Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Red clover grown in a mixture with grasses : yield, persistence and dynamics of quality characteristics 

   Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Vaikka puna-apilaa on Suomessa tutkittu ajoittain runsaastikin, sen menestymistä viljeltynä vaihtelevissa oloissa eri puolilla maata ei ole selvitetty yhteisen tutkimussuunnitelman puitteissa. Vain virallisia lajikekokeita ...
  • Reduced fertiliser use and changes in cereal grain weight, test weight and protein content in Finland in 1990-2005 

   Salo, Tapio; Eskelinen, Juha; Jauhiainen, Lauri; Kartio, Mirja
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Ympäristötuen ehtojen mukaisen peruslannoituksen ja tarkennetun lannoituksen on pelätty alentavan viljasadon laatua. Tässä tutkimuksessa verrattiin Elintarviketurvallisuusviraston Viljantarkastuksen analysoimien viljanäytteiden ...
  • Reduced tillage: Influence on erosion and nutrient losses in a clayey field in southern 

   Koskiaho, Jari; Kivisaari, Simo; Vermeulen, Stephan; Kauppila, Raimo; Kallio, Kari; Puustinen, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Aurattoman viljelyn ja perinteisen syyskynnön vaikutuksia eroosioon sekä typen ja fosforin huuhtoutumiseen verrattiin eteläsuomalaisella, savimaalla sijaitsevalla koekentällä. Vaikka koe aloitettiin jo syksyllä 1986, tässä ...
  • Reducing grain damage in naked oat through gentle harvesting 

   Kirkkari, Anna-Maija; Peltonen-Sainio, Pirjo; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Paljasjyväinen kaura on altis sadonkorjuun aikaisille itävyysvaurioille varsinkin kun sato joudutaan puimaan kosteana. Työtehoseuran koetilalla Rajamäellä testattiin paljasjyväisellä kauralla puinnin aiheuttamia ...
  • Reed canary grass observations of effects on crop stand and fibre quality caused by infestation of Epicalamus phalaridis 

   Hellqvist, Sven; Finell, Michael; Landström, Staffan
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   A severe infestation of the gall midge Epicalamus phalaridis (Diptera: Cecidomyiidae)occurred in a field of reed canary grass, Phalaris arundinacea in northern Sweden. The midge species has potential to become a serious ...
  • Reforms of the Common Agricultural Policy and agriculture in Finland 

   Kola, Jukka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Maatalouspolitiikka muuttuu, kun maatalouden markkinasuuntaus kasvaa: hintoja ja rajasuojaa lasketaan, tuotannon määrällisiä rajoituksia poistetaan ja hintatuesta siirrytään suoraan tulotukeen. Euroopan unionin (EU) ...
  • Relating microstructure, sensory and instrumental texture of processed oat 

   Salmenkallio-Marttila, Marjatta; Heiniö, Raija-Liisa; Myllymäki, Olavi; Lille, Martina; Autio, Karin; Poutanen, Kaisa
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten prosessointi vaikuttaa kauran jyvien aistittaviin ominaisuuksiin ja mikrorakenteeseen. Prosessoidun jyvän mikroskooppista rakennetta, instrumentaalisesti mitattavaa kovuutta ...
  • Relationship of breast fillet deboning time to shear force, pH, cooking loss and color in broilers stunned by high electrical current 

   Papinaho, Petri; Fletcher, Daniel; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Koesarjan avulla määritettiin broilerin rintafileen (M. pectoralis) irroitushetken suhdetta lihan laatuun. Laadun mittareina käytettiin leikkausvoimaa (objektiivinen mureusmääritys), pH:ta, tuoreen lihan väriä ja ...
  • Relationships between climate and winter cereal grain quality in Finland and their potential for forecasting 

   Hollins, Philip D.; Kettlewell, Peter S.; Peltonen-Sainio, Pirjo; Atkinson, Mark D.
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Useat tutkimukset ovat osoittaneet erilaisten säätekijöiden vaikutuksia viljojen satomääriin, mutta harvemmin laatuominaisuuksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mallintaa syysvehnän ja -rukiin hehtolitran painon ...
  • Replacing grass silage with pea-barley intercrop silage in the feeding of the dairy cow 

