Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • Editorial 

   Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture and calcium intake on some blood and urine minerals, acid-base balance and feed intake of dry pregnant cows on grass silage based feeding 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kokeessa selvitettiin kationi-anionitasapainon ja kalsiumin saannin vaikutusta ummessaolevien lehmien tiettyihin verestä ja virtsasta mitattuihin kivennäisarvoihin sekä happo-emästasapainoon säilörehuvaltaisella ruokinnalla. ...
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture and magnesium intake on some blood and urine minerals and acid-base balance of dry pregnant cows on grass silage based feeding 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin ummessaolevien lehmien kationi-anionitasapainon alentamisen vaikutuksia, kun magnesiumin saanti oli joko suomalaisten kivennäisnormien (16 g Mg/pv, 0.2% kuiva-aineesta) tai hollantilaisten ...
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture on some blood and urine minerals, acid-base balance and feed intake of dry pregnant cows on grass silage based feeding with high calcium intake 

   Tauriainen, Susanna; Sankari,Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Ummessaolevien lehmien kokeessa arvioitiin kationi-anionitasapainon vaikutusta säilörehuvaltaisella ruokinnalla, kun kalsiumin saanti oli runsasta (82 g Ca/pv). Kationi-anionitasapaino laskettiin [(Na+ + K+) - (Cl- + S2-)] ...
  • Effect of anionic salts on some blood and urine minerals, acid-base balance and udder oedema of dry pregnant cows 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Kokeen tarkoituksena oli selvittää anionisten suolojen vaikutuksia ummessa olevien lehmien veren ja virtsan kivennäisaineenvaihduntaan, happo-emästasapainoon sekä erityisesti utarepöhöön. Kationi-anioni -tasapaino laskettiin ...
  • Effect of annually repeated undersowing on cereal grain yields 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Sadonkorjuun jälkeistä typen huuhtoutumista voidaan estää keräämällä typpeä tarkoitusta varten kylvettyjen kasvien avulla. Suomen kasvukausi ei ole riittävän pitkä maan vapaata typpeä keräävän kasvuston perustamiseen ...
  • Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and pesticides on Cynara cardunculus growth 

   Marin, Miguel; Ybarra, Manuel; Fé, Ana; García-Férriz, Lorenzo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Wild cardoon (Cynara cardunculus L.) is a promising crop for biomass production. A nursery trial was conducted to investigate the effectiveness of mycorrhizal inoculation on the biomass yield of wild cardoon seedlings and ...
  • Effect of biological sprays on the incidence of grey mould, fruit yield and fruit quality in organic strawberry production 

   Prokkola, Soile; Kivijärvi, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTTMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kasvitaudit, erityisesti harmaahome (Botrytis cinerea), aiheuttavat luomumansikalle huomattavia satotappioita. Niinpä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tutkittiin biologisten ruiskutteiden vaikutuksia ...
  • Effect of Cirsium arvense L. on soil physical properties and crop growth 

   Reintam, Endla; Trükmann, Katrin; Kuht, Jaan; Toomsoo, Avo; Teesalu, Triin; Köster, Tiina; Edesi, Liina; Nugis, Edvin
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   The re-cultivation of abandoned areas creates weed control problems. The main problems in these areas are perennial weeds, such as Cirsium arvense L. but this perennial deep-rooted plant may have a beneficial effect on ...
  • Effect of concentrate feeding strategy on the performance of dairy cows fed total mixed rations 

   Khalili, Hannele; Mäntysaari, Päivi; Sariola, Juha; Kangasniemi, Reima
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Suurissa tuotantoyksiköissä pihatto-olosuhteissa lypsylehmät ruokitaan yleisesti seosrehulla, mutta pihatoissa on usein käytössä myös väkirehukioskit. Ulkomaisia tai kotimaisia koetuloksia kioskiruokinnan yhdistämisestä ...
  • Effect of conservation tillage and peat application on weed infestation on a clay soil 

