• Resistance to potato virus A and potato virus Y in potato cultivars grown in Finland 

   Valkonen, Jari P.T.; Palohuhta, Jukka P.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (The Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa testattiin 24 perunalajikkeen ja yhden kotimaisen perunan jalostuslinjan kestävyyttä perunan A- ja Y-virusta vastaan. Testattavat perunat saastutettiin viruksilla varttamalla ne kasvihuoneessa. A-viruksella ...
  • Resistance to powdery mildew in selections from barley landraces collected in Greece 

   Czembor, Jerzy Henryk
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Twenty barley (Hordeum vulgare L.) landraces from Greece were tested for resistance to powdery mildew (Erysiphe graminis f. sp. hordei). Landraces originated from a collection of Polish Gene Bank, IHAR Radzików, Poland. ...
  • Respiration rate and ethylene production of fresh cut lettuce as affected by cutting grade 

   Martínez, Juan A; Chiesa, Angel; Tovar, Francisca; Artés, Francisco
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   For designing optimal polymeric films for modified atmosphere packaging of whole heads as well as for minimally fresh processed (fresh-cut) Iceberg lettuce Coolguard , the effect of several cutting grades on respiration ...
  • Response of P, K, Mg and NO 3 -N contents of carrots to irrigation, soil compaction, and nitrogen fertilisation 

   Pietola, Liisa; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tiedetään, että maan tiiviys vaikuttaa herkästi porkkanan ulkoiseen laatuun. Karoteeni- ja sokeripitoisuuksiin maaperätekijät vaikuttavat huomattavasti vähemmän, minkä osoittivat Maatalouden tutkimuskeskuksessa vuosina ...
  • Responses of soil respiration and barley growth to modified supply of oxygen in the soil 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Happi diffundoituu kuivan maan kasvilajien juuriin pääasiassa maan ilmasta. Juuret voivat kärsiä hapenpuutteesta, jos maan ilmanvaihto heikkenee liiallisen tiivistämisen tai märkyyden vuoksi. Vaikka juurten hapenpuutteen ...
  • Responses of yield and N use of spring sown crops to N fertilization, with special reference to the use of plant growth regulators 

   Pietola, Liisa; Tanni, Risto; Elonen, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Voidaanko typpilannoituksen hyötyä parantaa kasvunsääteiden avulla vai lisäävätkö kasvunsääteet typen käyttöä tuottamatta lisää satoa? Näitä kysymyksiä sekä typpilannoituksen jälkivaikutuksia tutkittiin edesmenneen ...
  • Role of benchmark technology in sustainable value analysis An application to Finnish dairy farms 

   Kuosmanen, Timo; Kuosmanen, Natalia
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Kestävä kehitys on monitahoinen käsite, johon sisältyy taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. Yritystoiminnan kestävyyden mittaaminen on todettu tärkeäksi, mutta myös haastavaksi ongelmaksi. ...
  • Role of lipid reactions in quality of oat products 

   Lehtinen, Pekka; Laakso, Simo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Perinteisten kauratuotteiden valmistuksessa säilyvyyttä rajoittavia rasvojen reaktioita on pyritty hallitsemaan kokemuksiin perustuen. Prosessointitapojen monipuolistuessa ja uusien tuotteiden ilmestyessä markkinoille ...
  • Root growth dynamics in golf greens with different compression intensities and winter survival 

   Marjamäki, Teija; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maan tiivistyminen vaikeuttaa juuriston kasvua sekä edelleen kasvien veden ja ravinteiden ottoa. Golfviheriöillä pelaamisesta aiheutuvan tallauksen tiedetään vahingoittavan kasvustoa, mutta tallauksen vaikutuksista ...
  • Salt content labelling of foods in supermarkets in Finland 

   Närhinen, Maria; Nissinen, Aulikki; Penttilä, Pirjo-Liisa; Simonen, Olli; Cernerud, Lars; Puska, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon vähäsuolaisia tuotteita löytyy suurten suomalaisten valintamyymälöiden valikoimista sekä miten nämä tuotteet ovat esillä kauppojen hyllyissä. Tutkimus tehtiin neljässä ...
  • Saltiness of coarsely ground cooked ham with reduced salt content 

