Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Tactical decisions of concentrate level, slaughter age and carcass weight of bulls of five beef breeds under Norwegian conditions 

   Bonesmo, Helge; Nordang, Leidulf; Davies, Lloyd
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Beef production based on suckler cow breeds is a relatively new production system in Norway as in most Nordic countries. To ensure the continuation of this production, profitable management practices designed for Norwegian ...
  • Technical change in Finnish grass silage production 

   Sipiläinen, Timo; Ryhänen, Matti
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tutkimuksessa sovellettiin stokastista tuotantorintamafunktioanalyysia, jonka avulla tuotoksen kasvu jaoteltiin tekniseen muutokseen, teknisen tehokkuuden muutokseen, skaalavaikutukseen ja panoskäytön kasvuun. Stokastinen ...
  • Temperament and reproductive performance in farmed sable 

   Korhonen, Hannu; Niemelä, Paavo; Siirilä, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin soopelin (Martes zibellina) luonteen ja lisääntymiskyvyn välistä yhteyttä. Kokeessa oli yhteensä 56 urosta ja 236 naarasta. Luonne mitattiin keppitestillä. Noin 85 % parituksista tapahtui ...
  • Testing a river basin model with sensitivity analysis and autocalibration for an agricultural catchment in SW Finland 

   Tattari, Sirkka; Koskiaho, Jari; Bärlund, Ilona; Jaakkola, Elina
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Mallityökalut ovat osoittaneet tarpeellisuutensa arvioitaessa muun muassa maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuutta. Erityisesti Vesipuitedirektiivin (VPD) täytäntöönpanon myötä ...
  • The application of agricultural land rating and crop models to CO2 and climate change issues in Northern regions: the Mackenzie Basin case study 

   Brklacich, Michael; Curran, Patrick; Brunt, Douglas
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Mackenzien jokialue sijaitsee Kanadan luoteisosassa ja on laajuudeltaan noin 1,8 miljoonaa km2 . Tällä hetkellä alue on liian viileä ja etäisyydet ovat liian pitkiä, jotta maataloutta kannattaisi harjoittaa merkittävässä ...
  • The biotechnology of lactic acid bacteria with emphasis on applications in food safety and human health 

   Daly, Charles; Davis, Ruth
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Ruoka-aineiden käyttäminen maitohappobakteerien avulla on yksi vanhimmista säilöntämenetelmistä. Näiden teollisuustuotannossakin merkittävien maitohappobakteerien geneettisten ja fysiologisten ominaisuuksien tutkimuksessa ...
  • The effect of ammonium ferric hexacyanoferrate on reducing radiocaesium transfer from grass silage to sheep 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta; Jaakkola, Seija; Kaikkonen, Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Radiocesiumin kulkeutumista märehtijöihin on voitu vähentää syöttämällä eläimille erilaisia cesiumia sitovia mineraaleja kuten esimerkiksi bentoniittia, zeoliittia, vermikuliittia ja kaoliinia sekä kuitupitoista rehua. ...
  • The effect of calpastatin polymorphism and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs 

   Rybarczyk, Artur; Kmiec, Marek; Szaruga, Roman; Napierala, Filip; Terman, Arkadiusz
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The aim of the study was to establish the relationship between a calpastatin gene (CAST) polymorphism, the ryanodine receptor gene (RYR1) polymorphism and carcass/meat quality traits in crossbred pigs. No significant ...
  • The effect of clinoptilolite on 137 Cs binding in broiler chickens 

   Vitorovic, Gordana; Slavata, Bratislava; Stosic, Katarina; Mladenovic, Verica; Vitorovic, Dusko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   The objective of this study was to evaluate the 137 Cs binding capacity of clinoptilolite.In the first in vitro experiment we investigated sorption of 137 Cs to natural and modified forms of clinoptilolite in highly acid ...
  • The effect of decreasing fertilization on agricultural nitrogen leaching: a model study 

   Granlund, Kirsti; Bärlund, Ilona; Salo, Tapio; Esala, Martti; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpilannoitteiden käyttö Suomessa on vähentynyt tuntuvasti, mutta laajat ja pitkäaikaiset vedenlaadun havaintoaineistot osoittavat, että selkeää alenemista tutkimusvaluma-alueiden ja jokivesistöjen typpikuormituksessa ei ...
  • The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains 

