Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • National and regional net nitrogen balances in Finland in 1990 2005 

   Salo, Tapio; Lemola, Riitta; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maatalousmaan typpitaseella kuvataan typen käytön tehokkuutta ja maatalouden intensiteetissä tapahtuneita muutoksia. Pellon typpitasetta määritettäessä vähennetään peltoon päätyvistä ravinteista sadon mukana poistuvat ...
  • Need for protein supplementation in the diet of growing dairy bulls fed total mixed ration based on moderate digestible grass silage and barley 

   Huuskonen, Arto; Khalili, Hannele; Joki-Tokola, Erkki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maitorotuisten sonnien lisävalkuaisen tarvetta, kun eläimiä ruokitaan keskinkertaisesti sulavaan nurmisäilörehuun (tutkimuksessa oli tavoitteena D-arvo 65) ja ohrapohjaiseen väkirehuun ...
  • Nitrogen and phosphorus balances on Finnish dairy farms 

   Virtanen, Hanna; Nousiainen, Juha
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Intensiivisessä maidontuotannossa on tärkeää löytää keinoja hehtaarikohtaisten ravinneylijäämien pienentämiseksi. Ravinteiden tilataseet ovat ulkomaisten tutkimusten mukaan yksinkertainen ja käytäntöön soveltuva menetelmä ...
  • Nitrogen and phosphorus losses from a feedlot for suckler cows 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Nautojen kasvatusta ulkotarhoissa ja lypsylehmien ulkoiluttamista jaloittelutarhoissa harjoitetaan arviolta noin 200 maatilalla Suomessa. Tarhojen aiheuttamasta ympäristö kuormituksesta kylmissä olosuhteissa on vähän ...
  • Nitrogen and phosphorus losses in surface runoff and drainage water after application of slurry and mineral fertilizer to perennial grass ley 

   Turtola, Eila; Kemppainen, Erkki
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Maatalouden tutkimuskeskusAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Typen ja fosforin kulkeutumista heinänurmelta tulleissa valumavesissä tutkittiin Toholammilla hietamaalla kokeessa, jossa oli viisi lannoituskäsittelyä: ei lannoitusta (1), naudan lietelannan levitys syksyllä (2), talvella ...
  • Nitrogen fertilization and yield formation of potato during a short growing period 

   Mustonen, Leo; Wallius, Esa; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Perunan viljelyssä käytetään runsaasti ravinteita, jotta voidaan tuottaa laadultaan ja määrältään hyvä sato. Typpilannoitus vaikuttaa voimakkaasti sadon kehitykseen ja kasvuston tuleentumiseen. Runsas typpi rehevöittää ...
  • Nitrogen losses from grass ley after slurry application surface broadcasting vs. injection 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Mattila, Pasi K.
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Kun lypsykarjatilan lehmäluku kasvaa ja pellot ovat pääasiassa nurmiviljelyssä, naudan lietelantaa joudutaan yhä useammin levittämään nurmelle. Yleisin levitysmenetelmä on lietelannan pintalevitys nurmen sänkeen ensimmäisen ...
  • Non-surgical transfer of 4',6'-diamidino-2-phenylindole-stained equine embryos 

   Huhtinen, Mirja; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kokeessa tutkittiin 6-7 päivän ikäisten hevosen alkioiden elävyyttä 4',6'-diamidino-2-phenylindole (DAPI):n avulla. DAPI on fluoresoiva väriaine, joka sitoutuu DNA:han ja värjää alkioista kuolleet solut. Yksitoista ...
  • Non-wood plants as raw material for pulp and paper 

   Saijonkari-Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : Supplement1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Suomessa viljelystä poistettavan peltoalan määrästä esitettiin 1990-luvun alussa arvioita, joiden suuruus vaihteli 0,5 miljoonasta hehtaarista 1 miljoonaan hehtaariin. Samoihin aikoihin hienopaperin kulutus kasvoi ja ...
  • Northern agriculture: constraints and responses to global climate change 

   Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä auringon säteilyenergian vuotuinen määrä jää vähäiseksi säteilyn pienen saapumiskulman takia. Maataloutta harjoitetaan tällä alueella äärirajoillaan, sillä ilmaston kylmyys (matalat ...
  • Nutrient uptake and biomass accumulation for eleven different field crops 

