• Potential economic effects of climate change on Finnish agriculture 

   Kettunen, Lauri
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kun arvioidaan ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia Suomen maataloudelle, on otettava huomioon sekä kustannusten että tulojen muutokset. Tuloihin vaikuttavat pääasiassa satotason muutokset, mutta kustannuksiin useat ...
  • Precision of commercial soil testing practice for phosphorus fertilizer recommendations in Finland 

   Peltovuori, Tommi
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Maatalouden ympäristötukijärjestelmän käyttöönotto vuonna 1995 on korostanut viljavuusanalyysin merkitystä fosforilannoituksen suunnittelussa ja laajentanut voimakkaasti viljavuusanalyysimarkkinoita Suomessa. Viljelijä ...
  • Predicting body weight from body measurements of pre-pubertal Ayrshire heifers 

   Mäntysaari, Päivi
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittausten käyttökelpoisuutta 3-10 kuukauden ikäisten hiehojen elopainon määrittämisessä. Elopainon kehityksen seuraaminen jo alkukasvatuskaudella on välttämätöntä, sillä utareen ...
  • Predicting the yield of spring wheat by weather indices in Finland: implications for designing weather index insurances 

   Pietola, Kyösti; Myyrä, Sami; Jauhiainen, Lauri; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   This paper quantifies the spring wheat yield conditional on temperature- and rainfall-based weather indices in Finland. The estimating equations are standardized and simplified so that they provide information for designing ...
  • Prediction of silage composition and organic matter digestibility from herbage composition and pepsin-cellulase solubility 

   Huhtanen, Pekka; Nousiainen, Juha; Rinne, Marketta
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuuksia ennustaa nurmisäilörehun koostumus ja sulavuus säilörehun raaka-aineena käytetyn ruohon koostumus- ja in vitro -sulavuusmääritysten perusteella. Aineisto koostui timotein ...
  • Preface 

   Pietola, Kyösti; Lankoski, Jussi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • Preface 

   Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • Preface 

   Uosukainen, Marjatta
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Preface 

   Vanhatalo, Aila
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Preface 

   Turtola, Eila
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
  • Preliminary studies on using LAB strains isolated from spontaneous sauerkraut fermentation in combination with mineral salt, herbs and spices in sauerkraut and sauerkraut juice fermentations 

   Wiander, Britta; Korhonen, H.J.T
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli alustavasti selvittää voidaanko tuottaa hyvää hapankaalia ja hapankaalimehua yhdistämällä fermentoinneissa alhaista suolamäärää, yrttejä, mausteita ja starttereita. Fermentoinneissa käytetyn ...
  • Preparation, properties and applications of wheat gluten edible films 

   Tanada-Palmu, Patricia; Helén, Harry; Hyvönen, Lea
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Elintarvikkeiden pakkaamiseen soveltuvien syötävien kalvojen kehittäminen on ollut viime vuosina voimakkaan mielenkiinnon kohteena. Tässä tutkimuksessa valmistettiin kalvoja vehnägluteenista käyttäen pehmittimenä eri ...
  • Pressure to change and resistance against it: consumer perceptions and acceptance of nutritionally modified foods 

   Tuorila, Hely
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Mieltymykset ja tottumukset ohjaavat yksilöllisiä ruokavalintoja ja voivat helposti johtaa esimerkiksi rasvan tai ruokasuolan liialliseen käyttöön. Aistinvaraista tutkimusta tarvitaan mitattaessa koostumuksen vaikutusta ...
  • Prochloraz tolerance of Pyrenophora teres population in Finland 

   Serenius, Marjo; Manninen, Outi
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Ohranverkkolaikku on tärkein taudinaiheuttaja suomalaisessa ohranviljelyssä, ja se aiheuttaa aroilla ohralajikkeilla keskimäärin 40 % tautisuuden ja merkittäviä satotappioita. Tautia torjutaan siemenpeittauksella tai ...
  • Production of a cellulosic substrate susceptible to enzymatic hydrolysis from prehydrolyzed barley husks 

   Moldes, Ana Belén; Cruz, José Manuel; Domíniquez, José Manuel; Parajó, Juan Carlos
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   An effective process for the chemical-biotechnological utilization of barley husks is reported. A first treatment with sulfuric acid (prehydrolysis) allowed the solubilization of hemicelluloses to give xylose-containing ...
  • Production of calves following nonsurgical transfer of fresh and refrigerated bovine demi-embryos 

   Bredbacka, Peter; Jaakma, Ülle; Müürsepp, Ilmar
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Alkionhalkaisun ja -siirron tehokkuutta selvitettiin kahdessa kokeessa siirtämällä halkaistuja alkioita tuoreina tai yön yli säilytyksen (4°C) jälkeen. Alkionhalkaisut suoritettiin yksinkertaisella mikroveitsitekniikalla ...
  • Production of fungal volatile organic compounds in bedding materials 

   Lappalainen, Sanna; Pasanen, Anna-Liisa; Pasanen, Pertti; Kalliokoski, Pentti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Maatalousympäristössä, esim. hevostallissa, on mikrobikasvulle suotuisat olosuhteet: korkea ilman suhteellinen kosteus ja monia potentiaalisia kasvualustoja (esim. rehu, heinä ja kuivikkeet). Tässä työssä tutkittiin neljän ...
  • Productivity growth on Finnish grain farms from 1976 2006: a parametric approach 

   Myyrä, Sami; Pihamaa, Pekka; Sipiläinen, Timo
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Maatalouden tuottavuus ja erityisesti tuottavuuden nousu ovat välttämättömiä edellytyksiä suomalaisten maatilojen ja elintarviketeollisuuden selviytymiselle. Epäsuotuisat olosuhteet ja pieni tilakoko ovat jo sinänsä ...
  • Properties and cleanability of new and traditional agricultural surface materials 

   Määttä, Jenni; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Hellstedt, Maarit; Mahlberg, Riitta; Kuisma, Risto; Salparanta, Liisa; Löija, Mia; Talibachew, Asaye; Hurme, Kaj-Roger; Uusi-Rauva, Antti; Ritschkoff, Anne-Christine; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seitsemän erilaisen betonimateriaalin koostumuksen ja pinnoitteen vaikutus niiden puhdistuvuuteen. Lisäksi tutkittiin kolmea erilaista saumausainetta. Pintaominaisuudet selvitettiin ...
  • Properties and cleanability of new and traditional surface materials in cattle barns - a field study 

   Kuisma, Risto; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Hellstedt, Maarit; Jauhiainen, Pekka; Määttä, Jenni; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uusien ja perinteisten pintamateriaalien pintaominaisuuksien vaikutus niiden puhdistuvuuteen kenttäolosuhteissa navetassa. Betoniset ja muovipinnoitetut näytteet sijoitettiin navetan ...