Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Association between protein feeding and reproductive efficiency in the dairy cow: specific emphasis on protein feeding in Finland 

   Shingfield, Kevin John; Jokela, Marjatta; Kaustell, Kaisa; Huhtanen, Pekka; Nousiainen, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä kirjallisuustutkimuksessa on tarkasteltu valkuaisruokinnan ja hedelmällisyyden välistä yhteyttä lypsylehmillä. Julkaistun aineiston perusteella valkuaisruokinnan vaikutus hedelmällisyyteen vaihtelee. Hedelmällisyyden ...
  • Association of antioxidative enzymes with the synergistic effect of selenium and UV irradiation in enhancing plant growth 

   Xue, Tailin; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Seleeni (Se) on ihmisille ja eläimille välttämätön alkuaine, jonka tiedetään mm. puolustavan soluja UV(B)-säteilyn aiheuttamia vaurioita vastaan. Vallitsevan käsityksen mukaan korkeammat kasvit eivät tarvitse Se:ä, vaan ...
  • Barley fibre and wet distillers' solubles in the diet of growing cattle 

   Root, Tarja; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tärkkelys-etanolituotannon oheistuotteina saadaan useita märehtijöiden ruokintaan soveltuvia rehuja, joista tärkeimpiä ovat ohrarehu ja tiivistetty tärkkelysrankki. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ohran korvaamista ...
  • Bast fibre content, fibre yield and fibre quality of different linseed genotypes 

   Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Öljypellavaa (Linum usitatissimum L.) viljellään siementuotantoa varten eikä se tuota kilpailukykyistä kuitusatoa kuitupellavaan verrattuna. Öljypellavan viljelyn sivutuotteena syntyviä varsia voitaisiin kuitenkin käyttää ...
  • Bias in genetic evaluation using random regression test-day model 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa A
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The effect of an upgraded Finnish evaluation model on bias in estimated breeding values for protein yield was investigated. Evaluations based on repeatability animal model and on random regression test-day model without ...
  • Biocontrol of postharvest decay using a new strain of Pseudomonas syringae CPA-5 in different cultivars of pome fruits 

   Nunes, Carla; Usall, Josep; Teixidó, Neus; Abadias, Isabel; Asensio, Angels; Viñas, Inmacula
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Epiphytic micro-organisms isolated from fruits and leaves surfaces of apples from different orchards were screened for antagonistic activity against Penicillium expansum. From all micro-organisms tested the new strain ...
  • Biosynthesis of very long chain polyunsaturated fatty acids in the leafy vegetable chicory 

   Mekky, Hattem; Mohamed, Maged; Lazarus, Colin; Power, J. Brian; Davey, Michael R
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The synthesis of very long chain polyunsaturated fatty acids (VLCPUFAs) was investigated in five cultivars of chicory. Genes for enzymes of the ù3/6 Ä8-desaturation biosynthetic pathways for the formation of C20 VLCPUFAs ...
  • Birch tar oil is an effective mollusc repellent: field and laboratory experiments using Arianta arbustorum (Gastropoda: Helicidae) and Arion lusitanicus (Gastropoda: Arionidae) 

   Lindqvist, Isa; Lindqvist, Bengt; Tiilikkala, Kari; Hagner, Marleena; Penttinen, Olli-Pekka; Pasanen, Tiina; Setälä, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Nilviäisiin kuuluvat kotimainen lehtokotilo (Arianta arbustorum) ja Portugalista Suomeen kulkeutunut isokokoinen espanjansiruetana (Arion lusitanicus) ovat viimeisten vuosikymmenien aikana yleistyneet erityisesti Etelä-Suomessa. ...
  • Blue sticky traps are more efficient for the monitoring of Lygus rugulipennis (Heteroptera: Miridae) than yellow sticky traps 

