Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Harvesting strategy and N fertilization influence 134 Cs uptake by forage plants 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Kasvuvaihe ja typpilannoitus ovat tärkeimpiä rehukasvien laatuun ja satoon vaikuttavia tekijöitä. Laadukkaan rehun tuottamiseksi sato on korjattava varhaisessakasvuvaiheessa. Ydinlaskeumatilanteessa kasvin mahdollisimman ...
  • Heart size and mean muscle fibre cross-sectional area related to birth weight in pigs 

   Ruusunen, Marita; Puolanne, Eero; Partanen, Kirsi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Tutkimuksessa selvitettiin sikojen syntymäpainon yhteyttä niiden (i) kasvuun ja ruhon koostumukseen, (ii) elinten painoon ja (iii) lihassolujen paksuuteen teurasiässä. Tutkimus toteutettiin siten, että kaksikymmentä ...
  • Horticultural economics research needs more resources 

   Laurila, Ilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • How do small rural food-processing firms compete? A resource-based approach to competitive strategies 

   Forsman, Sari
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Suomen elintarviketeollisuus on rakenteeltaan polarisoitunut. Lähes jokaisella elintarviketeollisuuden alatoimialalla toimii muutama suuri yritys ja lukumääräisesti paljon liikevaihdoltaan ja työntekijöiden lukumäärältään ...
  • HPLC analysis of vitamin B6 in foods 

   Ollilainen, Veli-Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   B 6 -vitamiini (pyridoksiini) on vesiliukoinen vitamiini, joka esiintyy erilaisissa kemiallisissa muodoissa biologisissa materiaaleissa kuten eläinkudoksissa, kasvisolukoissa ja niitä sisältävissä elintarvikkeissa. ...
  • Hydrochemistry of rivers in an acid sulphate soil hotspot area in western Finland 

   Roos, Marcus; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   During heavy rains and snow melting, acid sulphate (AS) soils on the coastal plains of Finland are flushed resulting in discharge of acidic and metal-rich waters that strongly affect small streams. In this study, the ...
  • Hygienic quality of stem fractions of mechanically processed fibre hemp and linseed 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Nykter, Minna; Hautala, Mikko; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Niinikuitu on tärkein teknisiin sovelluksiin, kuten lämmöneristeisiin ja pakkausmateriaaleihin käytettävä niinikuitukasvien jae. Niinikuitukasvien jakeiden hygieeninen laatu on tärkeää lämmöneristeissä, jotka voivat ...
  • Impact dehulling oat grain to improve quality of on-farm produced feed : 1. Hullability and associated changes in nutritive value and energy content 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Kontturi, Markku; Rajala, Ari; Kirkkari, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran kuori vastaa ravintoarvoltaan heikkolaatuista olkea, mikä heikentää huomattavasti kauran ravintoarvoa. Teollisuudesta tutulla kuorinnalla voidaan parantaa kotoisen kaurarehun laatua myös maatiloilla, tai kuorinta ...
  • Impact dehulling oat grain to improve quality of on-farm produced feed : 2. Groat breakage and storability 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Lehtinen, Pekka; Kontturi, Markku; Rajala, Ari; Kirkkari, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kotoisen kaurarehun laatua voidaan parantaa huomattavasti kuorinnalla. Kuorittaessa kauran jyvä saattaa kuitenkin vaurioitua, jolloin rasvoja hajottavat entsyymit aktivoituvat. Tämä saattaa johtaa rasvojen härskiintymiseen, ...
  • Impact of global warming on potato late blight: risk, yield loss and control 

   Kaukoranta, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Ilmaston lämpenemisen vaikutusta perunaruton aiheuttamaan satotappioon ja ruton torjuntatarpeeseen tutkittiin rakentamalla malli ruttoepidemian ajoittamiseen ja malli perunan kasvusta ruton rajoittamana. Perunan istutus- ...
  • Impact of selenium enrichment on seed potato tubers 

   Turakainen, Marja; Hartikainen, Helinä; Sarjala, Tytti; Seppänen, Mervi M
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Suomessa perunaa joudutaan varastoimaan pitkaan. Varastoinnin aikana siemenperunassa tapahtuu fysiologisia ja biokemiallisia muutoksia, jotka johtavat hiljalleen fysiologiseen vanhenemiseen ja sita kautta mukulan elinvoiman ...
  • Impact of spring warming on sowing times of cereal, potato and sugar beet in Finland 

   Kaukoranta, Timo; Hakala, Kaija
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksessa arvioitiin historialliseen aineistoon perustuen, ovatko kevätviljojen, perunan ja sokerijuurikkaan kylvöajat aikaistuneet lämpimien keväiden seurauksena kolmella alueella Suomessa (itä, pohjoinen, länsi) ...
  • Impact of temperature and germination time on the success of a C4 weed in a C3 crop: Amaranthus retroflexus and spring barley 

   Hyvönen, Terho
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Useat maailman haitallisimmista rikkakasvilajeista ovat C4-kasveja. Ne pystyvät hyödyntämään C3-kasveja paremmin korkeita lämpötiloja yhteyttämisessä ja ovat levinneisyydeltään eteläisiä. Ilmastonmuutoksen myötä ...
  • Implementation of automatic sensors for continuous monitoring of runoff quantity and quality in small catchments 

   Linjama, Jarmo; Puustinen, Markku; Koskiaho, Jari; Tattari, Sirkka; Kotilainen, Helmi; Granlund, Kirsti
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Lewis, J. 1996. Turbidity-controlled suspended sediment sampling for runoff-even load estimation. Water Resources research 32: 2299 2310. Mustonen, S. 1965. Hydrologic investigations by the Board of Agriculture during ...
  • Improved extraction of prolamins for gluten detection in processed foods 

   Kanerva, Päivi; Sontag-Strohm, Tuula; Brinck, Outi; Salovaara, Hannu
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Keliakia-analytiikan yksi tärkeimmistä osista on näytteiden sisältämien vehnän, ohran ja rukiin prolamiinien tehokas uutto ennen niiden pitoisuuden analysointia. Prolamiinien uuttuvuuteen vaikuttaa voimakkaasti elintarvikkeen ...
  • Improving the quality of dry-cured sausages using pork from rustic breeds 

   Banon, Sancho; Bedia, Mario; Almela, Elisabeth; Martinez, Pedro Jose
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The use of pork from rustic pig breeds was tested to improve the quality of dry-cured fermented sausages. The quality of a salchichon/salami-type sausage manufactured with pork from Chato Murciano breed (CM) and Early ...
  • In vitro N degradability and N digestibility of raw, roasted or extruded canola, linseed and soybean 

   Turner, T. D; McNiven, M.A
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The N degradability and N digestibility of raw, roasted or extruded oilseeds were studied using an in vitro enzyme method. The N degradability and N digestibility of canola, linseed and soybean were calculated based on ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • Inbreeding and relationship coefficients in the Finnish blue fox population 

   Strandén, Ismo; Peura, Jussi
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Animal size has increased considerably in the Finnish blue fox population. This has been achieved by intensive selection. An efficient breeding scheme may increase inbreeding. The rate of inbreeding by generation was ...
  • Indicators for sustainable agriculture - a theoretical framework for classifying and assessing indicators 

   Yli-Viikari, Anja
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä artikkelissa selvitettiin kirjallisuuden ja teoreettisen päättelyn pohjalta indikaattorien soveltuvuutta maatalouden kestävän kehityksen arviointiin. Artikkeli liittyy Maatalouden tutkimuskeskuksessa meneillään ...