Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Cadmium content of Finnish linseed and estimated consumer intake 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen öljypellavan siemenen ja rouheen kadmiumpitoisuus ja arvioida hyväksyttävää päiväsaantia. Siemennäytteet (N = 85) kerättiin Helsingin yliopiston koetilalta sekä kaupallisilta ...
  • Calibration of a desktop scanner and digital image analysis procedure for quantification of root morphology 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Testit tummilla metallilangoilla ja ohran juurilla osoittivat, että oikea valotussäätö on ensiarvoisen tärkeä kalibroitaessa tasoskanneria juurten morfologisten ominaisuuksien digitaalista kuva-analyysia varten. Jos valotus ...
  • Can protoplast production from in vitro cultured shoots of Tanacetum vary during the season? 

   Keskitalo, Marjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Valo on elintärkeä yhteyttäville kasveille ja se vaikuttaa kasvin fysiologiaan, morfologiaan, sekä geneettisiin ja kemiallisiin toimintoihin. Valon vaikutus voi olla kuitenkin erilainen tai jopa vahingollinen solukkoviljelyssä ...
  • Carbon dioxide evolution from snow-covered agricultural ecosystems in Finland 

   Koizumi, Hiroshi; Kontturi, Markku; Mariko, Shigeru; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Hiilidioksidin vapautumista lumipeitteisestä ja paljaasta maasta mitattiin suorasti ja epäsuorasti Suomen maaperästä. Mittaukset tehtiin turve-, hiekka- ja savimaasta. Suorissa mittauksissa käytettiin suljetun kammion ...
  • Changes in the contents of kaempherol, quercetin and L-ascorbic acid in sea buckthorn berries during maturation 

   Jeppsson, Niklas; Gao, Xiangqun
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tyrnimarjan kamferoli-, kversetiini- ja L-askorbiini-happopitoisuuksia mitattiin marjojen eri kypsymisvaiheissa suuren erotuskyvyn nestekromatografisella (HPLC) menetelmällä. Viiden tutkitun tyrnilajikkeen marjojen ...
  • Changes in the thermal growing season in Nordic countries during the past century and prospects for the future 

   Carter, Timothy
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Termisen kasvukauden (ajanjakso, jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää +5°C) alkua, loppua ja kestoa tarkasteltiin edellisen sadan vuoden aikana (1890-1995) yhdeksällä koepaikalla Pohjoismaissa. Tilastollisia vertailuja ...
  • Characterising strengths, weaknesses, opportunities and threats in producing naked oat as a novel crop for northern growing conditions 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Kirkkari, Anna-Maija; Jauhiainen, Lauri
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Paljasjyväistä kauraa viljeltiin Suomessa vain 285 hehtaarilla vuonna 2002, mikä on alle promille kauran viljelyalasta. Pieni viljelyala on seurausta useista epävarmuustekijöistä. Paljasjyväisyyteen kytkeytyy vahvuuksia ...
  • Characteristics of dry- and brine-salted salmon later treated with liquid smoke flavouring 

   Martinez, Olaia; Salmerón, Jesús; Guillén, María D; Casas, Carmen
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The use of smoke flavourings for the processing of salmon has begun to substitute traditional smoking methods. This review examines the quality issues associated with salted salmon smoked by this technique along the ...
  • Chlormequat chloride and ethephon affect growth and yield formation of conventional, naked and dwarf oat 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Ohra- ja vehnäkasvustojen lako torjutaan kasvunsäätein kauraa yleisemmin. Myös tutkimus on keskittynyt näihin ensin mainittuihin viljalajeihin. Kaura saattaa kuitenkin reagoida tähkällisiä viljoja herkemmin kasvuoloissa ...
  • Chromosome regions affecting body weight in egg layers 

