Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Application of vitrification-derived cryotechniques for long-term storage of poplar and aspen (Populus spp.) germplasm 

   Tsvetkov, Ivaylo; Benelli, Carla; Capuana, Maurizio; De Carlo, Anna; Lambardi, Maurizio
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The application of three different vitrification-based freezing strategies for the cryostorage of white poplar (Populus alba L.) and hybrid aspen (P. tremula L. × P. tremuloides Michx.) have been assessed. The PVS2 ...
  • Appropriate classification of three Swedish soils for agrarian and environmental management 

   Slånberg, Lena; Hylander, Lars D
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Classification of soils according to internationally agreed criteria forms a valuable base for scientifi c and political analyses. The objectives of this study were to evaluate two soil classification systems and relate ...
  • Are larger farms more efficient? A farm level study of the relationships between efficiency and size on specialized dairy farms in Sweden 

   Hansson, Helena
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   The study explored how economic, technical and allocative input efficiencies in specialized Swedish dairy farms are affected by differences in farm size. The efficiency analysis showed that costs could decrease by 30% if ...
  • Are there indications of climate change induced increases in variability of major field crops in the northernmost European conditions? 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhiainen, Lauri; Hakala, Kaija
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Ilmastonmuutos lisää tuotannon epävarmuutta, koska sääolojen vaihtelu lisääntyy ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Satoerot suotuisien ja epäsuotuisien kasvukausien välillä korostuvat myös lajikkeiden sadontuottokyvyn ...
  • Arrangement of experiments for simulating the effects of elevated temperatures and elevated CO2 levels on field-sown crops in Finland 

   Hakala, Kaija; Kaukoranta, Timo; Mela, Timo; Laurila, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuosina 1992-1995 tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin rakentamaan koejärjestelyt, joiden avulla saataisiin selvitettyä kohonneen lämpötilan ja CO2-pitoisuuden vaikutuksia peltokasveihin. Koe aloitettiin kylvämällä tai ...
  • Arsenic and heavy metal concentrations in agricultural soils in South Savo province 

   Mäntylahti, Väinö; Laakso, Pirkko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Syksyllä 2000 kerättiin Etelä-Savosta Maaseutukeskus Mikkelin alueelta 23 tilalta 274 näytettä kivennäismaista ja 38 näytettä eloperäisistä maista. Näytteet otettiin tavanomaisilta viljelysmailta, ja niistä määritettiin ...
  • Assessing the recreational demand for agricultural land in Finland 

   Pouta, Eija; Ovaskainen, Ville
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Hoidettuja peltoja arvostetaan maisemassa, mutta maatalousmaata ei ole mielletty keskeiseksi osaksi ihmisten virkistysympäristöä. Kuitenkin noin 40 % suomalaisten lähiulkoilukerroista tapahtuu maatalousympäristössä. Tämä ...
  • Assessing the risks and uncertainties of regional crop potential under a changing climate in Finland 

   Carter, Timothy; Saarikko, Riitta; Niemi, Kai
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimus selvitti muutamien kasvien alueellista viljelysopivuutta ja potentiaalista sadontuottoa ilmaston muuttuessa Suomessa. Matemaattisia malleja sovellettiin koko Suomen kattavassa 10 km hilapisteverkossa. Mallien ...
  • Assessment of aquatic pollution, remedial measures and juridical obligations of an acid sulphate soil area in western Finland 

   Österholm, Peter; Åström, Mats; Sundström, Robert
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Reclaiming of Holocene sulphide-bearing sediments, widespread in the coastal areas of Finland, has enabled oxidation of sulphides to a depth of 1 3 m and the subsequent development of acid sulphate soils (pH < 4). This ...
  • Assessment of cleanness of environmental surfaces in cattle barns and piggeries 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Kuisma, Risto; Määttä, Jenni; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Karjasuojien pintojen puhtaus on merkittävä elintarvikkeiden laatuun, tuotantoeläinten hyvinvointiin ja jopa työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kirjallisuuskatsauksena ...
  • Assessment of genetic diversity using RAPD analysis in a germplasm collection of sea buckthorn 