   Hakala, Kaija; Keskitalo, Marjo; Eriksson, Christian; Pitkänen, Timo
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Tutkimuksen astiakokeessa kasvatettiin yhtenäisissä oloissa Suomessa vähän viljeltyjä, mutta ominaisuuksiltaan mielenkiintoisia viljelykasveja. Kasvit olivat öljyhamppu, (Cannabis sativa L.), kinua (Chenopodium quinoa ...
  • Nutritional status in commercial currant fields 

   Niskanen, Raina
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Musta-,puna-ja valkoherukkaviljelmien ravinnetilan määrittämiseksi koottiin Viljavuuspalvelu Oy:n marjasarja- analyysien tuloksia vuosilta 1982-1991.Aineisto käsitti maa-analyysin (pH,NO3-N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn) ja ...
  • Occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in different cropping systems at Cochabamba, Bolivia (Research Note) 

   Vestberg, Mauritz; Cardoso, Marcelo; Mårtensson, Anna
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tutkimuksessa selvitettiin arbuskelimykorritsasienten (AMS) esiintymistä Mayor de San Simon-yliopiston viljelyjärjestelmäkokeessa Cochabamban kaupungissa, Boliviassa. Alue sijaitsee n. 2600 metrin korkeudessa ja siellä ...
  • Occurrence of common scab in potato tubers after foliar treatment with glycinebetaine under glasshouse conditions 

   Tuomola, Elina; Rita, Hannu; Kuisma, Paavo; Somersalo, Susanne; Pehu, Eija; Jokinen, Kari; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Perunaruven torjunta viljelyteknisin menetelmin on ongelmallista. Perunan fysiologiaan vaikuttavien ja ruven syntyä estävien kemiallisten aineiden kehittäminen tehostaisi ruven torjuntaa. Tässä tutkimuksessa perunarupea ...
  • Omasal sampling technique in estimation of the site and extent of mineral absorption in dairy cows fed rapeseed and soybean expellers 

   Tuori, Mikko; Rinne, Marketta; Vanhatalo, Aila; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Fysiologisessa kokeessa selvitettiin rypsi- ja soijapuristeruokinnan vaikutusta lypsylehmien kivennäisaineiden eli natriumin, kaliumin, magnesiumin, fosforin ja rikin sulatukseen. Lehmien päivittäinen väkirehuannos oli 9 ...
  • On diversity effects of alternative agricultural policy reforms in Finland: an agricultural sector modelling approach 

   Miettinen, Antti; Lehtonen, Heikki; Hietala-Koivu, Reija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Euroopan unioni uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaansa. Valtaosa EU:n kokonaan rahoittamista maataloustuista irrotetaan tuotannosta ja maksetaan viljelijöille tulotukena. Tutkimuksessa ennustettiin maatalouden ...
  • Oospores of Phytphthora infestans in soil provide an important new source of primary inoculum in Finland 

   Lehtinen, Ari; Hannukkala, Asko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Perunarutto on maailmanlaajuisesti yksi perunan tuhoisimmista taudeista. Sen aiheuttaja on munasieniin kuuluva Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, jolla on kaksi pariutumistyyppiä, sukupuolta , A1 ja A2. Esiintyessään ...
  • Optimal beef cattle management under agricultural policy reforms in Finland 

   Pihamaa, Pekka; Pietola, Kyösti
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Naudanlihan tuottajahintojen voimakkaasti alentuessa suomalaisen naudanlihan tuotantoa on ylläpidetty tukitoimenpitein, joilla tiettyyn ikään tai teuraspainoon kasvatetuista naudoista on maksettu viljelijälle palkkiota. ...
  • Optimal share contracts between pig producers 

   Larsén, Karin; Skargren, Per; Lagerkvist, Carl Johan; Andersson, Hans
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   This paper analyses the economic benefits from vertical coordination in pig production (i.e. a contract between a specialised piglet and a specialised fattening pig producer) using a static model of a share contract. An ...
  • Optimization of centrifugal separation of alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin 

   Tupasela, Tuomo; Koskela, Petri; Pahkala, Eero; Kankare, Veikko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Heraproteiinit käsittävät noin 20 % maidon proteiineista. Heraproteiinit koostuvat pääasiassa beta-laktoglobuliinista (beta-lg) ja alpha-laktalbumiinista (alpha-la). Tehdyissä kokeissa tutkimme pH:n, kuiva-ainepitoisuuden, ...