Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Sodium reduction in cooked meat products by using commercial potassium phosphate mixtures 

   Ruusunen, Marita; Niemistö, Markku; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Suolan lisäksi natriumfosfaatti suurentaa lihavalmisteiden natriumpitoisuutta. Useat natriumfosfaatit sisältävät 30 % natriumia. Tämän vuoksi tutkimuksessa selvitettiin, miten natriumfosfaatin korvaaminen kaliumfosfaatilla ...
  • Soil nitrate N as influenced by annually undersown cover crops in spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Viljan aluskasveja käytetään sekä typen huuhtoutumisen estämiseen että typen tuottamiseen. Ensin mainittuun tarkoitukseen sopivia ovat heinät ja jälkimmäiseen ilmakehästä typpeä sitovat apilat. Tutkimuksessa selvitettiin, ...
  • Soil parameter variability affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses 

   Bärlund, Ilona; Tattari, Sirkka; Puustinen, Markku; Koskiaho, Jari; Yli-Halla, Markku; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltomittakaavaista mallinnusta käytetään yleisesti silloin, kun tarkastellaan prosessien kuten pintavalunnan ja perkolaation välisiä riippuvuussuhteita, arvioidaan toimenpiteitä maataloudesta tulevien huuhtoumien ...
  • Soil temperature regimes in Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Amerikkalaista alkuperää olevassa maannosten luokitteluun kehitetyssä Soil Taxonomy -järjestelmässä käytetään yhtenä luokitteluperusteena maan lämpötilaa 50 cm syvyydessä. Maan lämpötila vaikuttaa varsinkin viileiden ...
  • Soils in a young landscape on the coast of southern Finland 

   Mokma, Delbert L.; Yli-Halla, Markku; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan pelloilla, niiden vieressä olevalla moreenialueella ja meren äärellä olevassa ruovikossa tutkittiin kahdeksan maaprofiilia n. 1,5 metrin syvyyteen ja niissä esiintyvät ...
  • Soils in an agricultural landscape of Jokioinen, south-western Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Jokioisissa tutkittiin 11 maaprofiilia noin 1,5 metrin syvyyteen ja määritettiin niissä esiintyvät maannokset. Maista kahdeksan oli viljeltyjä, kaksi oli metsämaita ja yksi Loimijoen tulva-alueella oleva entinen viljelymaa. ...
  • Sources of acidity and metals in a stream draining acid sulphate soil, till and peat, western Finland, revealed by a hydrochemical and sulphur isotope study 

   Åström, Mats; Spiro, Baruch
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   The main aim of this study was to determine, during extreme hydrological conditions, the source(s) of acids, sulphate and metals (alkali and alkaline earths) in the Munsala stream (western Finland) draining mainly acid ...
  • Sowing time affects the abundance of pests and weeds in winter rye 

   Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Salonen, Jukka; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Rukiin viljelyala Suomessa on vähentynyt 1950-luvun 122 000 hehtaarista nykyiseen noin 30 700 hehtaariin (v. 2003). Viljelyn vähenemisen syynä on ollut syksyn kylvöolosuhteiden epävakaus ja pitkäkortisten lajikkeiden huono ...
  • Spring barley yield and nitrogen recovery after application of peat manure and pig slurry 

   Mattila, Pasi K
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Vähän maatunutta rahkaturvetta on perinteisesti käytetty kuivikkeena, koska se sitoo tehokkaasti lannan nestettä ja ammoniakkia. Uudempi tapa hyödyntää turvetta on lietelannan imeyttäminen turpeeseen silloin, kun lantavarasto ...
  • Spring Cereals: From Dynamic Ideotypes to Cultivars in Northern Latitudes 

   Mäkelä, Pirjo; Muurinen, Susanna; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Ideotyypillä tarkoitetaan kasvustoa, jossa yhdistyvät kaikki tarvittavat ja hyödylliset ominaisuudet hyvälaatuisen ja korkean sadon tuottamiseksi tietyssä kasvuympäristössä. Kasvuympäristön huomioiminen on erityisen ...
  • Stream plant chemistry as indicator of acid sulphate soils in Sweden 

   Lax, Kaj
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Results from the biogeochemical mapping (roots of aquatic plants and Fontinalis antipyretica) conducted by the Geological Survey of Sweden (SGU) reflects the metal load of surface waters draining acid sulphate (AS) soils ...
  • Subsoil compaction due to wheel traffic. 