   Honkatukia, Mervi; Tuiskula-Haavisto, Maria; Vilkki, Johanna
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   We have previously mapped quantitative trait loci (QTL) affecting egg production and quality traits using a reciprocal cross of two divergent egg-layer lines. The lines differ also in body weight, and we initially identified ...
  • Classification of acid sulphate soils of Finland according to Soil taxonomy and the FAO/Unesco legend 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomessa luokitellaan happamiksi sulfaattimaiksi sellaiset maat, joissa kuivaamattomasta näytteestä mitattu maaprofiilin minimi-pH on alle 5 ja maan hapetus- pelkistyspotentiaali ensin nousee ja sitten laskee mentäessä ...
  • Climate change and prolongation of growing season: changes in regional potential for field crop production in Finland 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhiainen, Lauri; Hakala, Kaija; Ojanen, Hannu
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Ilmaston muutos tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita suomalaiselle kasvinviljelylle. Ilmaston lämpenemisen myötä kasvien hyödynnettävissä oleva kasvukausi pitenee ja talvien leudontuessa edellytykset ...
  • Climatic conditions for crop production in Nordic countries 

   Skjelvåg, Arne Oddvar
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Ilmasto vaikuttaa nykyään satoon oleellisesti. Sen sijaan ennen maaperän viljavuus rajoitti satoa ilmastoa enemmän. Pohjoismaissa säteily vaihtelee alueellisesti vähemmän kuin lämpötila kasvukauden aikana. Kasvukauden ...
  • Climatic potential and risks for apple growing by 2040 

   Kaukoranta, Timo; Tahvonen, Risto; Ylämäki, Arto
   Agricultural and Food Science : 2 (2010)
   Ilmaston muutoksen vaikutus yhdeksän nykyisen omenalajikkeen (Malus domestica Borkh.) potentiaalisiin tuotantoalueisiin ja tuotannon riskeihin 1971-2040 kartoitettiin käyttämällä agroilmastollisia indeksejä, hilapisteisiin ...
  • Coefficients of relationship and inbreeding among Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian 

   Vahlsten, Terhi; Mäntysaari, Esa A.; Strandén, Ismo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Keinosiemennysjalostuksessa sonnien valinta on erittäin intensiivistä, ja alkionsiirto on mahdollistanut myös lehmien intensiivisemmän valinnan. Populaation sukulaisuussuhteiden ja sukusiitosasteiden kehitystä pitää seurata ...
  • Cointegration and error correction modelling of agricultural commodity trade: The case of ASEAN agricultural exports to the EU 

   Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science in Finland : Supplement1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa maataloustuotekauppaa kuvaavia ekonometrisia malleja, joilla pystytään selittämään tulo-ja hintamuutosten sekä lyhyen että pitkän aikavälin aikutuksia kauppavirtoihin,ja joita ...
  • Cold hardiness research on agricultural and horticultural crops in Finland 

   Lindén, Leena; Seppänen, Mervi; Väinölä, Anu; Palonen, Pauliina
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Riittämätön kylmänkestävyys rajoittaa monien kasvilajien viljelyä Suomessa. Tämä artikkeli käsittelee suomalaisia pelto- ja puutarhakasvien talvehtimiseen ja kylmänkestävyyteen liittyviä tutkimuksia. Perinteisesti ...
  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • Comparison of different DNA extraction methods from hair root follicles to genotype Finnish Landrace boars with the Illumina PorcineSNP60 BeadChip 

   Sironen, Anu; Uimari, Pekka; Vilkki, Johanna
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Viime aikoina uuden sukupolven sekvensointimenetelmät ovat mahdollistaneet useiden lajien koko genomin sekvensoinnin. Sekvenssitietoon perustuen on kehitetty genotyypityssiruja, joiden käyttö kuitenkin vaatii laadukasta ...
  • Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep 

   Hossein-Zadeh, Navid Ghavi; Ardalan, Mehrnaz
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Genetic parameters for birth weight (BW), 3-month weight (3MW), 6-month weight (6MW), 9-month weight (9MW) and yearling weight (YW) in Iranian Moghani sheep were estimated using restricted maximum likelihood procedure of ...