Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Pathogen derived resistance to Potato virus Y: mechanisms and risks 

   Mäki-Valkama, Tuula; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Patogeenivälitteinen, siirtogeeninen kestävyys perunan Y-virusta vastaan: mekanismit ja riskit Tuula Mäki-Valkama ja Jari P.T. Valkonen Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalouskorkeakoulu Perunan Y-virus (PVY) aiheuttaa ...
  • Performance of growing dairy bulls offered diets based on silages made of whole-crop barley, whole-crop wheat, hairy vetch and grass 

   Huuskonen, Arto; Joki-Tokola, Erkki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   MTT:llä tehdyssä ruokintakokeessa verrattiin kesällä 1999 viljeltyjen ja kokoviljasäilörehuksi korjattujen rehujen tuotantovaikutusta kasvavien maitorotuisten sonnien ruokinnassa. Koerehuina olivat puhtaasta ohrakasvustosta ...
  • Performance, carcass quality, and gastric alterations in fattening pigs fed additives containing formic acid either coated with sorbate or mixed with lactic acid 

   Partanen, Kirsi; Karhapää, Maija; Siljander-Rasi, Hilkka; Virtanen, Erkki; Nilsson, Bernt
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden muurahaishappopohjaisen happovalmisteen tehoa pieninä pitoisuuksina lihasikojen kasvun edistäjänä. Sorbaatilla päällystetty muurahaishappo sisälsi piimaahan imeytettyä ...
  • Pest status and incidence of the honey bee tracheal mite in Finland 

   Korpela, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin mehiläisen sisuspunkin (Acarapis woodi) esiintymistä, punkkisaastunnoista aiheutuneita tuhoja ja punkin leviämistä Suomessa. Tutkimus aloitettiin vuonna 1991, jolloin ensimmäiset ...
  • Pests and diseases in a changing climate a major challenge for Finnish crop production 

   Hakala, Kaija; Hannukkala, Asko; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Marja; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Ilmastonmuutoksella on sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia Suomen kasvintuotannolle. Kun ilmasto lämpenee, kasvukausi pitenee ja kasvukauden aikainen lämpösumma kasvaa. Viljelyyn voidaan ottaa uusia kasvilajeja ...
  • pH of streams in western Finland - a perspective from the Middle Ages into the mid 21st century 

   Åström, Mats; Sundström, Robert; Holmberg, Maria; Storberg, Karl-Erik
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   In the central parts of western Finland, many streams are severely acidified as a result of land-use activities on overburden (soils) capable of producing and ultimately releasing extreme acidity. Consequently, the extent ...
  • Phenotypic and genetic parameters and responses in temperament of silver fox cubs in a selection experiment for confident behaviour 

   Kenttämies, Hilkka; Nikkilä, Marja; Miettinen, Maija; Asikainen, Juha
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Valintakokeella pyrittiin selvittämään, voidaanko hopeaketun pennun ihmistä kohtaan tuntemaa luottavaisuutta pysyvästi parantaa. Samalla tutkittiin myös aggressiivisuuden ja käsiteltävyyden vaihtelua. Luottavaisuus oli ...
  • Phosphorus content of ditch sediments as indicator of critical source areas (Research Note) 

   Jansson, Håkan; Mäntylahti, Väinö; Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin hinnaltaan kilpailukykyinen menetelmä pistemäisten fosforikuormitusalueiden paikantamiseen. Pistemäisiltä kuormitusalueilta tulevan veden liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat suuria ja ...
  • Phosphorus extractability in surface soil samples as affected by mixing with subsoil 

   Peltovuori, Tommi
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Tutkimuksessa selvitettiin muokkauskerroksesta otettaviin maanäytteisiin mahdollisesti joutuvan pohjamaan vaikutusta näytteestä tehtävien fosforianalyysien tuloksiin. Samalla tutkittiin mahdollisuuksia pienentää runsaasti ...
  • Phosphorus in Finnish soils in the 1900s with particular reference to the acid ammonium acetate soil test 

   Saarela, Into
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maaperän ja lannoitteiden fosforin (P)perusteelliset tutkimukset alkoivat Suomessa 1900-luvun alussa. Fosforin kokonaismäärä oli kivennäismaiden kyntökerroksessa lähes kaksi tonnia hehtaaria kohti jo 1930-luvulla ennen ...
  • Phosphorus losses from a subdrained clayey soil as affected by cultivation practices 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lemola, Riitta
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kevennettyä syysmuokkausta sovelletaan Suomessa ja muuallakin menetelmänä, jonka tarkoituksena on pienentää eroosiota ja ravinnekulkeumia pelloilta vesistöihin. Kaltevilla ja eroosioalttiilla pelloilla, joilla pääosa ...
  • Phosphorus saturation of Finnish soils: evaluating an easy oxalate extraction method 

