Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Improving the quality of dry-cured sausages using pork from rustic breeds 

   Banon, Sancho; Bedia, Mario; Almela, Elisabeth; Martinez, Pedro Jose
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The use of pork from rustic pig breeds was tested to improve the quality of dry-cured fermented sausages. The quality of a salchichon/salami-type sausage manufactured with pork from Chato Murciano breed (CM) and Early ...
  • In vitro N degradability and N digestibility of raw, roasted or extruded canola, linseed and soybean 

   Turner, T. D; McNiven, M.A
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The N degradability and N digestibility of raw, roasted or extruded oilseeds were studied using an in vitro enzyme method. The N degradability and N digestibility of canola, linseed and soybean were calculated based on ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • Inbreeding and relationship coefficients in the Finnish blue fox population 

   Strandén, Ismo; Peura, Jussi
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Animal size has increased considerably in the Finnish blue fox population. This has been achieved by intensive selection. An efficient breeding scheme may increase inbreeding. The rate of inbreeding by generation was ...
  • Indicators for sustainable agriculture - a theoretical framework for classifying and assessing indicators 

   Yli-Viikari, Anja
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä artikkelissa selvitettiin kirjallisuuden ja teoreettisen päättelyn pohjalta indikaattorien soveltuvuutta maatalouden kestävän kehityksen arviointiin. Artikkeli liittyy Maatalouden tutkimuskeskuksessa meneillään ...
  • Induced defence responses of cereals to pathogen attack 

   Peltonen, Sari
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kasvien puolustusmekanismit koostuvat monista rakenteellisista ja biokemiallisista tekijöistä. Osa niistä on kasvissa luontaisesti olevia mekanismeja, toiset taas muodostuvat aktiivisina puolustuskeinoina taudinaiheuttajan ...
  • Influence of changes in crop cultivation areas on pollen contents of honey (Research Note) 

   Varis, Anna-Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Syksyllä 1997 otettiin hunajanäytteet viidestä Oy Hunajayhtymä Ab:n 50 000 litran vetoisesta säiliöstä, joihin oli vastaanotettu hunajaa mehiläishoitajilta ympäri maata. Näytteistä tehtiin siitepölymääritykset ja tuloksia ...
  • Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of receiving surface waters in Finland 

   Ekholm, Petri; Granlund, Kirsti; Kauppila, Pirkko; Mitikka, Sari; Niemi, Jorma; Rankinen, Katri; Räike, Antti; Räsänen, Johanna
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maataloudestamme peräisin olevan ravinnekuorman vähentäminen aloitettiin laaja-alaisesti vuonna 1995, jolloin Suomessa käynnistettiin EU:n maatalouden ympäristöohjelma. Tässä tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisten ...
  • Influence of inorganic Se + vitamin E and organic Se + vitamin E on reproductive performance of young boars 

   Jacyno, Eugenia; Kawecka, Maria; Kamyczek, Marian; Kolodziej, Anita; Owsianny, Jacek; Delikator, Barbara
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   The objective of the study was to compare the influence of the organic Se (Se-Yeast) + vitamin E and inorganic Se (Na2SeO3) + vitamin E on reproductive performance of young boars. The studies were carried on the 80 young ...
  • Influence of nitrogen deficiency on photosynthesis and chloroplast ultrastructure of pepper plants (Research Note) 

   Doncheca, Snejana; Vassileva, V.; Ignatov, G.; Pandev, S.; Dris, Ramdane; Niskanen, Raina
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Liuosviljelyssä kasvatetulla paprikalla (Capsicum annuum L. cv. Zlaten Medal) tutkittiin typen puutteen vaikutusta biomassan tuotantoon, fotosynteesiin ja kloroplastien rakenteeseen. Ilman typpilannoitusta lehtipinta-ala ...
  • Influence of pre partum and post partum plane of nutrition on the performance of crossbred suckler cows and their progeny 

   Manninen, Merja; Huhta, Harri
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksessa selvitettiin poikimista edeltävän, heinään ja olkeen perustuvan ruokinnan (M; keskinkertainen ja L; matala) ja sen jälkeisen väkirehuruokinnan (1: 1,5 ja 2: 3,5 kg ohraa/eläin/d) vaikutuksia Hereford-Ayrshire ...
  • Influence of sodium and potassium fertilization on sodium concentration of timothy 

