Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Salt content labelling of foods in supermarkets in Finland 

   Närhinen, Maria; Nissinen, Aulikki; Penttilä, Pirjo-Liisa; Simonen, Olli; Cernerud, Lars; Puska, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon vähäsuolaisia tuotteita löytyy suurten suomalaisten valintamyymälöiden valikoimista sekä miten nämä tuotteet ovat esillä kauppojen hyllyissä. Tutkimus tehtiin neljässä ...
  • Saltiness of coarsely ground cooked ham with reduced salt content 

   Ruusunen, Marita; Särkkä-Tirkkonen, Marjo; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Maatalouden tutkimuskeskusMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon kinkkuleikkeen suolapitoisuutta voi alentaa ilman vaikutusta tuotteen aistittavaan suolaisuuteen. Kinkkuleikkeet valmistettiin karkeaksi hienonnetusta sianlihasta. ...
  • Sauerkraut and sauerkraut juice fermented spontaneously using mineral salt, garlic and algae 

   Wiander, Britta; Palva, Airi
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko natriumkloridin (NaCl) määrää alentaa hapankaalin ja hapankaalimehun spontaanissa fermentoinnissa. Tässä tutkimuksessa käytettiin mineraalisuolaa, joka eroaa tavallisesta ...
  • Scenarios for future agriculture in Finland: a Delphi study among agri-food sector stakeholders 

   Rikkonen, Pasi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Suomen maatalouteen vaikuttavat lähitulevaisuudessa mm. ruokamarkkinoiden samanaikainen globalisoituminen ja lokalisoituminen, Euroopan unionin laajeneminen, maataloustuotteiden maailmankaupan vapauttaminen, maatalouspolitiikan ...
  • Seasonal and circadian changes in activity rates of adult farm blue foxes 

   Korhonen, Hannu T; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tässä työssä tutkittiin tarhattujen sinikettujen (9 urosta, 13 naarasta) vuodenaikaista ja vuorokautista aktiivisuutta. Kettujen käyttäytymistä videokuvattiin 24 tunnin jakso kerran kuukaudessa vuoden ympäri. Urosten ...
  • Seasonal changes in platform use by adult farmbred silver foxes (Vulpes vulpes) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin aikuisten hopeakettujen (Vulpes vulpes) hyllynkäyttö vaihtelee vuodenajoittain. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavainnoinnin avulla. Tulokset osoittivat, ...
  • Seasonal occurrence of Lygus bugs on field crops in Finland 

   Varis, Anna-Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin niittyluteiden esiintymisrunsautta kahdeksalta viljelykasvilta kuutenatoista kasvukautena viikottain otettujen haavintanäytteiden avulla. Koekasvit olivat kaura, ohra, ruis, vehnä, peruna, ...
  • Seed loss as a result of pod shatter in spring rape and spring turnip rape in Finland 

   Pahkala, Katri; Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ennen korjuuta varisevien kevätrypsin ja -rapsin siementen määrä. Varisemisen seuranta aloitettiin ennen optimikorjuupäivää ja sitä jatkettiin useita viikkoja sen jälkeen (myöhästetty ...
  • Seed production characters and germination performance of reed canary grass in Finland 

   Sahramaa, Mia K.; Hömmö, Leena
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) on osoittautunut potentiaaliseksi uudeksi viljelykasviksi kuidun, energian ja rehuntuotannossa. Suomessa ei ole kotimaisia ruokohelpilajikkeita, mutta siementuotanto ulkomaisista ...
  • Seed production of two meadow fescue cultivars differing in growth habit 

   Mäkelä, Pirjo; Kousa, Matti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Nurminataa (Festuca pratensis Huds.) viljellään laajalti pohjoismaissa rehunurmiseoksissa. Seosnurmien perustamiseen halutaan usein käyttää paikallista alkuperää olevaa siementä mahdollisuuksien mukaan. Nurminadan ...
  • Seed quality effects on seedling emergence, plant stand establishment and grain yield in two-row barley 

