Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Economic and environmental performance of alternative policy measures to reduce nutrient surpluses in Finnish agriculture 

   Lehtonen, Heikki; Lankoski, Jussi; Koikkalainen, Kauko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan maatalouden typpi- ja fosforiylijäämien vähentämiseen tähtäävien politiikkavaihtoehtojen tehokkuutta talouden ja ympäristön kannalta. Arvioitavat politiikkatoimenpiteet ovat: (i) ...
  • Economic importance of parcel structure on Finnish farms 

   Myyrä, Sami; Pietola Kyösti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Suomalaiset tilat kärsivät peltolohkojen pienestä koosta. Kolme neljästä Suomen peltolohkoista on niin pieniä, että niiden koko aiheuttaa viljelyssä merkittävää taloudellista haittaa. Näiden lohkojen osuus Suomen koko ...
  • Economic values of pork production related traits in Finland 

   Serenius, Timo; Muhonen, Päivi; Stalder, Kenneth
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The objective of the present study was to estimate economic values for sow efficiency and meat production traits in the Finnish pork production system including the consideration for subsidies. Economic values were estimated ...
  • Editorial 

   Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • Editorial 

   Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture and calcium intake on some blood and urine minerals, acid-base balance and feed intake of dry pregnant cows on grass silage based feeding 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kokeessa selvitettiin kationi-anionitasapainon ja kalsiumin saannin vaikutusta ummessaolevien lehmien tiettyihin verestä ja virtsasta mitattuihin kivennäisarvoihin sekä happo-emästasapainoon säilörehuvaltaisella ruokinnalla. ...
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture and magnesium intake on some blood and urine minerals and acid-base balance of dry pregnant cows on grass silage based feeding 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin ummessaolevien lehmien kationi-anionitasapainon alentamisen vaikutuksia, kun magnesiumin saanti oli joko suomalaisten kivennäisnormien (16 g Mg/pv, 0.2% kuiva-aineesta) tai hollantilaisten ...
  • Effect of anionic salts in concentrate mixture on some blood and urine minerals, acid-base balance and feed intake of dry pregnant cows on grass silage based feeding with high calcium intake 

   Tauriainen, Susanna; Sankari,Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Ummessaolevien lehmien kokeessa arvioitiin kationi-anionitasapainon vaikutusta säilörehuvaltaisella ruokinnalla, kun kalsiumin saanti oli runsasta (82 g Ca/pv). Kationi-anionitasapaino laskettiin [(Na+ + K+) - (Cl- + S2-)] ...
  • Effect of anionic salts on some blood and urine minerals, acid-base balance and udder oedema of dry pregnant cows 

   Tauriainen, Susanna; Sankari, Satu; Pyörälä, Satu; Syrjälä-Qvist, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Kokeen tarkoituksena oli selvittää anionisten suolojen vaikutuksia ummessa olevien lehmien veren ja virtsan kivennäisaineenvaihduntaan, happo-emästasapainoon sekä erityisesti utarepöhöön. Kationi-anioni -tasapaino laskettiin ...
  • Effect of annually repeated undersowing on cereal grain yields 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Sadonkorjuun jälkeistä typen huuhtoutumista voidaan estää keräämällä typpeä tarkoitusta varten kylvettyjen kasvien avulla. Suomen kasvukausi ei ole riittävän pitkä maan vapaata typpeä keräävän kasvuston perustamiseen ...
  • Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and pesticides on Cynara cardunculus growth 

   Marin, Miguel; Ybarra, Manuel; Fé, Ana; García-Férriz, Lorenzo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Wild cardoon (Cynara cardunculus L.) is a promising crop for biomass production. A nursery trial was conducted to investigate the effectiveness of mycorrhizal inoculation on the biomass yield of wild cardoon seedlings and ...
  • Effect of biological sprays on the incidence of grey mould, fruit yield and fruit quality in organic strawberry production 

   Prokkola, Soile; Kivijärvi, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTTMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kasvitaudit, erityisesti harmaahome (Botrytis cinerea), aiheuttavat luomumansikalle huomattavia satotappioita. Niinpä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tutkittiin biologisten ruiskutteiden vaikutuksia ...
  • Effect of Cirsium arvense L. on soil physical properties and crop growth 

   Reintam, Endla; Trükmann, Katrin; Kuht, Jaan; Toomsoo, Avo; Teesalu, Triin; Köster, Tiina; Edesi, Liina; Nugis, Edvin
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   The re-cultivation of abandoned areas creates weed control problems. The main problems in these areas are perennial weeds, such as Cirsium arvense L. but this perennial deep-rooted plant may have a beneficial effect on ...
  • Effect of concentrate feeding strategy on the performance of dairy cows fed total mixed rations 

   Khalili, Hannele; Mäntysaari, Päivi; Sariola, Juha; Kangasniemi, Reima
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Suurissa tuotantoyksiköissä pihatto-olosuhteissa lypsylehmät ruokitaan yleisesti seosrehulla, mutta pihatoissa on usein käytössä myös väkirehukioskit. Ulkomaisia tai kotimaisia koetuloksia kioskiruokinnan yhdistämisestä ...
  • Effect of conservation tillage and peat application on weed infestation on a clay soil 

   Vanhala, Petri; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Kenttäkokeessa Jokioisilla verrattiin useiden eri syyssänkimuokkausmenetelmien ja normaalin syyskynnön vaikutuksia savimaan rikkakasvillisuuteen. Tutkitut sänkimuokkausmenetelmät olivat kultivointi kertaalleen tai kahdesti ...
  • Effect of cropping system and peat amendment on strawberry growth and yield 

   Vestberg, Mauritz; Kukkonen, Sanna; Kuru, Hanna; Saari, Kaisa; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Pelto- ja puutarhakasvien sato on yleensä ollut vähäisempi luonnonmukaisessa viljelyssä kuin tavanomaisessa. Syynä on luomuviljelyyn hyväksyttyjen lannoitusaineiden (esim. lannat, kompostit, viherlannoitus) vähäisempi ...
  • Effect of dietary crude protein and energy content on nitrogen utilisation, water intake and urinary output in growing pigs 

   Valaja, Jarmo; Siljander-Rasi, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin rehun valkuaispitoisuuden ja rehuyksikköarvon vaikutuksia ravintoaineiden sulavuuteen ja typen hyväksikäyttöön sekä veden kulutukseen ja virtsan eritykseen lihasikojen ruokinnassa. Koe-eläiminä ...