   Peltovuori, Tommi; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomessa nurmikasvien natriumpitoisuus on paljon pienempi kuin lypsykarjan rehun pitoisuudeksi suositellaan. Nurmirehun Napitoisuuden kohottaminen parantaisi sen ravitsemuksellista laatua ja lisäisi joidenkin tutkimuksien ...
  • Infrared drying of herbs (Research Note) 

   Pääkkönen, Kirsti; Havento, Jukka; Galambosi, Bertalan; Pyykkönen, Markus
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Yrttien kuivaukseen rakennettiin kuivuri, jonka runkorakenne oli puuta ja joka oli vuorattu kiillotetulla alumiinipellillä sisältä ja vanerilla päältä. Kuivaustunneli oli jaettu kolmeen peräkkäiseen kammio-osaan, joiden ...
  • Insect pests and their natural enemies on spring oilseed rape in Estonia : impact of cropping systems 

   Veromann, Eve; Tarang, Tiiu; Kevväi, Reelika; Luik, Anne; Williams, Ingrid
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   To investigate the impact of different cropping systems, the pests, their hymenopteran parasitoids and predatory ground beetles present in two spring rape crops in Estonia, in 2003, were compared. One crop was grown under ...
  • Insecticidal, repellent, antimicrobial activity and phytotoxicity of essential oils: With special reference to limonene and its suitability for control of insect pests 

   Ibrahim, Mohamed A.; Kainulainen, Pirjo; Aflatuni, Abbas; Tiilikkala, Kari; Holopainen, Jarmo K.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   The interest in the use of monoterpenes for insect pest and pathogen control originates from the need for pesticide products with less negative environmental and health impacts than highly effective synthetic pesticides. ...
  • Integrated environmental research and networking of economy and information in rural areas of Finland 

   Luostarinen, Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kestävän kehityksen monitieteiseltä tutkimukselta edellytetään usein, että sen tutkimusmenetelmät lähestyisivät tulevaisuudentutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Samaa edellytetään myös maaseudun verkostoitumista ja ...
  • Intra-plant variation for progress of cell division in developing oat grains: a preliminary study 

   Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran röyhy kehittyy ylhäältä alaspäin, joten ensimmäisenä erilaistuva päätetähkylä on aina pisimmälle kehittynyt. Tämän huomattavan röyhyn sisäisen vaihtelun takia eri jyvillä on todennäköisesti hyvin erilaiset ...
  • Introduced pathogens found on ornamentals, strawberry and trees in Finland over the past 20 years 

   Lilja, Arja; Rytkönen, Anna; Hantula, Jarkko; Müller, Michael; Parikka, Päivi; Kurkela, Timo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kansainvälinen kasvikauppa on edesauttanut vieraslajien ja suotuisat tuulet tulokaslajien leviämistä maasta toiseen. Varsinkin Phytophthora-suvun mikrobit ovat hyötyneet koristekasvikaupan vilkastumisesta. Suomeen kulkeutui ...
  • Introduction of automatic milking system in Finland effect on milk quality 

   Salovuo, Heidi; Ronkainen, Pilvi; Heino, Antti; Suokannas, Antti; Ryhänen, Eeva-Liisa
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Lypsy ja siihen liittyvät työt muuttuvat tilalla, kun automaattinen lypsyjärjestelmä otetaan käyttöön. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia automaattisen lypsyjärjestelmän käyttöönoton vaikutusta maidon koostumukseen ...
  • Jenkka and Jatsi, two new red raspberry cultivars 

   Dalman, Pirjo; Hiirsalmi, Heimo; Hietaranta, Tarja; Linna, Minna-Maria
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Maatalouden tutkimuskeskusAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Kaksi uutta vadelmalajiketta Jenkka ja Jatsi on laskettu viljelyyn Maatalouden tutkimuskeskuksen marjakasvien jalostusohjelman tuloksena. Lajikkeet on valittu 1970- ja 1980-luvuilla Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella ...