Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Genetic analysis of clinical mastitis during different risk periods in Finnish Ayrshire 

   Negussie, Enyew; Strandén, Ismo; Mäntysaari, Esa
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Clinical mastitis (CM) records from first-lactation Finnish Ayrshire were analysed by linear and threshold models to assess the effects trait definition on estimates of genetic parameters and sire evaluation. The studied ...
  • Genetic parameters for Finnish blue fox population: litter size, age at first insemination and pelt size 

   Peura, Jussi; Strandén, Ismo; Mäntysaari, Esa A
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Pelt size has increased rapidly in the Finnish blue fox population during the last decade. However, average number of pups per mated female has slightly decreased after the mid-1990 s. In this study we estimated genetic ...
  • Genetic parameters for growth traits in pigs estimated using third degree polynomial functions 

   Sevón-Aimonen, Marja-Liisa; Sternberg, Kristina; Ojala, Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin joidenkin sian kasvua kuvaavien muuttujien periytyvyyttä. Suomen kotieläinjalostusosuuskunnan kantakoeaineistosta poimittiin yhteensä 8745 yorkshire- ja maatiaisrotuisen sian tiedot. Kokeen ...
  • Genetic parameters for wool traits in Finnsheep lambs 

   Puntila, Marja-Leena; Mäki, Katariina; Nylander, Anne; Rintala, Onerva
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Genetic parameters were estimated for wool characteristics of white and coloured Finnsheep. The data consisted of 5 309 lambs from ordinary production flocks, the Finnsheep nucleus flock and a breeding flock. The variance ...
  • Genetic stability of in vitro conserved germplasm of Humulus lupulus L. 

   Peredo, Elena L; Arroyo-García, Rosa; Reed, Barbara M; Revilla, M. Ángeles
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The genetic and epigenetic stability of hop accessions cryopreserved for one year or cold stored for three years was evaluated using several molecular markers (RAPD, AFLP, and MSAP). Clear, repetitive patterns were obtained ...
  • Genetic stability of wild pear (Pyrus pyraster, Burgsd) after cryopreservation by encapsulation dehydration 

   Condello, Emiliano; Palombi, Maria Antonietta; Tonelli, Maria Grazia; Damiano, Carmine; Caboni, Emilia
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Shoot tips of Pyrus pyraster were successfully cryopreserved by encapsulation-dehydration. Na--alginate beads each containing one shoot tip, dehydrated for 2 days in 0.75M sucrose and desiccated to 20% moisture content ...
  • Genetic variation of loin and ham quality in Finnish Landrace and Large White pigs 

   Sevón-Aimonen, Marja-Liisa; Honkavaara, Markku; Serenius, Timo; Mäki-Tanila, Asko; Puonti, Matti
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Selection potential for meat quality of economically important loin (longissimus) and ham muscles (adductor, semimembranosus, biceps femoris) has been assessed. Ultimate pH (pHu), meat colour (lightness, redness and ...
  • Geostatistical prediction of clay percentage based on soil survey data 

   Talkkari, Ari; Jauhiainen, Lauri; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Täsmäviljelyssä pellot jaetaan käsittelyvyöhykkeisiin maaperän ominaisuuksien alueellisen vaihtelun mukaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida viljelymaan savespitoisuuden alueellista vaihtelua viljavuusanalyy ...
  • Germination: a means to improve the functionality of oat 

   Kaukovirta-Norja, Anu; Wilhelmson, Annika; Poutanen, Kaisa
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kaura on terveellinen ja monipuolinen elintarvikeraaka- aine, ja se on tärkeä viljelykasvi suomalaisessa maataloudessa. Kauraa käytetään varsin perinteisesti, ja niinpä kauran menekin ja erityisesti jalostettujen ...
  • GIS analysis of change in an agricultural landscape in Central Finland 

   Ruuska, Riitta; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Grain yield, net blotch and scald of barley in Finnish official variety trials 

   Robinson, Jonathan; Jalli, Marja
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomen virallisten lajikekokeiden ohrakokeiden (Hordeum vulgare L.) satotulokset ja verkkolaikun (Pyrenophora teres Drechs. f. teres Smedeg.) ja rengaslaikun (Rhynchosporium secalis (Oud.) J.J. Davis) määrä analysoitiin ...
  • Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) diversity in Finnish arable land 

   Helenius, Juha; Holopainen, Jarmo K.; Huusela-Veistola, Erja; Kurppa, Sirpa; Pokki, Pia; Varis, Anna-Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Maakiitäjäisten lajimonimuotoisuutta suomalaisilla peltoviljelmillä selvitettiin kuudesta toisistaan riippumattomasta tutkimuksesta, joista vanhin oli vuodelta 1978 ja uusin vuodelta 1994. Kuoppa-ansapyynnillä koottu ...
  • Growth of and partitioning between shoot and storage root of carrot in a northern climate 

   Suojala, Terhi
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Vihanneslajikkeiden kasvurytmin oikea ajoittuminen suhteessa ympäristötekijöiden muutoksiin on sadontuotannon edellytys pohjoisissa oloissa. Tässä tutkimuksessa kuvataan kahden porkkanalajikkeen kasvua suhteessa säätekijöihin ...
  • Harvesting strategy and N fertilization influence 134 Cs uptake by forage plants 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Kasvuvaihe ja typpilannoitus ovat tärkeimpiä rehukasvien laatuun ja satoon vaikuttavia tekijöitä. Laadukkaan rehun tuottamiseksi sato on korjattava varhaisessakasvuvaiheessa. Ydinlaskeumatilanteessa kasvin mahdollisimman ...
  • Heart size and mean muscle fibre cross-sectional area related to birth weight in pigs 

   Ruusunen, Marita; Puolanne, Eero; Partanen, Kirsi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Tutkimuksessa selvitettiin sikojen syntymäpainon yhteyttä niiden (i) kasvuun ja ruhon koostumukseen, (ii) elinten painoon ja (iii) lihassolujen paksuuteen teurasiässä. Tutkimus toteutettiin siten, että kaksikymmentä ...
  • Horticultural economics research needs more resources 

   Laurila, Ilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • How do small rural food-processing firms compete? A resource-based approach to competitive strategies 

   Forsman, Sari
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Suomen elintarviketeollisuus on rakenteeltaan polarisoitunut. Lähes jokaisella elintarviketeollisuuden alatoimialalla toimii muutama suuri yritys ja lukumääräisesti paljon liikevaihdoltaan ja työntekijöiden lukumäärältään ...
  • HPLC analysis of vitamin B6 in foods 

   Ollilainen, Veli-Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   B 6 -vitamiini (pyridoksiini) on vesiliukoinen vitamiini, joka esiintyy erilaisissa kemiallisissa muodoissa biologisissa materiaaleissa kuten eläinkudoksissa, kasvisolukoissa ja niitä sisältävissä elintarvikkeissa. ...
  • Hydrochemistry of rivers in an acid sulphate soil hotspot area in western Finland 

   Roos, Marcus; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   During heavy rains and snow melting, acid sulphate (AS) soils on the coastal plains of Finland are flushed resulting in discharge of acidic and metal-rich waters that strongly affect small streams. In this study, the ...
  • Hygienic quality of stem fractions of mechanically processed fibre hemp and linseed 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Nykter, Minna; Hautala, Mikko; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Niinikuitu on tärkein teknisiin sovelluksiin, kuten lämmöneristeisiin ja pakkausmateriaaleihin käytettävä niinikuitukasvien jae. Niinikuitukasvien jakeiden hygieeninen laatu on tärkeää lämmöneristeissä, jotka voivat ...