   Alakukku, Laura
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Maataloudessa käytettävien koneiden tehot ja painot ovat kasvanut viime vuosikymmenien aikana jatkuvasti. Tämä on lisännyt pohjamaan tiivistymisriskiä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten maan ominaisuudet ja ...
  • Successive alkalinity producing system for the treatment of acid sulphate soil runoff: preliminary results of a field trial 

   Kustula, Virve; Witick, Allan; Meriläinen, J
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Artikkelissa on käsitelty happamien sulfaattimaiden kuivatusvesien käsittelyyn suunnitellun koelaitoksen toimintaa kahden ensimmäisen käyttövuoden ajalta. Koelaitos on perustettu Ilmajoelle Rintalan pengerrysalueelle. ...
  • Supply chain integrated LCA approach to assess environmental impacts of food production in Finland 

   Usva, Kirsi; Saarinen, Merja; Katajajuuri, Juha-Matti; Kurppa, Sirpa
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   MTT:llä aloitettiin 1990-luvun lopulla tutkimuskokonaisuus, jonka tarkoituksena oli tuottaa kattavasti tietoa suomalaisen ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Tavoitteena oli arvioida elintarvikkeiden ympäristövaikutuksia ...
  • Supply of nutrients and productive responses in dairy cows given diets based on restrictively fermented silage 

   Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää ravintoaineiden saantiin ja maidontuotantoon vaikuttavia tekijöitä ruokinnan perustuessa runsaaseen säilörehun käyttöön. Suomessa rajoittuneesti käynyt säilörehu on ...
  • Surface runoff, subsurface drainflow and soil erosion as affected by tillage in a clayey Finnish soil 

   Turtola, Eila; Alakukku, Laura; Uusitalo, Risto; Kaseva, Antti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Etelä-Suomen viljeltyjen savimaiden eroosio aiheuttaa huomattavaa sisävesistöjen samentumista, ja lisää myös niiden sekä Itämeren rannikkoalueen rehevöitymistä. Vaikka maa-ainesta irtoaa eniten jyrkiltä rinteiltä, myös ...
  • Surface water ponding on clayey soils managed by conventional and conservation tillage in boreal conditions 

   Alakukku, Laura; Ristolainen, Antti; Sarikka, Ilkka; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Etelä-Suomessa kartoitettiin 13 koealueella pintaveden ja kasvien kasvua haittaavan maan märkyyden esiintymistä viiden vuoden ajan. Tavoitteena oli arvioida kevennetyn muokkauksen ja monivuotisen nurmen vaikutusta veden ...
  • Sustainability - a challenge to animal production and breeding 

   Torp-Donner, Heidi; Juga, Jarmo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Kestävän maataloustuotannon tavoitteena on käyttää luonnonvaroja taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Kestävä käyttö ei kuluta pääomaa, vaan luonnonvarojen uusiutumiskyky säilyy ja ...
  • 'Suvetar' and 'Valotar' - new strawberry cultivars (Research Note) 

   Hietaranta, Tarja; Parikka, Päivi
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   MTT on laskenut viljelyyn kaksi uutta mansikkalajiketta (Fragaria × ananassa), Suvetar ja Valotar . Molemmat uutuuslajikkeet ovat kokeessa talvehtineet yhtä hyvin kuin verranteet, Jonsok ja Polka ; Suvetar jopa ...
  • Sward and milk production response to early turnout of dairy cows to pasture in Finland 

   Virkajärvi, Perttu; Sairanen, Auvo; Nousiainen, Jouni I.; Khalili, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Oikea laiduntamisen aloitusajankohta on tärkeä laitumien hoidon ja hyväksikäytön kannalta. Sen merkitys on todennäköisesti sitä suurempi mitä lyhyempi kasvukausi on. Koska asiasta ei ole suomalaisia tutkimustuloksia,tutkittiin ...