   Pursiainen, Pirjo; Tuori, Mikko
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin herneen ja ohran seoskasvustosta tehdyn säilörehun vaikutusta lypsylehmien rehun syöntiin, rehun sulavuuteen ja maitotuotokseen. Tutkimuksessa oli mukana kahdeksan ayrshirelehmää, jotka ...
  • Residual effect of clover-rich leys on soil nitrogen and successive grain crops 

   Nykänen, Arja; Granstedt, Arthur; Jauhiainen, Lauri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Palkokasveja sisältävien nurmien viljely muodostaa luonnonmukaisen viljelykierron perustan. Palkokasvit sitovat ilmasta typpeä (N) Rhizobium bakteeriensa avulla, ja tämä typpi lannoittaa seuraavia viljelykasveja. Tässä ...
  • Resistance to potato virus A and potato virus Y in potato cultivars grown in Finland 

   Valkonen, Jari P.T.; Palohuhta, Jukka P.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (The Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa testattiin 24 perunalajikkeen ja yhden kotimaisen perunan jalostuslinjan kestävyyttä perunan A- ja Y-virusta vastaan. Testattavat perunat saastutettiin viruksilla varttamalla ne kasvihuoneessa. A-viruksella ...
  • Resistance to powdery mildew in selections from barley landraces collected in Greece 

   Czembor, Jerzy Henryk
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Twenty barley (Hordeum vulgare L.) landraces from Greece were tested for resistance to powdery mildew (Erysiphe graminis f. sp. hordei). Landraces originated from a collection of Polish Gene Bank, IHAR Radzików, Poland. ...
  • Respiration rate and ethylene production of fresh cut lettuce as affected by cutting grade 

   Martínez, Juan A; Chiesa, Angel; Tovar, Francisca; Artés, Francisco
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   For designing optimal polymeric films for modified atmosphere packaging of whole heads as well as for minimally fresh processed (fresh-cut) Iceberg lettuce Coolguard , the effect of several cutting grades on respiration ...
  • Response of P, K, Mg and NO 3 -N contents of carrots to irrigation, soil compaction, and nitrogen fertilisation 

   Pietola, Liisa; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tiedetään, että maan tiiviys vaikuttaa herkästi porkkanan ulkoiseen laatuun. Karoteeni- ja sokeripitoisuuksiin maaperätekijät vaikuttavat huomattavasti vähemmän, minkä osoittivat Maatalouden tutkimuskeskuksessa vuosina ...
  • Responses of soil respiration and barley growth to modified supply of oxygen in the soil 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Happi diffundoituu kuivan maan kasvilajien juuriin pääasiassa maan ilmasta. Juuret voivat kärsiä hapenpuutteesta, jos maan ilmanvaihto heikkenee liiallisen tiivistämisen tai märkyyden vuoksi. Vaikka juurten hapenpuutteen ...
  • Responses of yield and N use of spring sown crops to N fertilization, with special reference to the use of plant growth regulators 

   Pietola, Liisa; Tanni, Risto; Elonen, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Voidaanko typpilannoituksen hyötyä parantaa kasvunsääteiden avulla vai lisäävätkö kasvunsääteet typen käyttöä tuottamatta lisää satoa? Näitä kysymyksiä sekä typpilannoituksen jälkivaikutuksia tutkittiin edesmenneen ...
  • Role of benchmark technology in sustainable value analysis An application to Finnish dairy farms 

   Kuosmanen, Timo; Kuosmanen, Natalia
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Kestävä kehitys on monitahoinen käsite, johon sisältyy taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. Yritystoiminnan kestävyyden mittaaminen on todettu tärkeäksi, mutta myös haastavaksi ongelmaksi. ...
  • Role of lipid reactions in quality of oat products 

   Lehtinen, Pekka; Laakso, Simo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Perinteisten kauratuotteiden valmistuksessa säilyvyyttä rajoittavia rasvojen reaktioita on pyritty hallitsemaan kokemuksiin perustuen. Prosessointitapojen monipuolistuessa ja uusien tuotteiden ilmestyessä markkinoille ...
  • Root growth dynamics in golf greens with different compression intensities and winter survival 

   Marjamäki, Teija; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maan tiivistyminen vaikeuttaa juuriston kasvua sekä edelleen kasvien veden ja ravinteiden ottoa. Golfviheriöillä pelaamisesta aiheutuvan tallauksen tiedetään vahingoittavan kasvustoa, mutta tallauksen vaikutuksista ...