Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Waste composts as nitrogen fertilizers for forage leys 

   Tontti, Tiina; Nykänen, Arja; Kuisma, Miia
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Heinänurmi ja apila-heinänurmi perustettiin suojaviljaan keväällä 2000 ja lannoitettiin perustamisvaiheessa biojätekompostin tai biojäte-puhdistamolietekompostin kahdella eri tasolla. Tavanomaisella heinänurmella ...
  • Water baths for farmed mink: intra-individual consistency and inter-individual variation in swimming behaviour, and effects on stereotyped behaviour 

   Mononen, Jaakko; Mohaibes, Maarit; Savolainen, Sakari; Ahola, Leena
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimme turkistiloilla kasvatettavien minkkien (Mustela vison) uimakäyttäytymistä ja sen mittaamista, uimakäyttäytymisessä esiintyvää yksilöllistä vaihtelua sekä uimismahdollisuuden vaikutusta stereotyyppiseen käyttäytymiseen ...
  • Water repellency of clay, sand and organic soils in Finland 

   Rasa, Kimmo; Horn, Rainer; Räty, Mari; Yli-Halla, Markku; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kun kuivaan, huokoiseen maahan tiputettu vesipisara ei imeydy välittömästi, maa on vettä hylkivää eli hydrofobista. Lämpimien ilmastoalueiden karkeilla mailla vedenhylkivyys on yleisesti havaittu ja tutkittu ominaisuus. ...
  • Web-based reference databases and subject gateways to locate current research information in agricultural and food sciences - a Finnish perspective 

   Aaltonen, Maj-Lis; Hagelin, Ritva
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tietokannat ja www ovat mullistaneet tiedonhakijan markkinat. Painettu julkaisuluettelo palveli kauan Agricultural and Food Science in Finland -lehden lukijoita, mutta painetun luettelon julkaiseminen ei enää ole ...
  • Weed flora and weed management of field peas in Finland 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   MTT:n tutkimushankkeeseen Kotimaista valkuaista herneestä sisältyi vuosina 2002 2003 hernepeltojen rikkakasvikartoitus Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Tutkimustilat valittiin satunnaisesti ...
  • Weed flora in organically grown spring cereals in Finland 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Luonnonmukaisesti viljeltyjen kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 1997-1999 yhteensä 15 tutkimusalueella. Aineistoa kerättiin yhteensä 79 tilalta ja 165 pellolta, joista ...
  • Weed occurrence in Finnish coastal regions: a survey of organically cropped spring cereals 

   Riesinger, Paul; Hyvönen, Terho
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksessa vertailtiin eteläisen (Itä-Uusimaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa) ja Pohjanmaan rannikkoalueiden luonnonmukaisesti viljeltyjen kevätviljapeltojen rikkakasviyhteisöjä. Alueet eroavat toisistaan ...
  • Weeds in spring cereal fields in Finland - a third survey 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 1997-1999 yhteensä 16 tutkimusalueella. Aineistoa kerättiin tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti viljellyiltä pelloilta. Tutkimuksessa ...
  • What explains the widening gap between the retail and producer prices of food? 

   Kuosmanen, Timo; Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Monissa empiirisissä tutkimuksissa Euroopassa ja USA:ssa on havaittu kasvava ero elintarvikkeiden vähittäismyyntihintojen ja tuottajahintojen välillä. Sama koskee useita eri elintarviketuotteita. Tämä ero, eli niin sanottu ...
  • Whole sales market for fresh potatoes in Finland 

   Jalonoja, Kati; Kyösti Pietola
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa Suomen ruokaperunamarkkinoista, edesauttaa markkinoiden toimivuutta ja parantaa markkinaosapuolten, etenkin ruokaperunantuottajien, kilpailuasemaa. Tutkimuksessa estimoitiin ...
  • Wild rice - a potential new crop for Finland 

