V.; Alekhina, Irina A.; Hannukkala, Asko; Bulat, Sergey A.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomalaisia vehnästä ja ohrasta eristettyjä punahomekantoja (Fusarium avenaceum) tutkittiin UP-PCR (Universally Primed Polymerase Chain Reaction) -menetelmällä. F. avenaceum -kannat voitiin jakaa erilaisilla feneettisillä ...
  • Uptake of heavy metals by plants from airborne deposition and polluted soils 

   Yläranta, Toivo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sinkin, kuparin, lyijyn, kadmiumin ja nikkelin kertymistä lehtisalaattiin, vehnän jyviin ja olkiin, timoteihin ja italianraiheinään tutkittiin vuonna 1985, 1986 ja 1988 Harjavallassa ja sen ympäristössä sekä vertailupaikkakunnalla ...
  • Use of individual race results in the estimation of genetic parameters of trotting performance for Finnhorse and Standardbred trotters 

   Thuneberg-Selonen, Terhi; Pösö, Jukka; Mäntysaari, Esa; Ojala, Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Vuonna 1996 käynnistyneen projektin tarkoituksena oli kehittää eläinmalli-BLUP -menetelmään perustuva ravihevosten jalostusarvostelusysteemi. Lähtökohtana oli kilpailukohtaisten tulosten tarjoama mahdollisuus määritellä ...
  • Use of inoculated lactic acid bacteria in fermenting sour cabbage 

   Petäjä, Esko; Myllyniemi, Päivi; Petäjä, Pasi; Ollilainen, Velimatti; Piironen, Vieno
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Hapanvihannesten fermentointi on tapahtunut perinteisesti vihannesten omien maitohappobakteerien (MHB) avulla. Monissa muissa hapatetuissa elintarvikkeissa fermentointi tapahtuu valmisteeseen lisättyjen MHB:n avulla. ...
  • Use of rapeseed and pea grain protein supplements for organic milk production 

   Khalili, Hannele; Kuusela, Eeva; Saarisalo, Eeva; Suvitie, Marjatta
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tutkimuksessa selvitettiin lypsylehmille annettavaan väkirehuun lisätyn valkuaisrehun vaikutuksia rehun syöntiin, maidontuotantoon, maidon koostumukseen ja ruokinnan sulavuuteen. Nurmi-apilasäilörehua annettiin vapaasti. ...
  • Use of secondary somatic embryos promotes genetic fidelity in cryopreservation of cocoa (Theobroma cacao L.) 

   Fang, Jong-Yi; Wetten, Andy; Adu-Gyamfi, Raphael; Wilkinson, Mike; Rodriguez-Lopez, Carlos
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The inability to conserve cocoa (Theobroma cacao L.) germplasm via seed storage and the vulnerability of field collections make the establishment of cryopreserved genebanks for the crop a priority. An effective ...
  • Utilisation of reactive lysine from meat and bone meals of different ash content by growing-finishing pigs 

   Partanen, Kirsi; Siljander-Rasi, Hilkka; Alaviuhkola, Timo; van Gilse van der Pals, Nina
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kasvatuskokeessa selvitettiin, miten soijarouheen korvaaminen tuhkapitoisuudeltaan erilaisilla lihaluujauhoilla vaikuttaa sikojen tuotantotuloksiin ja teuraslaatuun, kun rehuseokset optimoitiin käyttökelpoisen lysiinin ...