Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Macro- and microscale gaseous diffusion in a Stagnic Luvisol as affected by compaction and reduced tillage 

   Simojoki, Asko; Fazekas-Becker, Orsolya; Horn, Rainer
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Maatalouden koneellistuminen ja tehostuminen ovat lisänneet viljelymaiden tiivistymisen riskiä. Samanaikaisesti pyrkimykset energian säästämiseen, ympäristönäkökohtien huomioimiseen sekä kestävään ja hyvin toimivaan maan ...
  • Maintenance of male sterile germplasm in Brassica rapa by in vitro propagation 

   Guo, Yang-Dong; Niemelä, Tarja; Tulisalo, Unto; Pulli, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Rypsin (Brassica rapa) solukkoviljely on ristikukkaisten kasvien solukkoviljelyistä vaikeinta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli pelastaa in vitro mikroviljelyllä valinnassa olevat OGU-INRA isästeriilit CMS-kevätrypsit ...
  • Maize and winter wheat production with different soil tillage systems on silty loam 

   Kosutic, Silvio; Filipovic, Dubravko; Gospodaric, Zlatko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   From 1996 to 1998 five different tillage systems were compared in maize (Zea mays L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) production on one experimental field (silty loam - Albic Luvisol) located in north-west Slavonia, ...
  • Management of investment processes on Finnish farms 

   Mattila, Timo; Manninen, Marja; Rikkonen, Pasi; Kymäläinen, Hanna-Riitta
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Maatalouden rakennemuutos edellyttää tiloilta jatkuvia investointeja tuotantovälineisiin. Tilan talouden ja toiminnan kannalta olisi tärkeää, että nämä investoinnit myös onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Tässä tutkimuksessa ...
  • Managing Sonchus arvensis using mechanical and cultural methods 

   Vanhala, Petri; Lötjönen, Timo; Hurme, Timo; Salonen, Jukka
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Peltovalvatti (Sonchus arvensis L.) on viime vuosina runsastunut pelloillamme, erityisesti luomuviljelyssä. Tämän kestorikkakasvin kemikaaliton torjunta ei ole helppoa. Viljelykasvien kilpailu ja viljelytekniset toimet, ...
  • Marginal abatement costs for reducing leaching of nitrates in Croatian agriculture 

   Sumelius, John; Mesic, Milan; Grgic, Zoran; Kisic, Ivica; Franic, Ramona
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Artikkelissa analysoidaan nitraattitypen vähentämiseen tähtäävien vero-ohjauskeinojen rajakustannus, tietyn nitraattipitoisuuden vähentämisen kokonaiskustannus ja veron vaikutuksia NO3-huuhtoumaan Kroatian maataloudessa. ...
  • Measured and simulated effects of sophisticated drainage techniques on groundwater level and runoff hydrochemistry in areas of boreal acid sulphate soils 

   Bärlund, Ilona; Tattari, Sirkka; Yli-Halla, Markku; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (Agricultural and Forestry Experiment Station, School of Agriculture and Land Resources Management, University of Alaska FairbanksMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   To abate the environmental problems caused by the severe acidity and high metal concentrations in rivers draining acid sulphate (AS) soils of Western Finland, control drainage (CD) and lime filter drainage (LFD), and their ...
  • Meat and bone meal as nitrogen fertilizer to cereals in Norway 

   Jeng, Alhaji; Haraldsen, Trond Knapp; Vagstad, Nils; Grønlund, Arne; Tveitnes, Steinar
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Meat and bone meal (MBM) contains appreciable amounts of nitrogen (N), phosphorus and calcium making it interesting as fertilizer to various crops. The effect of Norwegian MBM as N fertilizer has been evaluated in pot and ...
  • Meat bone meal as fertiliser for barley and oat 

   Chen, Lin; Kivelä, Jukka; Helenius, Juha; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The traditional production of mineral N and P fertilisers is unsustainable due its reliance on fossil fuels in the case of N, and on limited mineral resource stocks in the case of P. The use of alternative or complementary ...
  • Meat quality and fatty acid profile of M. longissimus dorsi of growing bulls under insulated, uninsulated and outdoor housing conditions 