   Suproniene, Skaidre; Mankeviciene, Audrone; Kadziene, Grazina; Feiziene, Dalia; Feiza, Virginijus; Semaskiene, Roma; Dabkevicius, Zenonas
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   A two-factor field experiment was carried out at the Lithuanian Institute of Agriculture during the period 2005-2008. The influence of different tillage and fertilization practices on wheat grain fungal contamination was ...
  • The effect of free or restricted acidified milk feeding of Finnish Ayrshire bull calves on the subsequent fattening and slaughter performance 

   Khalili, Hannele; Rinne, Marketta; Aspila, Pentti; Aronen, Ilmo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako vasikkakauden vapaa maitojuotto maitorotuisten lihanautojen kasvuun ja teurastuloksiin. Kokeessa oli yhteensä 11 vasikkaa, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai ...
  • The effect of genotype on anther culture response of cultivated and wild oats 

   Kiviharju, Elina; Puolimatka, Matti; Saastamoinen, Marketta; Hovinen, Simo; Pehu, Eija
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin genotyypin vaikutusta kuorellisen ja kuorettoman kauran (Avena sativa L.) ja villikauran (A. sterilis L.) ponsiviljelyvasteeseen auksiinia sisältävällä ja hormonittomalla kasvatusalustalla. ...
  • The effect of incorporation time of different crops on the residual effect on spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Huoli viherlannoitustypen kohtalosta maahan muokkaamisen jälkeen synnytti tarpeen selvittää sopivinta muokkaamisen ajankohtaa. Vaikka maan typpimääritykset antavatkin käsityksen muokkausajankohdan suorasta vaikutuksesta ...
  • The effect of mineral fertilization on nutritive value and biological activity of chokeberry fruit 

   Skupien, Katarzyna; Oszmianski, Jan
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The aim of the study was to assess whether an extra fertilization with manganese, commercial fertilizer Alkalin (N, K and Si), and combined treatment (manganese + Alkalin) affect the chemical composition of chokeberry ...
  • The effect of processing on the amino acid content in green cauliflower 

   Slupski, Jacek; Lisiewska, Zofia; Kmiecik, Waldemar; Gebczynski, Piotr; Sobczynska, Lidia
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The aim of the work was to evaluate the level of amino acids and quality of protein in fresh green cauliflower and in three kinds of products as eaten: fresh cauliflower after cooking; and two types of frozen product: ...
  • The effect of single farm payments on less favoured areas agriculture in Scotland: a CGE analysis 

   Gelan, Ayele; Schwarz, Gerald
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   This study quantifies impacts of common agricultural policy reform on farming in Less Favoured Areas (LFAs) in Scotland. LFAs are characterised by low agricultural productivity, because of unfavourable natural conditions, ...
  • The effect of storage ageing and spring sprouting of seed tubers on the yield of three potato varieties in the Finnish Lapland 

   Hannukkala, Antti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   MTT:n Lapin tutkimusasemalla tutkittiin vuosina 1996-1997 varastointiaikaisen siemenmukuloiden lämpökäsittelyn vaikutusta kolmen perunalajikkeen, satoon, taimettumiseen sekä verso- ja mukulalukuun. Lajikkeet olivat ...
  • The effect of two pesticides (Vitavax-300 and Gaucho) on rhizobia and on the nodulation of four legumes 

   Miettinen, Pasi; Echegoyen, Plutarco
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tuhohyönteiset ja -sienet aiheuttavat vuosittain suuria taloudellisia menetyksiä kasvinviljelylle eri puolilla tropiikkia. Runsaasti ravinteita sisältävät palkokasvien siemenet saattavat tuhoutua kylvön jälkeen nopeasti, ...
  • The effects of a non-woven cover in combination with different soil mulches in strawberry cultivation 

   Aflatuni, Abbas; Kemppainen, Riitta; Heinonen, Alpo; Hakonen, Tiina
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Maanpeite- ja kasvustokatteiden vaikutusta mansikan sadon ajoitukseen, määrään ja laatuun tutkittiin vuosina 1989-93 Pohjois-Suomessa. Harsoa käytettiin kokeessa kahdella tavalla: 1) harso levitettiin kasvuston päälle ...