Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Faba beans in diets for growing-finishing pigs 

   Partanen, Kirsi; Alaviuhkola, Timo; Siljander-Rasi, Hilkka; Suomi, Kaija
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Härkäpapu (Vicia faba L.) on palkokasvi,joka on siementen melko suuren valkuaispitoisuuden (raakavalkuaista 300 g kg 1 kuiva-ainetta)vuoksi potentiaalinen soijaa korvaava kotimainen valkuaisrehu. Kahdessa kasvatuskokeessa ...
  • Factors influencing somatic embryogenesis and regeneration ability in somatic tissue culture of spring and winter rye 

   Ma, Rui; Pulli, Seppo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Rye is an important crop in Northern and Eastern Europe. However, the application of various biotechnologies in rye breeding has been limited duo to its recalcitrant in tissue culture. In order to improve somatic tissue ...
  • Farmers' exposure to dusts and gases in modern Finnish cubicle cow houses 

   Louhelainen, Kyösti; Kangas, Juhani; Reiman, Marjut; Kalliokoski, Pentti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden altistumista kaasuille ja pölyille nykyaikaisissa pihattonavetoissa. Tutkimuksessa oli mukana 23 pihattoa, yksi kylmäpihatto ja kaksi parsinavettaa. Navetoissa oli keskimäärin 22 ...
  • Feeding levels during the growing phase affect the production of primiparous Finnish Landrace ewes 

   Sormunen-Cristian, Riitta; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Maassamme käytössä olevissa lampaiden ruokintasuosituksissa ei erotella siitos- ja lihakaritsoiden ravinnontarvetta. Keväällä syntyneet, siitokseen jätetyt suomenlammasrotuiset uuhikaritsat kasvatetaankin normaalisti ...
  • Feeding value of grass ensiled with absorbents assessed in growing lambs 

   Sormunen-Cristian, Riitta; Mannerkorpi, Päivi
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Säilörehusiilojen täytön yhteydessä ruohon joukkoon lisättiin kerroksittain (50 kg/1000 kg rehua) absorbenteiksi puristeleikettä (melassoimaton leike), säilöleikettä (75 % melassileikettä ja 20 % vehnänlesettä), litistettyä ...
  • Feeding value of low quality grass silage supplemented with maize silage for sheep 

   Vranic, Marina; Knezevic , Mladen; Bosnjak, Kresimir; Leto, Josip; Perulija, Goran
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The objective of this experiment was to study the effects of interactions between low quality grass silage (GS) dominated by orchardgrass and maize silage (MS) on ad libitum intake, digestibility and nitrogen retention in ...
  • Feeding weaned piglets and growing-finishing pigs with diets based on mainly home-grown organic feedstuffs 

   Partanen, Kirsi; Siljander-Rasi, Hilkka; Alaviuhkola, Timo
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Vuonna 2000 voimaan tulleet EU:n luonnonmukaisen kotieläintuotannon säädökset muuttivat luonnonmukaisesti tuotettavien sikojen ruokintaa. Sikojen ruokinnan tuli perustua pääasiassa tilalla luonnonmukaisesti tuotettuihin ...
  • Feeding whole grain with pelleted diets to growing broiler chickens 

   Kiiskinen, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin kokojyväviljan käytön vaikutuksia ja mahdollisuuksia broilerituotannossa. Broilereille annettiin 1-1,5 viikon iästä lähtien rehua, johon lisättiin asteittain jyviä. Kokeessa 1 käytettiin rakeisia ...
  • Fertilizer value of urine in pumpkin (Cucurbita maxima L.) cultivation 

   Pradhan, Surendra K; Pitkänen, Susanna; Heinonen-Tanski, Helvi
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Puhtaan virtsan lannoitearvoa tutkittiin kurpitsan kasvatuksessa käyttämällä 113 kg typpeä hehtaaria kohden. Verranteina olivat lannoittamatta jättäminen ja mineraalilannoittaminen. Virtsalannoitettuna kurpitsan varsisto ...
  • Field biomass as global energy source 

   Hakala, Kaija; Kontturi, Markku; Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltobiomassan nykyistä (1997-2006) ja tulevaa (2050) globaalia energiapotentiaalia arvioitiin FAO:n tuotantotilastojen avulla. Tulevaa potentiaalia arvioitiin Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöskenaarion ...
  • Field-scale spatial variation in yields and nitrogen fixation of clover-grass leys and in soil nutrients 

   Nykänen, Arja; Jauhiainen, Lauri; Kemppainen, Jukka; Lindström, Kristina
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Biological nitrogen fixation (BNF) plays a crucial role in organic farming and red clover (Trifolium pratense) is cultivated widely in boreal grasslands for BNF. A geostatistical method, model-based kriging, was used to ...
  • Finnish embryo transfer breeding program "ASMO": description of the goals and a summary of the results of initial selection 

   Mäntysaari, Esa A.; Thuneberg-Selonen, Terhi; Hyppänen, Kaija; Juga, Jarmo
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuonna 1990 käynnistyneessä ASMO-projektissa (alkionsiirtojalostusohjelma maidon koostumuksen optimoimiseksi) oli tavoitteena tutkia avoimeen ydinkarjaan perustuvan alkionsiirto-ohjelman soveltuvuutta maidon koostumuksen ...
  • Finnish trends in phosphorus balances and soil test phosphorus 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Grönroos, Juha; Kivistö, Juhani; Mäntylahti, Väinö; Turtola, Ari; Lemola, Riitta; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Pellon fosforitaseen suuri ylijäämä kasvattaa maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta, mikä puolestaan lisää pellolta poistuvien valumavesien fosforipitoisuutta. Maan fosforipitoisuus on siten yksi tärkeimmistä tekijöistä, ...
  • First report of Diuraphis (Holcaphis) frequens as a pest of wheat in Finland 

   Robinson, Jonathan
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Diuraphis (Holcaphis) frequens (Walker) yhdyskun-tia löytyi vehnästä, Triticum aestivum L., Lounais-Suomesta Jokioisten lähiympäristöstä kesällä 1997. Kirvoja esiintyi kaikissa tutkituissa vehnäpelloissa, erityisesti ...
  • Fluid milk consumption and demand response to advertising for non-alcoholic beverages 

   Rickertsen, Kyrre; Gustavsen, Geir Wæhler
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Norwegian fluid milk consumption has declined steadily over the last twenty years, despite the dairy industry spending increasing amounts of money on advertising. Using a two-stage model, we investigate whether advertising ...
  • Fluorescence in situ hybridization of potato somatohaploids and their somatic hybrid donors using two Solanum brevidens specific sequences 

   Rokka, Veli-Matti; Lapitan, Nora L.V.; Knudson, Dennis L.; Pehu, Eija
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Somaattisia hybridejä, jotka on tuotettu villin perunalajin (Solanum brevidens) ja viljellyn perunan (S. tuberosum) soluja fuusioimalla, on käytetty ponsiviljelyssä somatohaploidien tuottamiseksi. Somatohaploidit ovat ...
  • Foreword 

   Kola, Jukka
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
  • Foreword 

   Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Foreword 

   Vanhatalo, Aila
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
  • Foreword 

   Hyvönen, Terho
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)