Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • The effects of added glycerol or unprotected free fatty acids or a combination of the two on silage intake, milk production, rumen fermentation and diet digestibility in cows given grass silage based diets 

   Khalili, Hannele; Varvikko, Tuomo; Toivonen, Vesa; Hissa, Kari; Suvitie, Marjatta
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin lypsylehmille annettavaan väkirehuun lisätyn glyserolin tai suojaamattomien vapaiden rasvahappojen tai näiden yhdistelmän vaikutuksia rehun syöntiin, maidontuotantoon, maidon koostumukseen, ...
  • The effects of different levels of L-carnitine and fat on performance and egg quality of laying hens 

   Rezaei, Masour; Dehghani, Samaneh; AliGhaffari, Jan; Haghnazar, Alizera
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   L-carnitine is used as feed additive in poultry diets to increase yield and to improve feed efficiency. The major role of L-carnitine appears to be the transport of long-chain fatty acids into mitochondria for À oxidation. ...
  • The effects of prolonged exposure to elevated temperatures and elevated CO2 levels on the growth, yield and dry matter partitioning of field-sown meadow fescue 

   Hakala, Kaija; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Peltoon kylvettyä nurminataa (lajike Kalevi) kasvatettiin normaalissa ja kohotetussa (+3 °C) lämpötilassa ja normaalissa ja kohotetussa CO2-pitoisuudessa kahdessa kahden vuoden mittaisessa kokeessa vuosina 1992-1993 (koe ...
  • The effects of ridging, row-spacing and seeding rate on carrot yield 

   Taivalmaa, Sanna-Liisa; Talvitie, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksella selvitettiin maan muotoilun (tasamaa, pieni ja iso harju), kylvötavan (yksirivi, kaksirivi ja nauha) sekä siementiheyden (40, 50, 60 ja 70 taimea/ m 2 ) vaikutusta porkkanan sadon määrään ja ulkoiseen laatuun. ...
  • The effects of selenate and sulphate supply on the accumulation and volatilization of Se by cabbage, kohlrabi and alfalfa plants grown hydroponically 

   Hajiboland, Roghieh; Amjad, Leila
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   The effect of Selenium (Se) supplementation at five levels of 0 (control), 5, 10, 15, 20 ìM in plants supplied with one of four concentrations of sulphur (S) including 0.05, 0.25, 0.5 and 1.0 mM was investigated in two ...
  • The emergence of cereal fungal diseases and the incidence of leaf spot diseases in Finland 

   Jalli, Marja; Laitinen, Pauliina; Latvala, Satu
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Suomen viljapelloilta on määritetty 57 sienikasvitautia. Ensimmäinen viittaus taudinaiheuttajalajistoon on vuodelta 1869 ja viimeisimmät vuoden 2001 ohranäytteistä määritetty Ramularia collo-cygni sekä Fusarium langsethiae. ...
  • The environmental effectiveness of alternative agri-environmental policy reforms: theoretical and empirical analysis 

   Lankoski, Jussi; Ollikainen, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Artikkelissa analysoidaan vaihtoehtoisten maatalouden ympäristöpolitiikan reformien tehokkuutta ravinnepäästöjen vähentämisessä, kun ohjauskeinoina voidaan käyttää tuottajahintatukea, lannoiteveroa, suojavyöhyketukea ja ...
  • The functional and biological properties of whey proteins: prospects for the development of functional foods 

   Korhonen, Hannu J. T.; Pihlanto-Leppälä, Anne; Rantamäki, Pirjo; Tupasela, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Juustoheran arvostus on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina uusien tieteellisten tutkimustulosten ja heran käsittelyteknologian kehittymisen ansiosta. Uusilla tekniikoilla pystytään eristämään ja rikastamaan heran ...
  • The impact of agriculture on autumn staging Eurasian Cranes (Grus grus) in Estonia 

   Leito, Aivar; Truu, Jaak; Õunsaar, Maris; Sepp, Kalev; Kaasik, Are; Ojaste, Ivar; Mägi, Eve
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   This paper explores the relation between the local numbers and distribution of autumn staging Eurasian Cranes (Grus grus Linn.) and agricultural land use during recent decades in Estonia. The analysis is based on the ...
  • The impact of distance to the farm compound on the options for use of the cereal plot 

   Tamm, Kalvi; Võsa, Taavi; Loko, Valdek; Kadaja, Jüri; Vettik, Raivo; Olt, Jüri
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   In increasingly competitive conditions, the dominant trend of enlarging the production area of farms is causing a growth in transportation costs making the profitability of cultivating distant plots questionable. The aim ...
  • The impact of further tariff reduction on the EU sugar sector in the forthcoming multilateral round 