   Vanhala, Petri; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Kenttäkokeessa Jokioisilla verrattiin useiden eri syyssänkimuokkausmenetelmien ja normaalin syyskynnön vaikutuksia savimaan rikkakasvillisuuteen. Tutkitut sänkimuokkausmenetelmät olivat kultivointi kertaalleen tai kahdesti ...
  • Effect of cropping system and peat amendment on strawberry growth and yield 

   Vestberg, Mauritz; Kukkonen, Sanna; Kuru, Hanna; Saari, Kaisa; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Pelto- ja puutarhakasvien sato on yleensä ollut vähäisempi luonnonmukaisessa viljelyssä kuin tavanomaisessa. Syynä on luomuviljelyyn hyväksyttyjen lannoitusaineiden (esim. lannat, kompostit, viherlannoitus) vähäisempi ...
  • Effect of dietary crude protein and energy content on nitrogen utilisation, water intake and urinary output in growing pigs 

   Valaja, Jarmo; Siljander-Rasi, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin rehun valkuaispitoisuuden ja rehuyksikköarvon vaikutuksia ravintoaineiden sulavuuteen ja typen hyväksikäyttöön sekä veden kulutukseen ja virtsan eritykseen lihasikojen ruokinnassa. Koe-eläiminä ...
  • Effect of dietary linseed supplements on ù-3 PUFA content and on IGF-1 expression in broiler tissues 

   Saprõkina, Zinaida; Karus, Avo; Kuusik, Sirje; Tikk, Harald; Järv, Peeter; Soidla, Riina; Lember, Aleksander; Kaldmäe, Helgi; Karus, Virge; Roasto, Mati
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The aim of this study was to evaluate the effect of ù-3 PUFA-rich linseed-supplemented diet on the ù-6/ù-3 PUFA content and IGF-I mRNA expression in broiler tissues. Broilers (50 of 21 d old and 90 of 42 d old) were divided ...
  • Effect of enlarged cage space and access to earthen floor on locomotor and digging activity of blue foxes 

   Korhonen, Hannu T; Jauhiainen, Lauri; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä työssä tutkittiin asteittain suurennetun häkkikoon ja maakontaktin vaikutusta tarhakettujen liikunta- ja kaivamisaktiviteettiin. Kahdeksan viikon pituinen koejakso ajoittui touko-kesäkuuhun. Kokeessa oli kahdeksan ...
  • Effect of feeding level and diet type on the performance of crossbred suckler cows and their calves 

   Manninen, Merja; Aronen, Ilmo; Huhta, Harri
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tutkimuksessa selvitettiin heinään (H;heinää 59,6 % kokonaiskuiva-aineen (KA)syönnistä, keskimäärin 4,8 kg KA/d)ja ureoituun olkeen perustuvan (US; ureoitua olkea 46,1 %kokonais-KA:n syönnistä, keskimäärin 3,5 kg A/d)ruokinnan ...
  • Effect of feeding level during autumn and winter on breeding weight and result in single and pair-housed minks 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (The Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kaksi erilaista ruokintatasoa (normaali vs. 10 % rajoitettu) vaikuttaa yksin ja pareittain (uros ja naaras) kasvatettujen minkkien siitoskuntoon ja pentutulokseen. Ruokintajärjestelyt ...
  • Effect of fertilization on soil phosphorus in a long-term field experiment in southern Finland 

   Jaakkola, Antti; Hartikainen, Helinä; Lemola, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Vuonna 1978 Etelä-Suomeen hietamaalle perustetun kenttäkokeen tarkoitus oli seurata erilaisten vuosittaisten fosforilannoituskäsittelyjen vaikutusta maan fosforitilaan. Koekentällä kasvoi viljakasveja tai raiheinää 18 ...
  • Effect of glycine and alanine supplementation on development of cattle embryos cultured in CR1aa medium with or without cumulus cells 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Glysiinin (10 mM) ja alaniinin (1 mM) vaikutusta naudan alkion varhaiskehitykselle tutkittiin kolmessa viljelykokeessa. Kumulussoluttomia alkioita viljeltiin hedelmöityksen jälkeen CR1aa-liuoksessa, johon oli lisätty ...