   Rajala, Ari; Niskanen, Markku; Isolahti, Mika; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kylvösiemenen itävyys ja elinvoima ovat tärkeitä tekijöitä orastuvuuden, kasvuston rakentumisen ja sadontuottokyvyn kannalta. Muuhun Eurooppaan verrattuna, sertifioidun kylvösiemenen käyttö on Suomessa vähäistä. Suurin ...
  • Selenium content of Finnish oats in 1997-1999: effect of cultivars and cultivation techniques 

   Eurola, Merja; Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tutkimus oli osa Kaura raaka-aineen laadunohjausjärjestelmä -hanketta, jossa selvitettiin laajasti suomalaisen kauran laatua ja soveltuvuutta elintarvikeja rehukäyttöön. Tavoitteena oli selvittää kauran seleenipitoisuuksia ...
  • Sensitivity of soil phosphorus tests in predicting the potential risk of phosphorus loss from pasture soil 

   Soinne, Helena; Saarijärvi, Kirsi; Karppinen, Minna; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Maan fysikaalisten ja kemiallisten olosuhteiden muutokset sekä muutokset maan fosforitilassa voivat edistää fosforin (P) huuhtoutumista maasta ja sitä kautta myös vesistöjen rehevöitymistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Sensitivity of temperate grassland species to elevated atmospheric CO2 and the interaction with temperature and water stress 

   Jones, Michael B.; Jongen, Marjan
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Monien lauhkean vyöhykkeen nurmikasvien kasvua rajoittavat talvella ja keväällä kylmyys ja kesällä kuivuus. Ilmaston muutos, jonka aiheuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvu, voi vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ...
  • Short term behavioural consequences of denied access to environmental facilities in mink 

   Hansen, Claus Peter Bjælke; Jeppesen, Leif Lau
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kumpi turhauttaa tarhaminkkiä enemmän, uimaan pääsyn estäminen vai tyhjään häkkiin pääsyn estäminen. Myös uintimahdollisuuden, tyhjän häkin ja pesäkopin suhteellista merkitystä ...
  • Simulated nitrogen leaching, nitrogen mass field balances and their correlation on four farms in south-western Finland during the period 2000 2005 

   Rankinen, Katri; Salo, Tapio; Granlund, Kirsti; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpitase kuuluu niihin EU:n ympäristöindikaattoreihin, joiden avulla yritetään seurata maataloudessa tapahtuvia muutoksia. Typpitaseessa lasketaan maahan jääneen typen ylijäämä, kun lannoitteissa lisätyn typen määrästä ...
  • Simulation of spring wheat responses to elevated CO2 and temperature by using CERES-wheat crop model 

   Laurila, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   CERES wheat -kasvumallilla simuloitiin kohotettujen CO2:n (700 ppm, parts per million) ja lämpötilan (+3 °C) vaikutuksia kevätvehnälajike Polkan (Triticum aestivum L., cv. Polkka) fenologiseen kehitykseen sekä biomassa- ...
  • Sodium reduction in cooked meat products by using commercial potassium phosphate mixtures 

   Ruusunen, Marita; Niemistö, Markku; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Suolan lisäksi natriumfosfaatti suurentaa lihavalmisteiden natriumpitoisuutta. Useat natriumfosfaatit sisältävät 30 % natriumia. Tämän vuoksi tutkimuksessa selvitettiin, miten natriumfosfaatin korvaaminen kaliumfosfaatilla ...
  • Soil nitrate N as influenced by annually undersown cover crops in spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Viljan aluskasveja käytetään sekä typen huuhtoutumisen estämiseen että typen tuottamiseen. Ensin mainittuun tarkoitukseen sopivia ovat heinät ja jälkimmäiseen ilmakehästä typpeä sitovat apilat. Tutkimuksessa selvitettiin, ...
  • Soil parameter variability affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses 

   Bärlund, Ilona; Tattari, Sirkka; Puustinen, Markku; Koskiaho, Jari; Yli-Halla, Markku; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltomittakaavaista mallinnusta käytetään yleisesti silloin, kun tarkastellaan prosessien kuten pintavalunnan ja perkolaation välisiä riippuvuussuhteita, arvioidaan toimenpiteitä maataloudesta tulevien huuhtoumien ...