   Uusitalo, Risto; Tuhkanen, Hanna-Riikka
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Lannoituksen lisäksi maan fosforinpidätyskyky vaikuttaa kasvien käytössä olevaan ja toisaalta myös vesistöihin huuhtoutuvan fosforin määrään. Mitä enemmän fosforia on pidättävillä pinnoilla, sitä helpommin liukenevia maan ...
  • Phosphorus status of diverse soils in Finland as influenced by long-term P fertilisation 2. Changes of soil test values in relation to P balance with references to incorporation depth of residual and freshly applied P 

   Saarela, Into; Järvi, Aulis; Hakkola, Heikki; Rinne, Kalle
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Fosforilannoituksella tehostetaan kasvintuotantoa ja turvataan välttämättömän kasvutekijän jatkuva saanti kestävän maatalouden vaatimusten mukaisesti. Hyvien satojen edellyttämän maan fosforitilan saavuttamiseen ja ...
  • Phosphorus status of diverse soils in Finland as influenced by long-term P fertilisation I. Native and previously applied P at 24 experimental sites 

   Saarela, Into; Järvi, Aulis; Hakkola, Heikki; Rinne, Kalle
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Suomen maaperä sisältää melko runsaasti peruskalliosta jauhautunutta fosforia. Peltojen luontaiset fosforivarat eivät kuitenkaan riitä tehokkaaseen kasvintuotantoon, koska ne ovat vaikealiukoisia ja huonosti kasvien ...
  • Photosynthesis and Rubisco kinetics in spring wheat and meadow fescue under conditions of simulated climate change with elevated CO2 and increased temperatures 

   Hakala, Kaija; Heliö, Riitta; Tuhkanen, Eeva-Maria; Kaukoranta, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kevätvehnää (Triticum aestivum L.cv.Polkka)ja nurminataa (Festuca pratensis Hudson cv.Kalevi) kasvatettiin normaalissa ja kohotetussa (700 ml l -1 ) hiilidioksidissa sekä nykyisen keskilämpötilan oloissa että simuloidussa ...
  • Physical properties of synthetic bedding materials for free-stall dairy cow 

   Ruunaniemi, Jukka; Hautala, Mikko; Ahokas, Jukka
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tuotantoeläinten hyvinvointiin on viime vuosina alettu kiinnittää enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Lypsylehmien parsien mukavuutta on pyritty lisäämään parsimatoilla ja viime aikoina parsipatjoilla ja -pedeillä. Näiden ...
  • Plant adaptation to temperature and photoperiod 

   Junttila, Olavi
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kasvien kyky kasvaa, lisääntyä ja talvehtia vaihtuvissa ilmastollisissa olosuhteissa riippuu suurelta osalta niiden kyvystä sopeutua ympäristöön geneettisesti (adaptaatio) ja fenotyyppisesti (akklimaatio). Eläimiin ...
  • Plant biotechnology for deeper understanding, wider use and further development of agricultural and horticultural crops 

   Elomaa, Paula; Joensuu, Jussi J; Korpelainen, Helena; Mäkinen, Kristiina; Niklander-Teeri, Viola; Pirhonen, Minna; Seppänen, Mervi M; Teeri, Teemu H; Valkonen, Jari P.T
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Yhteyttävät kasvit ovat ravinnon ja bioenergian ensisijainen lähde maapallolla. Viljelykasvien ominaisuuksia muokkaamalla sekä kasvien biosynteesikoneistoa eri tavoin hyödyntämällä pyritään vastaamaan haasteisiin, joita ...
  • Plant communities of field boundaries in Finnish farmland 

   Tarmi, Sanna; Tuuri, Hannu; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Pientareiden kasviyhteisöjen lajiston selvittämiseksi tutkimme kaikkiaan 193 piennarta,jotka sijaitsivat tuotantosuunniltaan ja ilmastoltaan erilaisilla alueilla Suomessa. Pientareet ryhmiteltiin kasvillisuutensa perusteella ...
  • Plant growth regulators to manipulate oat stands 

   Rajala, Ari
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kasvunsääteitä käytetään perinteisesti viljojen korren pituuskasvun hidastamiseen ja lakoutumisen vähentämiseen. Kasvunsääteiden kortta lyhentävä vaikutus perustuu korren pituuskasvua säätelevän gibberelliini- hormonin ...