   Bartish, Galyna I; Jeppsson, Niklas; Bartish, Igor V.; Nybom, Hilde
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   RAPD (Random amplified polymorphic DNA)-markkerien avulla kuvailtiin osaa tyrnin geenipankista, joka oli koottu jalostustarkoituksiin. Molekyylimarkkereita monistettiin 55 näytteestä, jotka edustivat viittä tyrnin (Hippophae ...
  • Association between protein feeding and reproductive efficiency in the dairy cow: specific emphasis on protein feeding in Finland 

   Shingfield, Kevin John; Jokela, Marjatta; Kaustell, Kaisa; Huhtanen, Pekka; Nousiainen, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä kirjallisuustutkimuksessa on tarkasteltu valkuaisruokinnan ja hedelmällisyyden välistä yhteyttä lypsylehmillä. Julkaistun aineiston perusteella valkuaisruokinnan vaikutus hedelmällisyyteen vaihtelee. Hedelmällisyyden ...
  • Association of antioxidative enzymes with the synergistic effect of selenium and UV irradiation in enhancing plant growth 

   Xue, Tailin; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Seleeni (Se) on ihmisille ja eläimille välttämätön alkuaine, jonka tiedetään mm. puolustavan soluja UV(B)-säteilyn aiheuttamia vaurioita vastaan. Vallitsevan käsityksen mukaan korkeammat kasvit eivät tarvitse Se:ä, vaan ...
  • Barley fibre and wet distillers' solubles in the diet of growing cattle 

   Root, Tarja; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tärkkelys-etanolituotannon oheistuotteina saadaan useita märehtijöiden ruokintaan soveltuvia rehuja, joista tärkeimpiä ovat ohrarehu ja tiivistetty tärkkelysrankki. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ohran korvaamista ...
  • Bast fibre content, fibre yield and fibre quality of different linseed genotypes 

   Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Öljypellavaa (Linum usitatissimum L.) viljellään siementuotantoa varten eikä se tuota kilpailukykyistä kuitusatoa kuitupellavaan verrattuna. Öljypellavan viljelyn sivutuotteena syntyviä varsia voitaisiin kuitenkin käyttää ...
  • Bias in genetic evaluation using random regression test-day model 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa A
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The effect of an upgraded Finnish evaluation model on bias in estimated breeding values for protein yield was investigated. Evaluations based on repeatability animal model and on random regression test-day model without ...
  • Biocontrol of postharvest decay using a new strain of Pseudomonas syringae CPA-5 in different cultivars of pome fruits 

   Nunes, Carla; Usall, Josep; Teixidó, Neus; Abadias, Isabel; Asensio, Angels; Viñas, Inmacula
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Epiphytic micro-organisms isolated from fruits and leaves surfaces of apples from different orchards were screened for antagonistic activity against Penicillium expansum. From all micro-organisms tested the new strain ...
  • Biosynthesis of very long chain polyunsaturated fatty acids in the leafy vegetable chicory 

   Mekky, Hattem; Mohamed, Maged; Lazarus, Colin; Power, J. Brian; Davey, Michael R
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The synthesis of very long chain polyunsaturated fatty acids (VLCPUFAs) was investigated in five cultivars of chicory. Genes for enzymes of the ù3/6 Ä8-desaturation biosynthetic pathways for the formation of C20 VLCPUFAs ...
  • Birch tar oil is an effective mollusc repellent: field and laboratory experiments using Arianta arbustorum (Gastropoda: Helicidae) and Arion lusitanicus (Gastropoda: Arionidae) 

   Lindqvist, Isa; Lindqvist, Bengt; Tiilikkala, Kari; Hagner, Marleena; Penttinen, Olli-Pekka; Pasanen, Tiina; Setälä, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Nilviäisiin kuuluvat kotimainen lehtokotilo (Arianta arbustorum) ja Portugalista Suomeen kulkeutunut isokokoinen espanjansiruetana (Arion lusitanicus) ovat viimeisten vuosikymmenien aikana yleistyneet erityisesti Etelä-Suomessa. ...
  • Blue sticky traps are more efficient for the monitoring of Lygus rugulipennis (Heteroptera: Miridae) than yellow sticky traps 

   Holopainen Jarmo K.; Raiskio, Sakari; Wulff, Anu; Tiilikkala, Kari
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Lygus-suvun luteet (Heteroptera: Miridae) ovat useiden viljelykasvien merkittäviä tuholaisia. Luteiden tarkkailua ja ennustemenetelmien kehittämistä on haitannut luteiden vähäinen hakeutuminen keltaisiin liimapyydyksiin. ...