   Huan-Niemi, Ellen
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tutkimus paljastaa WTO:n käynnissä olevalla kauppaneuvottelukierroksella mahdollisesti sovittavien uusien kauppasääntöjen vaikutukset EU:n sokeripolitiikkaan. Tutkimuksen kohteena ovat tuontitullien alentamisvaihtoehtojen ...
  • The influence of raw grass pea (Lathyrus sativus L.) seeds on growth performance and biochemical and haematological parameters in the blood of grower-finisher pigs 

   Winiarska-Mieczan, Anna; Kwiecien, Malgorzata
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The aim of the present study was to examine the influence of raw seeds of grass pea (Lathyrus sativus L.) in feed mixtures for grower-finisher pigs on growth performance, and biochemical and haematological parameters in ...
  • The irrelevance of stated plans in predicting farm successions in Finland 

   Väre, Minna; Pietola, Kyösti; Weiss, Christoph R
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Suomalaisen maatalouden rakenne on muuttunut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana; maatilojen määrä on vähentynyt ja keskikoko kasvanut. Samaan aikaan tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrä on vähentynyt. Maatalouden ...
  • The key elements for genetic response in Finnish dairy cattle breeding 

   Juga, Jarmo; Voutilainen, Ulla
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen jalostustutkimuksen tärkeimpien tulosten vaikutusta suomalaiseen lypsykarjan jalostusohjelmaan ja tarkastella tiedon keruuseen, maiden sisäiseen sekä maiden ...
  • The main weed species and their control in oilseed crops in Finland 

   Salonen, Jukka; Laitinen, Pauliina; Saastamoinen, Marketta; Salopelto, Juha
   Agricultural and Food Science : 3/2011 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kevätöljykasvien, rapsin ja rypsin, rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 2007-2009 yhteensä 429 pellolla. Aineisto kerättiin elokuussa pääasiassa tavanomaisesti viljellyiltä pelloilta; vain ...
  • The Nordic Gene Bank's Prunus clone archive in Finland : II Local races of plum 

   Palonen, Pauliina; Uosukainen, Marjatta; Laurinen, Eeva
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   MTT:n Hämeen tutkimusasemalla sijaitsevan Pohjoismaisen Geenipankin Prunus-kokoelman luumukannoissa (Prunus domestica L.) esiintyvää geneettistä muuntelua kartoitettiin arvioimalla morfologisia ominaisuuksia. Vuonna 1993 ...
  • The Nordic Gene BankŽs Prunus clone archive in Finland : I Local races of sour cherry 

   Palonen, Pauliina; Uosukainen, Marjatta; Laurinen, Eeva; Parikka, Päivi; Kankila, Jyri
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen Hämeen tutkimusasemalla sijaitsevan Pohjoismaisen geenipankin Prunus-kokoelman hapankirsikkakannoissa (Prunus cerasus L.) esiintyvää geneettistä muuntelua kartoitettiin arvioimalla kantojen ...
  • The phytotoxic effects and biodegradability of stored rapeseed oil and rapeseed oil methyl ester 

   Vauhkonen, Ville; Lauhanen, Risto; Ventelä, Sarita; Suojaranta, Juhani; Pasila, Antti; Kuokkanen, Toivo; Prokkola, Hanna; Syväjärvi, Sanna
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Rypsiöljyä ja siitä valmistettua rypsimetyyliesteriä voidaan käyttää polttoaineena dieselmoottoreissa. Suomalaisilla maatiloilla näiden polttoaineiden käyttö on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt. Käytön lisääntyessä ...
  • The soil quality concept and its importance in the study of Finnish arable soils 

   Palojärvi, Ansa; Nuutinen, Visa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maatalousmaa on toiminnallinen kokonaisuus, ja sen tila on keskeinen sadontuotolle. Maaperän toiminta on merkittävää myös koko ekosysteemille, koska maaperällä on tärkeä rooli globaaleissa ravinnekierroissa ja -virroissa. ...
  • The static welfare effects of the accession to the European Union on the Finnish agricultural markets 

   Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten EU:n yhteisen maatalouspolitiikan soveltaminen Suomessa on vaikuttanut maataloustuotteiden tuottajien ja kuluttajien hyvinvointiin. Tuottajien ja kuluttajien hyvinvointimuutokset ...