Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Decision support system for agricultural land use and fertilisation optimisation: a case study on barley production in Estonia 

   Astover, Alar; Roostalu, Hugo; Mõtte, Mati; Tamm, Indrek; Vasiliev, Nikolay; Lemetti, Illar
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   The success of the decision support systems, developed within GIS with application of different models, depends on the quality of initial data and the models themselves as well as on the possibilities of their linking. ...
  • Dehulling capacity and storability of naked oat 

   Kirkkari, Anna-Maija; Peltonen-Sainio, Pirjo; Lehtinen, Pekka
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Paljasjyväisen kauran kuoriutuminen puinnissa ei ole täydellistä, vaan kuorta jää jyviin 1-6 % lajikkeesta ja ympäristöoloista johtuen. Vaikka paljasjyväisen kauran kuoriksi sanotut helpeet ovat paperiset ja hauraat ja ...
  • Description of three new arctic bramble cultivars and proposal for cultivar identification 

   Pirinen, Heli; Dalman, Pirjo; Kärenlampi, Sirpa; Tammisola, Jussi; Kokko, Harri
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Uusia mesimarjalajikkeita (Rubus arcticus L.) tarvitaan lisää, sillä populaatiossa on oltava ainakin kolmea erilaista kantaa hyvän pölytyksen ja satotason saavuttamiseksi. Tässä tutkimuksessa on löydetty kolme uutta ...
  • Detection of bias in animal model pedigree indices of heifers 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ovatko hiehojen odotusarvot (PI) harhaisia ja jos ovat, onko harha eri suuruinen eri hiehoryhmissä. Harhan arvioimiseksi laskettiin kahdet eläinmalliarvostelut kahden eri aineiston ...
  • Detection of bovine foetal DNA from amniotic fluid using the polymerase chain reaction 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sikiövedestä tehtävä diagnostiikka on tullut nopeammaksi ja tehokkaammaksi viime vuosikymmenellä keksityn polymeraasiketjureaktion (PCR) myötä. DNA:n voi nyt analysoida suoraan aspiroidusta sikiövesinäytteestä ilman ...
  • Developing scenarios of atmosphere, weather and climate for northern regions 

   Carter, Timothy R.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tulevat ilmakehän koostumusmuutokset ja niitä seuraavat maailmanlaajuiset ja alueelliset ilmastonmuutokset huolestuttavat enenevästi poliittisia päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja yhteiskuntaa. Muutosennusteet ovat ...
  • Development of a breeding objective for Estonian Holstein cattle 

   Pärna, Elli; Kiiman, Heli; Vallas, Mirjam; Viinalass, Haldja; Saveli, Olev; Pärna, Kalev
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Economic weights for milk carrier (water plus lactose), fat and protein yields, calving interval, age at first service, interval between the first service and conception of heifers and length of productive life of Estonian ...
  • Development of yield and nutritive value of timothy in primary growth and regrowth in northern growing conditions 

   Nissinen, Oiva; Kalliainen, Pekka; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Vuosina 1999-2001 MTT:n Kasvintuotannon tutkimuksessa Rovaniemellä seurattiin timotein sadon määrän ja laadun kehitystä sekä kevät- että syyssadossa. Timotein kuiva-ainesadon kasvu oli voimakkainta tähkimisen alkuvaiheessa, ...
  • Dietary preferences of weaned piglets offered diets containing organic acids 

   Partanen, Kirsi; Siljander-Rasi, Hilkka; Suomi, Kaija
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Valinta-ja kasvatuskokeissa selvitettiin porsasrehun maitohappo-, muurahaishappo-, kalsiumformiaatti- ja natriumbentsoaattilisäysten (8 g/kg rehua) vaikutusta vieroitettujen porsaiden rehun sy ö ntiin. Valintakokeessa oli ...
  • Dissolved reactive phosphorus in runoff assessed by soil extraction with an acetate buffer 

   Uusitalo, Risto; Jansson, Håkan
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Neuvonnallisessa maa-analyysissä käytetyt fosforin uutot voidaan jakaa karkeasti niihin, joilla arvioidaan maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta ja niihin, joilla arvioidaan pitkän ajan kuluessa kasvien käyttöön ...
  • DNA fingerprinting demonstrates extremely low levels of genetic variation among blackberry cultivars grown in Finland 

   Antonius, Kristiina; Werlemark, Gun; Nybom, Hilde
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Saatavilla olevien taimien heikko talvenkestävyys ja marjojen myöhäinen kypsyminen vaikeuttavat karhunvatukoiden (Rubus spp.) viljelyä Suomessa. Viksten etsi tutkimuksessaan Suomessa menestyviä karhunvatukoita tiedotusvälineissä ...
  • Does scale matter? Cost-effectiveness of agricultural nutrient abatement when target level varies 

   Iho, Antti
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen on suuria paineita, ja vähennyksiltä edellytetään usein kustannustehokkuutta. Esimerkiksi EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää kustannustehokkuustarkastelua niiltä ylimääräisiltä ...
  • Drought response of modern and old oat lines in greenhouse and long-term field trials 

   Mäkelä, Pirjo; Väärälä, Leena; Rajalahti, Riikka; Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Kasvinjalostus ja tutkimus kaipaavat nopeita ja yksinkertaisia menetelmiä kuivuudensiedon arvioimiseksi. Tutkimuksessa verrattiin vanhojen (laskettu kauppaan ennen vuotta 1970) ja uusien kauralajikkeiden kuivuudenkestävyyttä ...
  • Drying characteristics and kinetics of fluidized bed dried potato 

   Bakal, Sushant B; Gedam, Kishor H; Sharma, Gyanendra Prakash
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   In developed countries, more than 50% potatoes are consumed as processed products. As drying is the vital phenomenon in processing, it is necessary to investigate the drying characteristics and its kinetics. In this ...
  • Economic and environmental performance of alternative policy measures to reduce nutrient surpluses in Finnish agriculture 

   Lehtonen, Heikki; Lankoski, Jussi; Koikkalainen, Kauko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan maatalouden typpi- ja fosforiylijäämien vähentämiseen tähtäävien politiikkavaihtoehtojen tehokkuutta talouden ja ympäristön kannalta. Arvioitavat politiikkatoimenpiteet ovat: (i) ...
  • Economic importance of parcel structure on Finnish farms 

   Myyrä, Sami; Pietola Kyösti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Suomalaiset tilat kärsivät peltolohkojen pienestä koosta. Kolme neljästä Suomen peltolohkoista on niin pieniä, että niiden koko aiheuttaa viljelyssä merkittävää taloudellista haittaa. Näiden lohkojen osuus Suomen koko ...
  • Economic values of pork production related traits in Finland 

   Serenius, Timo; Muhonen, Päivi; Stalder, Kenneth
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The objective of the present study was to estimate economic values for sow efficiency and meat production traits in the Finnish pork production system including the consideration for subsidies. Economic values were estimated ...
  • Editorial 

   Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)