   Ruusunen, Marita; Särkkä-Tirkkonen, Marjo; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Maatalouden tutkimuskeskusMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon kinkkuleikkeen suolapitoisuutta voi alentaa ilman vaikutusta tuotteen aistittavaan suolaisuuteen. Kinkkuleikkeet valmistettiin karkeaksi hienonnetusta sianlihasta. ...
  • Sauerkraut and sauerkraut juice fermented spontaneously using mineral salt, garlic and algae 

   Wiander, Britta; Palva, Airi
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko natriumkloridin (NaCl) määrää alentaa hapankaalin ja hapankaalimehun spontaanissa fermentoinnissa. Tässä tutkimuksessa käytettiin mineraalisuolaa, joka eroaa tavallisesta ...
  • Scenarios for future agriculture in Finland: a Delphi study among agri-food sector stakeholders 

   Rikkonen, Pasi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Suomen maatalouteen vaikuttavat lähitulevaisuudessa mm. ruokamarkkinoiden samanaikainen globalisoituminen ja lokalisoituminen, Euroopan unionin laajeneminen, maataloustuotteiden maailmankaupan vapauttaminen, maatalouspolitiikan ...
  • Seasonal and circadian changes in activity rates of adult farm blue foxes 

   Korhonen, Hannu T; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tässä työssä tutkittiin tarhattujen sinikettujen (9 urosta, 13 naarasta) vuodenaikaista ja vuorokautista aktiivisuutta. Kettujen käyttäytymistä videokuvattiin 24 tunnin jakso kerran kuukaudessa vuoden ympäri. Urosten ...
  • Seasonal changes in platform use by adult farmbred silver foxes (Vulpes vulpes) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin aikuisten hopeakettujen (Vulpes vulpes) hyllynkäyttö vaihtelee vuodenajoittain. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavainnoinnin avulla. Tulokset osoittivat, ...
  • Seasonal occurrence of Lygus bugs on field crops in Finland 

   Varis, Anna-Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin niittyluteiden esiintymisrunsautta kahdeksalta viljelykasvilta kuutenatoista kasvukautena viikottain otettujen haavintanäytteiden avulla. Koekasvit olivat kaura, ohra, ruis, vehnä, peruna, ...
  • Seed loss as a result of pod shatter in spring rape and spring turnip rape in Finland 

   Pahkala, Katri; Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ennen korjuuta varisevien kevätrypsin ja -rapsin siementen määrä. Varisemisen seuranta aloitettiin ennen optimikorjuupäivää ja sitä jatkettiin useita viikkoja sen jälkeen (myöhästetty ...
  • Seed production characters and germination performance of reed canary grass in Finland 

   Sahramaa, Mia K.; Hömmö, Leena
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) on osoittautunut potentiaaliseksi uudeksi viljelykasviksi kuidun, energian ja rehuntuotannossa. Suomessa ei ole kotimaisia ruokohelpilajikkeita, mutta siementuotanto ulkomaisista ...
  • Seed production of two meadow fescue cultivars differing in growth habit 

   Mäkelä, Pirjo; Kousa, Matti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Nurminataa (Festuca pratensis Huds.) viljellään laajalti pohjoismaissa rehunurmiseoksissa. Seosnurmien perustamiseen halutaan usein käyttää paikallista alkuperää olevaa siementä mahdollisuuksien mukaan. Nurminadan ...
  • Seed quality effects on seedling emergence, plant stand establishment and grain yield in two-row barley 

   Rajala, Ari; Niskanen, Markku; Isolahti, Mika; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kylvösiemenen itävyys ja elinvoima ovat tärkeitä tekijöitä orastuvuuden, kasvuston rakentumisen ja sadontuottokyvyn kannalta. Muuhun Eurooppaan verrattuna, sertifioidun kylvösiemenen käyttö on Suomessa vähäistä. Suurin ...