   Huuskonen, Arto; Joki-Tokola, Erkki; Honkavaara, Markku; Tuomisto, Leena; Kauppinen, Risto
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuotantoympäristön vaikutusta naudanlihan laatuun ja lihan rasvahappokoostumukseen. Tutkimukseen sisältyi kaksi tuotantokoetta, jotka toteutettiin MTT:n Ruukin toimipisteessä. ...
  • Mechanical properties of oats and oat products 

   Gates, Fred K.; Dobraszczyk, Bogdan J.
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   The aim of this review is to illustrate how physical properties are important to food processing and quality. Three food products, flakes, porridge and bread, in addition to oat groats are used to show the influence of ...
  • Metal concentrations in oats (Avena sativa L.) grown on acid sulphate soils 

   Fältmarsch, Rasmus; Österholm, Peter; Greger, Maria; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   The aim of the study was to investigate the impact of soil chemistry on the concentrations of Co, Ni, Zn, Mn, Cu and Fe in oats (Avena sativa L. cv. Fiia) grown on Finnish acid sulphate (AS) soils with varying geochemical ...
  • Microbial protein synthesis, digestion and lactation responses of cows to grass or grass-red clover silage diet supplemented with barley or oats 

   Vanhatalo, Aila; Gäddnäs, Tomas; Heikkilä, Terttu
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksessa selvitettiin heinäkasvisäilörehun ja puna-apilapitoisen heinäkasvisäilörehun sekä ohran ja kauran vaikutusta pötsikäymiseen, ravintoaineiden virtaukseen ja sulatukseen sekä maitotuotokseen ja maidon koostumukseen. ...
  • Microbial quality of linseed and fibre hemp plants during growing and harvest seasons 

   Koivula, M.; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Vanne, Liisa; Levo, Seija; Pehkonen, Aarne; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Öljypellavaa ja kuituhamppua voidaan käyttää moniin teollisiin sovelluksiin. Tässä tutkimuksessa mitattiin pellavan ja kuituhampun korsien mikrobiologista laatua vuosien 2001 ja 2002 kasvukausien ja korjuun aikana. ...
  • Microsatellite panels suggested for parentage testing in cattle: informativeness revealed in Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian populations (Research Note) 

   Bredbacka, Peter; Koskinen, Mikko T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kansainvälisen eläingenetiikan järjestö (ISAG) on ehdottanut mikrosatelliitti-DNA:han perustuvaa menetelmää yleisesti käytettäväksi nautojen polveutumisten varmistamisessa. Eri rotujen välillä esiintyvästä mikrosatelliittien ...
  • Microsatellite, blood group and transferrin protein diversity of Estonian dairy cattle breeds 

   Värv, Sirje; Kantanen, Juha; Viinalass, Haldja
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   This study investigates genetic diversity within and among three Estonian dairy cattle breeds (Estonian Native, Estonian Red and Estonian Holstein). A total of 36 markers (25 microsatellites, 10 blood group systems and ...
  • Milk protein genotypes and milk coagulation properties of Estonian Native cattle 

   Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Värv, Sirje; Kaart, Tanel; Kärt, Olav; Kalamees, Käde
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The genetic variation of ás1-, â- and ê-caseins and b-lactoglobulin was determined and their effects on the rennet coagulation properties were examined using 335 milk samples from 118 Estonian Native (EN) cows. We found ...
  • Model prediction of frost tolerance as related to winter survival of wheat in Finnish field trials 

   Bergjord, Anne Kari; Bonesmo, Helge; Skjelvåg, Arne Oddvar
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The model FROSTOL simulates course of frost tolerance in winter wheat on a daily basis from sowing on as affected by soil temperature (2 cm), snow cover, phenological development, and a genotypic maximum level of frost ...
  • Modelled impacts of mitigation measures on greenhouse gas emissions from Finnish agriculture up to 2020 

   Regina, Kristiina; Lehtonen, Heikki; Nousiainen, Jouni; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Ennusteita kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä voidaan käyttää apuna ilmastonmuutoksen hillintätoimien suunnittelussa. Jos yksittäisten hillintätoimien vaikutuksista päästöihin on olemassa arvioita, voidaan hillintään ...
  • Modelling growth and nitrogen balance of barley under ambient and future conditions 

   Kleemola, Jouko; Karvonen, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa analysoitiin ohran kasvua ja typpilannoituksen vaikutusta siihen kokeellisten aineistojen ja matemaattisen mallin avulla. Mallin toimivuutta testattiin nykyisissä oloissa kerätyillä aineistoilla, ja mallia ...