   Mäkelä, Pirjo; Archibold, William O.; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Villiriisi on Pohjois-Amerikassa kasvava yksivuotinen heinäkasvi. Se viihtyy järvissä ja hitaasti virtaavissa joissa. Intiaanit ovat käyttäneet villiriisiä viljojen tapaan ravinnoksi vuosituhansien ajan. Villiriisi ...
  • Wilting and inoculation of Lactobacillus buchneri on intercropped triticale-fava silage: effects on nutritive, fermentative and aerobic stability characteristics 

   Martínez-Fernández, Adela; Soldado, Ana; Vicente, Fernando; Martínez, Antonio; de la Roza-Delgado, Begoña
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   This study investigated the effects of wilting and Lactobacillus buchneri inoculation on fermentation end products, DM recovery, nutritive characteristics and aerobic stability in organically grown triticale-fava bean ...
  • Winter triticale yield formation and quality affected by N rate, timing and splitting 

   Alaru, Maarika; Laur, Ülle; Eremeev, Viacheslav; Reintam, Endla; Selge, Are; Noormets, Merrit
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The field experiment was conducted to study the effects different nitrogen (N) quantities (N0 120 kg ha-1) and application regimes (N applied at stages of tillering BBCH28 30 and flag leaf sheath opening BBCH47) on (i) the ...
  • Wooded meadows of Estonia: conservation efforts for agricultural landscape 

   Sammul, Marek; Kattai, Kaili; Lanno, Kaire; Meltsov, Vivika; Otsus, Merit; Nõuakas, Liggi; Kukk, Dora; Mesipuu, Meeli; Kukk, Toomas
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   We provide an overview of the amount and ecological condition of wooded meadows throughout Estonia after significant changes in agriculture in the second part of 20th century. We also present the first attempt to estimate ...
  • Yellow-flowered lucerne: Properties and influence on performance and reproduction of ewes 

   Sormunen-Cristian, Riitta; Taponen, Suvi; Saastamoinen, Ilkka; Mela, Timo; Saloniemi, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Nurmipalkokasveihin kuuluva, sinimailasen lähisukulainen sirppimailanen (Medicago falcata L.) on uusi tulokas rehukasvivalikoimassamme. Sirppimailanen tuotiin maahamme Virosta 1980-luvun loppupuolella. Alkuaan kasvi on ...
  • Yield formation and quality characteristics of early potatoes during a short growing period 

   Mustonen, Leo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kaksivuotisessa kokeessa 1996 1997 tutkittiin typpilannoituksen ja nostoajankohdan vaikutusta varhaisperunan sadon kehitykseen, määrään ja laatuun. Kokeet järjestettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa ...
  • Yield formation of spring rye at high latitudes with reference to seeding rate and plant growth regulation 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari; Muurinen, Susanna
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Kolmivuotisessa kokeessa tutkittiin kylvötiheyden ja kasvunsääteiden vaikutusta kevätrukiin satoon Etelä-Suomen kasvuoloissa.Kokeet järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin koetilalla.Kylvö tiheydet olivat kokeessa 300,500 ...
  • Yield potential of chive: Effects of cultivar, plastic mulch and fertilisation 

   Suojala, Terhi
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Ruohosipuli on monivuotinen ja Suomessa luonnonvarainen yrttikasvi. Ruohosipulin kaupallinen tuotanto on maassamme hyvin vähäistä, ja yrttiä tuodaan runsaasti maahan. Tästä heräsi kiinnostus selvittää mahdollisuuksia ...
  • Yield reduction caused by a soil-borne disease of naked, dwarf, and conventional oat in Finland 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Valkonen, Jari P.T.; Koponen, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kauran kasvu hidastui ja sadontuottokyky heikkeni tautiepidemian seurauksena Viikin koetilan pelloilla vuosina 1994 ja 1995. Erityisesti kasvuston alalehdissä ilmeni harmaanruskeita laikkuja, ja vuonna 1995 osa kasvustosta ...
  • Yield trends of temperate cereals in high latitude countries from 1940 to 1998 

   Slafer, Gustavo A.; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Buenos Airesin yliopisto, Argentiina ja MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Vehnä on ainoa lauhkean vyöhykkeen vilja, jonka satoisuuden kehitystä on aiemmin tarkasteltu kattavasti maailmanlaajuisesti ja ...