Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Microbial protein synthesis, digestion and lactation responses of cows to grass or grass-red clover silage diet supplemented with barley or oats 

   Vanhatalo, Aila; Gäddnäs, Tomas; Heikkilä, Terttu
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksessa selvitettiin heinäkasvisäilörehun ja puna-apilapitoisen heinäkasvisäilörehun sekä ohran ja kauran vaikutusta pötsikäymiseen, ravintoaineiden virtaukseen ja sulatukseen sekä maitotuotokseen ja maidon koostumukseen. ...
  • Microbial quality of linseed and fibre hemp plants during growing and harvest seasons 

   Koivula, M.; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Vanne, Liisa; Levo, Seija; Pehkonen, Aarne; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Öljypellavaa ja kuituhamppua voidaan käyttää moniin teollisiin sovelluksiin. Tässä tutkimuksessa mitattiin pellavan ja kuituhampun korsien mikrobiologista laatua vuosien 2001 ja 2002 kasvukausien ja korjuun aikana. ...
  • Microsatellite panels suggested for parentage testing in cattle: informativeness revealed in Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian populations (Research Note) 

   Bredbacka, Peter; Koskinen, Mikko T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kansainvälisen eläingenetiikan järjestö (ISAG) on ehdottanut mikrosatelliitti-DNA:han perustuvaa menetelmää yleisesti käytettäväksi nautojen polveutumisten varmistamisessa. Eri rotujen välillä esiintyvästä mikrosatelliittien ...
  • Microsatellite, blood group and transferrin protein diversity of Estonian dairy cattle breeds 

   Värv, Sirje; Kantanen, Juha; Viinalass, Haldja
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   This study investigates genetic diversity within and among three Estonian dairy cattle breeds (Estonian Native, Estonian Red and Estonian Holstein). A total of 36 markers (25 microsatellites, 10 blood group systems and ...
  • Milk protein genotypes and milk coagulation properties of Estonian Native cattle 

   Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Värv, Sirje; Kaart, Tanel; Kärt, Olav; Kalamees, Käde
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The genetic variation of ás1-, â- and ê-caseins and b-lactoglobulin was determined and their effects on the rennet coagulation properties were examined using 335 milk samples from 118 Estonian Native (EN) cows. We found ...
  • Model prediction of frost tolerance as related to winter survival of wheat in Finnish field trials 

   Bergjord, Anne Kari; Bonesmo, Helge; Skjelvåg, Arne Oddvar
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The model FROSTOL simulates course of frost tolerance in winter wheat on a daily basis from sowing on as affected by soil temperature (2 cm), snow cover, phenological development, and a genotypic maximum level of frost ...
  • Modelled impacts of mitigation measures on greenhouse gas emissions from Finnish agriculture up to 2020 

   Regina, Kristiina; Lehtonen, Heikki; Nousiainen, Jouni; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Ennusteita kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä voidaan käyttää apuna ilmastonmuutoksen hillintätoimien suunnittelussa. Jos yksittäisten hillintätoimien vaikutuksista päästöihin on olemassa arvioita, voidaan hillintään ...
  • Modelling growth and nitrogen balance of barley under ambient and future conditions 

   Kleemola, Jouko; Karvonen, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa analysoitiin ohran kasvua ja typpilannoituksen vaikutusta siihen kokeellisten aineistojen ja matemaattisen mallin avulla. Mallin toimivuutta testattiin nykyisissä oloissa kerätyillä aineistoilla, ja mallia ...
  • Modelling of vegetative filter strips in catchment scale erosion control 

   Rankinen, Katri; Tattari, Sirkka; Rekolainen, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tämän työn tarkoituksena oli kehittää käytännöllinen menetelmä herkästi erodoituvien peltoalueiden kartoittamiseksi, eli niiden alueiden, jotka ovat optimaalisia paikkoja suojakaistoille. Samalla arvioitiin myös suojakaistojen ...
  • Molecular genetic variation in sheep of the central Volga area inhabited by Finno-Ugric peoples 

