Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in different cropping systems at Cochabamba, Bolivia (Research Note) 

   Vestberg, Mauritz; Cardoso, Marcelo; Mårtensson, Anna
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tutkimuksessa selvitettiin arbuskelimykorritsasienten (AMS) esiintymistä Mayor de San Simon-yliopiston viljelyjärjestelmäkokeessa Cochabamban kaupungissa, Boliviassa. Alue sijaitsee n. 2600 metrin korkeudessa ja siellä ...
  • Occurrence of common scab in potato tubers after foliar treatment with glycinebetaine under glasshouse conditions 

   Tuomola, Elina; Rita, Hannu; Kuisma, Paavo; Somersalo, Susanne; Pehu, Eija; Jokinen, Kari; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Perunaruven torjunta viljelyteknisin menetelmin on ongelmallista. Perunan fysiologiaan vaikuttavien ja ruven syntyä estävien kemiallisten aineiden kehittäminen tehostaisi ruven torjuntaa. Tässä tutkimuksessa perunarupea ...
  • Omasal sampling technique in estimation of the site and extent of mineral absorption in dairy cows fed rapeseed and soybean expellers 

   Tuori, Mikko; Rinne, Marketta; Vanhatalo, Aila; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Fysiologisessa kokeessa selvitettiin rypsi- ja soijapuristeruokinnan vaikutusta lypsylehmien kivennäisaineiden eli natriumin, kaliumin, magnesiumin, fosforin ja rikin sulatukseen. Lehmien päivittäinen väkirehuannos oli 9 ...
  • On diversity effects of alternative agricultural policy reforms in Finland: an agricultural sector modelling approach 

   Miettinen, Antti; Lehtonen, Heikki; Hietala-Koivu, Reija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Euroopan unioni uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaansa. Valtaosa EU:n kokonaan rahoittamista maataloustuista irrotetaan tuotannosta ja maksetaan viljelijöille tulotukena. Tutkimuksessa ennustettiin maatalouden ...
  • Oospores of Phytphthora infestans in soil provide an important new source of primary inoculum in Finland 

   Lehtinen, Ari; Hannukkala, Asko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Perunarutto on maailmanlaajuisesti yksi perunan tuhoisimmista taudeista. Sen aiheuttaja on munasieniin kuuluva Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, jolla on kaksi pariutumistyyppiä, sukupuolta , A1 ja A2. Esiintyessään ...
  • Optimal beef cattle management under agricultural policy reforms in Finland 

   Pihamaa, Pekka; Pietola, Kyösti
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Naudanlihan tuottajahintojen voimakkaasti alentuessa suomalaisen naudanlihan tuotantoa on ylläpidetty tukitoimenpitein, joilla tiettyyn ikään tai teuraspainoon kasvatetuista naudoista on maksettu viljelijälle palkkiota. ...
  • Optimal share contracts between pig producers 

   Larsén, Karin; Skargren, Per; Lagerkvist, Carl Johan; Andersson, Hans
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   This paper analyses the economic benefits from vertical coordination in pig production (i.e. a contract between a specialised piglet and a specialised fattening pig producer) using a static model of a share contract. An ...
  • Optimization of centrifugal separation of alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin 

   Tupasela, Tuomo; Koskela, Petri; Pahkala, Eero; Kankare, Veikko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Heraproteiinit käsittävät noin 20 % maidon proteiineista. Heraproteiinit koostuvat pääasiassa beta-laktoglobuliinista (beta-lg) ja alpha-laktalbumiinista (alpha-la). Tehdyissä kokeissa tutkimme pH:n, kuiva-ainepitoisuuden, ...
  • Optimizing anther culture for barley breeding 

   Manninen, Outi
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Ohran ponsiviljelymenetelmää optimoitiin kaksois-haploidien ohralinjojen tuottamiseksi suomalaisesta ohran jalostusmateriaalista. Emokasveina käytettiin ohralinjojen ja -lajikkeiden ('Arve', 'Bonus', 'Botnia', 'Inari', ...
  • Pathogen derived resistance to Potato virus Y: mechanisms and risks 

   Mäki-Valkama, Tuula; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Patogeenivälitteinen, siirtogeeninen kestävyys perunan Y-virusta vastaan: mekanismit ja riskit Tuula Mäki-Valkama ja Jari P.T. Valkonen Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalouskorkeakoulu Perunan Y-virus (PVY) aiheuttaa ...
  • Performance of growing dairy bulls offered diets based on silages made of whole-crop barley, whole-crop wheat, hairy vetch and grass 