   Holopainen Jarmo K.; Raiskio, Sakari; Wulff, Anu; Tiilikkala, Kari
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Lygus-suvun luteet (Heteroptera: Miridae) ovat useiden viljelykasvien merkittäviä tuholaisia. Luteiden tarkkailua ja ennustemenetelmien kehittämistä on haitannut luteiden vähäinen hakeutuminen keltaisiin liimapyydyksiin. ...
  • Cadmium content of Finnish linseed and estimated consumer intake 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen öljypellavan siemenen ja rouheen kadmiumpitoisuus ja arvioida hyväksyttävää päiväsaantia. Siemennäytteet (N = 85) kerättiin Helsingin yliopiston koetilalta sekä kaupallisilta ...
  • Calibration of a desktop scanner and digital image analysis procedure for quantification of root morphology 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Testit tummilla metallilangoilla ja ohran juurilla osoittivat, että oikea valotussäätö on ensiarvoisen tärkeä kalibroitaessa tasoskanneria juurten morfologisten ominaisuuksien digitaalista kuva-analyysia varten. Jos valotus ...
  • Can protoplast production from in vitro cultured shoots of Tanacetum vary during the season? 

   Keskitalo, Marjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Valo on elintärkeä yhteyttäville kasveille ja se vaikuttaa kasvin fysiologiaan, morfologiaan, sekä geneettisiin ja kemiallisiin toimintoihin. Valon vaikutus voi olla kuitenkin erilainen tai jopa vahingollinen solukkoviljelyssä ...
  • Carbon dioxide evolution from snow-covered agricultural ecosystems in Finland 

   Koizumi, Hiroshi; Kontturi, Markku; Mariko, Shigeru; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Hiilidioksidin vapautumista lumipeitteisestä ja paljaasta maasta mitattiin suorasti ja epäsuorasti Suomen maaperästä. Mittaukset tehtiin turve-, hiekka- ja savimaasta. Suorissa mittauksissa käytettiin suljetun kammion ...
  • Changes in the contents of kaempherol, quercetin and L-ascorbic acid in sea buckthorn berries during maturation 

   Jeppsson, Niklas; Gao, Xiangqun
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tyrnimarjan kamferoli-, kversetiini- ja L-askorbiini-happopitoisuuksia mitattiin marjojen eri kypsymisvaiheissa suuren erotuskyvyn nestekromatografisella (HPLC) menetelmällä. Viiden tutkitun tyrnilajikkeen marjojen ...
  • Changes in the thermal growing season in Nordic countries during the past century and prospects for the future 

   Carter, Timothy
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Termisen kasvukauden (ajanjakso, jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää +5°C) alkua, loppua ja kestoa tarkasteltiin edellisen sadan vuoden aikana (1890-1995) yhdeksällä koepaikalla Pohjoismaissa. Tilastollisia vertailuja ...
  • Characterising strengths, weaknesses, opportunities and threats in producing naked oat as a novel crop for northern growing conditions 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Kirkkari, Anna-Maija; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Paljasjyväistä kauraa viljeltiin Suomessa vain 285 hehtaarilla vuonna 2002, mikä on alle promille kauran viljelyalasta. Pieni viljelyala on seurausta useista epävarmuustekijöistä. Paljasjyväisyyteen kytkeytyy vahvuuksia ...
  • Characteristics of dry- and brine-salted salmon later treated with liquid smoke flavouring 

   Martinez, Olaia; Salmerón, Jesús; Guillén, María D; Casas, Carmen
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The use of smoke flavourings for the processing of salmon has begun to substitute traditional smoking methods. This review examines the quality issues associated with salted salmon smoked by this technique along the ...
  • Chlormequat chloride and ethephon affect growth and yield formation of conventional, naked and dwarf oat 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Ohra- ja vehnäkasvustojen lako torjutaan kasvunsäätein kauraa yleisemmin. Myös tutkimus on keskittynyt näihin ensin mainittuihin viljalajeihin. Kaura saattaa kuitenkin reagoida tähkällisiä viljoja herkemmin kasvuoloissa ...
  • Chromosome regions affecting body weight in egg layers 

   Honkatukia, Mervi; Tuiskula-Haavisto, Maria; Vilkki, Johanna
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   We have previously mapped quantitative trait loci (QTL) affecting egg production and quality traits using a reciprocal cross of two divergent egg-layer lines. The lines differ also in body weight, and we initially identified ...
  • Classification of acid sulphate soils of Finland according to Soil taxonomy and the FAO/Unesco legend 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomessa luokitellaan happamiksi sulfaattimaiksi sellaiset maat, joissa kuivaamattomasta näytteestä mitattu maaprofiilin minimi-pH on alle 5 ja maan hapetus- pelkistyspotentiaali ensin nousee ja sitten laskee mentäessä ...