   Tapio, Miika; Ozerov, Mikhail; Viinalass, Haldja; Kiseliova, Tatyana; Kantanen, Juha
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Based on morphology, native northern European sheep breeds belong to the short tailed type, of which the Romanov is the only native example still distributed in northwest Russia. Besides this, there exist local sheep ...
  • Monitoring and predicting crop growth and analysing agricultural ecosystems by remote sensing 

   Akiyama, Tsuyoshi; Inoue, Y.; Shibayama, M.; Awaya, Y.; Tanaka, N.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tämän artikkelin alussa arvioidaan muutamia satelliittikaukokartoituksen uusimpia sovelluksia maataloudessa ja lopussa esitellään japanilais-suomalainen yhteistyöhanke Aretie Science Project. LANDSAT/ TM-satelliittikuva-aineistoa ...
  • Monitoring of Finnish arable land: changes in soil quality between 1987 and 1998 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Sippola, Jouko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Tutkimus oli osa viljelymaiden pitkäaikaista seurantaa,joka on alkanut vuonna 1974 ja jonka tavoitteena on ollut tuottaa aikaan ja paikkaan sidottua tietoa peltojen kemiallisista ominaisuuksista ja niissä tapahtuneista ...
  • Morphological responses of barley roots to soil compaction and modified supply of oxygen 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Biologinen stressi voidaan määritellä miksi tahansa ympäristötekijäksi, joka voi aiheuttaa eliöitä vaurioittavia kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia niiden fysiologiassa. Maaperässä fysikaaliset ja kemialliset stressit ...
  • Multi-step beef ration optimisation: application of linear and weighted goal programming with a penalty function 

   Zgajnar, Jaka; Erjavec, Emil; Kavcic, Stane
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The aim of this paper is to present the method and tool for optimisation of beef-fattening diets. Changes in policy environment and changes in costs of feed pose challenges for farm efficiency. We construct a spreadsheet ...
  • Mycorrhizal colonisation of highbush blueberry and its native relatives in central Finland 

   Kasurinen, A.; Holopainen, T.; Anttonen, S.
   Agricultural and Food Science in Finland : 10 (2001)
  • Mycorrhizal colonisation of highbush blueberry and its native relatives in central Finland 

   Kasurinen, Anne; Holopainen, Toini; Anttonen, Seija
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Viljellyn pensasmustikan (Vaccinium corymbosum) sekä luonnonvaraisten mustikan (Vaccinium myrtillus) ja juolukan (Vaccinium uliginosum) sienijuuria tutkittiin transmissioelektronimikroskoopilla (TEM), stereomikroskooppisesti ...
  • National and regional net nitrogen balances in Finland in 1990 2005 

   Salo, Tapio; Lemola, Riitta; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maatalousmaan typpitaseella kuvataan typen käytön tehokkuutta ja maatalouden intensiteetissä tapahtuneita muutoksia. Pellon typpitasetta määritettäessä vähennetään peltoon päätyvistä ravinteista sadon mukana poistuvat ...
  • Need for protein supplementation in the diet of growing dairy bulls fed total mixed ration based on moderate digestible grass silage and barley 

   Huuskonen, Arto; Khalili, Hannele; Joki-Tokola, Erkki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maitorotuisten sonnien lisävalkuaisen tarvetta, kun eläimiä ruokitaan keskinkertaisesti sulavaan nurmisäilörehuun (tutkimuksessa oli tavoitteena D-arvo 65) ja ohrapohjaiseen väkirehuun ...
  • Nitrogen and phosphorus balances on Finnish dairy farms 

   Virtanen, Hanna; Nousiainen, Juha
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Intensiivisessä maidontuotannossa on tärkeää löytää keinoja hehtaarikohtaisten ravinneylijäämien pienentämiseksi. Ravinteiden tilataseet ovat ulkomaisten tutkimusten mukaan yksinkertainen ja käytäntöön soveltuva menetelmä ...
  • Nitrogen and phosphorus losses from a feedlot for suckler cows 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Nautojen kasvatusta ulkotarhoissa ja lypsylehmien ulkoiluttamista jaloittelutarhoissa harjoitetaan arviolta noin 200 maatilalla Suomessa. Tarhojen aiheuttamasta ympäristö kuormituksesta kylmissä olosuhteissa on vähän ...