   Huuskonen, Arto; Joki-Tokola, Erkki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   MTT:llä tehdyssä ruokintakokeessa verrattiin kesällä 1999 viljeltyjen ja kokoviljasäilörehuksi korjattujen rehujen tuotantovaikutusta kasvavien maitorotuisten sonnien ruokinnassa. Koerehuina olivat puhtaasta ohrakasvustosta ...
  • Performance, carcass quality, and gastric alterations in fattening pigs fed additives containing formic acid either coated with sorbate or mixed with lactic acid 

   Partanen, Kirsi; Karhapää, Maija; Siljander-Rasi, Hilkka; Virtanen, Erkki; Nilsson, Bernt
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden muurahaishappopohjaisen happovalmisteen tehoa pieninä pitoisuuksina lihasikojen kasvun edistäjänä. Sorbaatilla päällystetty muurahaishappo sisälsi piimaahan imeytettyä ...
  • Pest status and incidence of the honey bee tracheal mite in Finland 

   Korpela, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin mehiläisen sisuspunkin (Acarapis woodi) esiintymistä, punkkisaastunnoista aiheutuneita tuhoja ja punkin leviämistä Suomessa. Tutkimus aloitettiin vuonna 1991, jolloin ensimmäiset ...
  • Pests and diseases in a changing climate a major challenge for Finnish crop production 

   Hakala, Kaija; Hannukkala, Asko; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Marja; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Ilmastonmuutoksella on sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia Suomen kasvintuotannolle. Kun ilmasto lämpenee, kasvukausi pitenee ja kasvukauden aikainen lämpösumma kasvaa. Viljelyyn voidaan ottaa uusia kasvilajeja ...
  • pH of streams in western Finland - a perspective from the Middle Ages into the mid 21st century 

   Åström, Mats; Sundström, Robert; Holmberg, Maria; Storberg, Karl-Erik
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   In the central parts of western Finland, many streams are severely acidified as a result of land-use activities on overburden (soils) capable of producing and ultimately releasing extreme acidity. Consequently, the extent ...
  • Phenotypic and genetic parameters and responses in temperament of silver fox cubs in a selection experiment for confident behaviour 

   Kenttämies, Hilkka; Nikkilä, Marja; Miettinen, Maija; Asikainen, Juha
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Valintakokeella pyrittiin selvittämään, voidaanko hopeaketun pennun ihmistä kohtaan tuntemaa luottavaisuutta pysyvästi parantaa. Samalla tutkittiin myös aggressiivisuuden ja käsiteltävyyden vaihtelua. Luottavaisuus oli ...
  • Phosphorus content of ditch sediments as indicator of critical source areas (Research Note) 

   Jansson, Håkan; Mäntylahti, Väinö; Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin hinnaltaan kilpailukykyinen menetelmä pistemäisten fosforikuormitusalueiden paikantamiseen. Pistemäisiltä kuormitusalueilta tulevan veden liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat suuria ja ...
  • Phosphorus extractability in surface soil samples as affected by mixing with subsoil 

   Peltovuori, Tommi
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Tutkimuksessa selvitettiin muokkauskerroksesta otettaviin maanäytteisiin mahdollisesti joutuvan pohjamaan vaikutusta näytteestä tehtävien fosforianalyysien tuloksiin. Samalla tutkittiin mahdollisuuksia pienentää runsaasti ...
  • Phosphorus in Finnish soils in the 1900s with particular reference to the acid ammonium acetate soil test 

   Saarela, Into
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maaperän ja lannoitteiden fosforin (P)perusteelliset tutkimukset alkoivat Suomessa 1900-luvun alussa. Fosforin kokonaismäärä oli kivennäismaiden kyntökerroksessa lähes kaksi tonnia hehtaaria kohti jo 1930-luvulla ennen ...
  • Phosphorus losses from a subdrained clayey soil as affected by cultivation practices 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lemola, Riitta
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kevennettyä syysmuokkausta sovelletaan Suomessa ja muuallakin menetelmänä, jonka tarkoituksena on pienentää eroosiota ja ravinnekulkeumia pelloilta vesistöihin. Kaltevilla ja eroosioalttiilla pelloilla, joilla pääosa ...